Management inom hotell och besöksnäringen

Yh-utbildning 1,5 år 300 Yh-poäng
Göteborg Malmö Stockholm
60 veckor heltid varav 18 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 1 feb-3 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare Göteborg: Tina Herdin, tina@tec.se
Utbildningsledare Malmö: Thomas Palmberg thomas@tec.se

Få en ledande roll med stort ansvar

För dig som siktar på en karriär inom hotell och besöksnäringen.

Efterfrågan på operativa ledare med kunskap om ledarskap, ekonomi, projektledning och medarbetarfrågor är stor. Hos oss får du den spetskompetens som branschen efterfrågar!

Leda och motivera

Utbildningen fokuserar på  värdskap, ledarskap och försäljning/marknadsföring i digitala kanaler. Även ämnen som interkulturella relationer, hållbar utveckling och säkerhet gör att utbildningen ligger i framkant. Du lär dig leda och motivera medarbetare i den dagliga driften.

Yrkesverksamma lärare

Majoriteten av föreläsarna på utbildningen arbetar själva inom branschen och har ett stort kontaktnät. Detta ger även dig kontakter i branschen och en verklighetsskildrande studietid.

Turism- och hotellnäringen växer

Kompetensbrist är ett hot mot ökad tillväxt och utveckling inom besöksnäringen. Branschen behöver ett professionellt mottagande av engagerade och serviceinriktade medarbetare. Sverige som besöksland attraherar fler och fler utländska besökare som behöver boende och service. Det finns ca 2 000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler.

Tänker tillbaka på tiden på TEC med värme i hjärtat, så glad att jag tog chansen.
Åsa Gustafson, tidigare student.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Det är därför inte så konstigt att ungefär 9 av 10 har ett kvalificerat jobb när de tar examen från oss.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: SCR Svensk Camping, Radisson Blu Hotels, First Hotels, Scandic Hotels, Högberga Gård, Hilton Hotel, D2O – Hospitality Performance Management, Vuxenutbildningen/Norrtälje, Gigger – digitala bemanningslösningar, Caliber Hospitality.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Avdelningschef eller mellanchef inom hotell och besöksnäringen
 • Platsansvarig på mindre anläggning
 • Supervisor, Team Leader, Shift Leader, Service Manager
 • Ansvarig för housekeeping
 • Driftansvarig på hotell exempelvis reception, bokning och konferens
 • Verksamhetsansvarig på mindre företag

Innehåll

Management inom hotell och besöksnäringen

300 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Det här är en introduktionskurs där du ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din kompetensutveckling.

Besöksnäringen som industri

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska känna till hur hotell- och turistindustrin utvecklats samt pågående trender såsom  internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalilisering samt Guest Relations Management. Detta är en orienteringskurs som utgör en plattform och sätter övriga kurser i ett sammanhang. Viktigt är också att du ska känna till hur Sverige som destination utvecklas och vilka planer som finns för framtiden.

Hållbarhet och tillgänglighet

10p / 2v

En viktig kvalitetssäkringskurs som fokuserar  på hållbar utveckling. Syftet med kursen är att du ska vara väl insatt i vad hållbar turismutveckling innebär. Under kursen går vi igenom kriterier och styrsystem som gäller för en hållbar turismutveckling inom näringen samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och märkningar. I kursen ingår även tillgänglighetsturism.

Säkerhet och beredskap

10p / 2v

Detta är också en kvalietssäkringskurs. Efter avslutad kurs  kan du göra riskanalys utifrån olika verksamheters förutsättningar. Även upprätta en beredskapsplan/manual samt kartlägga behovet av olika utbildningsinsatser. Även vara  insatt i de lagar och regler som rör ansvar och säkerhet. I kursen ingår HLR.

Guest Relations Management, GRM

20p / 4v

Inom besöksnäringen är kundfokus alltid central. Kundens förväntan gällande service och tillgänglighet ökar i takt med att artificiell intelligens (AI) ökar. Det ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att skapa mervärde utifrån en tydlig värdegrund. Problemlösning är ett viktigt område. Det handlar om att långsiktigt och professionellt arbeta med kundens behov och att vara proaktiv. Rätt bemötande och inställning är en framgångsfaktor inom besöksnäringen. Kursen kopplas till kvalitetssäkringskurser: tillgänglighet, säkerhet och beredskap samt interkulturalitet.

