Management inom hotell och besöksnäringen

Yh-utbildning 1,5 år 300 Yh-poäng
Göteborg | Malmö | Stockholm
60 veckor heltid varav 18 veckor LIA (Praktik)
Ansökningsperiod: 1 feb–3 maj 2022. Utbildningsstart: hösten 2022.
Utbildningsledare Göteborg: Karin Åman karin@tec.se
Utbildningsledare Malmö: Sanja Ring sanja@tec.se
Utbildningsledare Stockholm: Lotta Sand lotta@tec.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Lär dig att leda, inspirera och motivera

För dig som siktar på en ledande roll inom hotell- och besöksnäringen. Du tar examen 2023 och då kommer vår längtan efter resor och nya upplevelser vara större än någonsin. Välkommen!

Efterfrågan på operativa ledare med kunskap om ekonomi, projektledning och medarbetarfrågor är enormt stor. Hos oss får du exakt den spetskompetens som branschen efterfrågar. Det här är vägen till en snabb karriär, har du tidigare erfarenheter från branschen går det ännu snabbare.

Leda och motivera

Utbildningen fokuserar på ledarskap, Guest Relations samt försäljning & marknadsföring i digitala kanaler. Du får även lära dig efterfrågade kunskaper som interkulturella relationer, hållbar utveckling och säkerhet. Du lär dig helt enkelt hur man leder och motiverar medarbetare i den dagliga driften, parallellt med budget- och värdegrundsarbete. Det kan vara världens roligaste och mest stimulerande arbete.

Yrkesverksamma lärare

Majoriteten av föreläsarna på utbildningen arbetar själva inom branschen och har ett stort kontaktnät. Detta ger dig massor av kontakter i branschen och kunskaper som verkligen efterfrågas. En unik möjlighet att lära av de bästa.

Turism- och hotellnäringen växer

Branschen behöver engagerade och serviceinriktade medarbetare. Sverige som besöksland attraherar fler och fler utländska besökare som behöver boende och service. Det finns ca 2 000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler. Under pandemin har trycket varit enormt under sommarhalvåret i Sverige.

Tänker tillbaka på tiden på TEC med värme i hjärtat, så glad att jag tog chansen.
Åsa Gustafson, tidigare student.

Här kan du läsa vad den tidigare studenten Netti Artz tycker om utbildningen

Praktikperioder (