Mångfald och interkulturella relationer

10p / 2v

Kursen ger dig kunskap och förståelse för hur du skapar dynamiska möten över kulturgränser. Besöksnäringen är interkulturell, såväl vad gäller kunder som anställda. Det är den internationella turismen till Sverge som också den ökar mest.Under kursen fördjupar vi oss också i mångfald utifrån ett värdegrundspespektiv i syfte att få ett optimalt resultat och en förhöjd kvalitetsupplevelse för kund och kolleger.

Marknadsföring, digitala kanaler

30p / 6v

Under den här kursen lär du dig bland annat att göra olika analyser kopplat till marknadsföring såsom omvärldsbevakning, marknads- och konkurrensanalys. Detta kopplas till att lägga en marknadsplan och aktivt arbeta med att förvalta ett varumärke internt och externt. Utifrån ett värdegrundsperspektiv och utveckla en företagskultur samt varumärkesbyggnad. Du lär dig också att använda olika digitala kanaler kopplat till marknadsföring, Guest Relations och försäljning.

Försäljning, merförsäljning och paketering

15p / 3v

Målet med kursen är att du blir insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva inverkan på kundens upplevelse. Du lär dig att hantera CRM-system och kunddatabaser. Även att använda olika försäljningskanaler och hantera sociala medier. Utveckla företagets produkter på ett attraktivt sätt med hjälp av olika paketeringar och kombinationer.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande skall få kunskap i ekonomi: lägga budget, prognos och sätta budgetmål samt uppföljning av dem. Prissättning och kalkyl samt hur man arbetar med Revenue Management inom branschen. Att driva mot vinst med bibehållen kundnöjdhet. Även fokusera på positiva attitydsmål och värderingar. Att skapa attraktiva erbjudanden.

Arbetsrätt, lagar och avtal

10p / 2v

Här lär du dig om vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen samt  kunna tillämpa dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv. Du ska känna till arbetsmarknadens olika parter och hur de samverkar. Du lär dig också kollektivavtal och dess tillämpning på bl.a arbetstidsregler och schemaläggning.

Human Resources Management

15p / 3v

Du får kunskap i de olika processer och arbetsområden som ingår i en personalavdelnings ansvar. Även tillämpad HR utifrån en daglig drifts perspektiv. HRM på en strategisk nivå innefattar rekrytering, lönesättning, Talent Management och personalvård. På driftsnivå arbetar man utifrån strategi. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att hantera företagets mänskliga resurser såväl operativt som strategiskt.

Ledarskap och projektledning

20p / 4v

Den här kursen fokuserar på ledarskapets olika aspekter. Du får kunskap om olika verktyg och modeller som används inom ledarskap, kommunikation och organisation. Med hjälp av tidigare erfarenheter och intresse kan du utveckla ditt ledarskap och förmåga att aktivt arbeta med grupper och grupputveckling/dynamik. I kursen ingår projektledning samt delmoment som retorik- och presentationsteknik.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med fördjupningsuppgiften är att du ska använda den  samlade kunskap som utbildningen givit genom att du fördjupar dig i ett ämne eller en frågeställning som är kopplad till yrkesrollen. Du ska, utifrån en given mall, undersöka något område som är kopplad till branschen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Management inom hotell och besöksnäringen

 • Matematik A/1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Management inom Hotell och Besöksnäringen
Göteborg
År 2018-2019
HT 2018 20/8 – 6/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 31/5 21 veckor 105 poäng
HT 2019 6/8 – 15/12 19 veckor 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

Management inom Hotell och Besöksnäringen
Malmö
År 2018-2019
HT 2018 20/8 – 6/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 2/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 5/8 – 15/12 20 veckor 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Hitta din utbildning

Här ser du utbildningarna du kan söka till höstterminen 2020. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Upplevelser är min drivkraft

Möt multikonstnären Alexandra Aristarhova som blir glad när hon träffar Sveriges konung. Hon går första terminen på Destination Management, incoming tourism och delar gärna med sig av sina upplevelser.
Till våra Stories

Praktik i Australien

Vi träffar Andreas Henriksson som lade en lovande friidrottskarriär på hyllan och nu satsar på en karriär inom turism. Han är lite stressad eftersom han ska åka på praktik i Australien om några dagar.
Till våra Stories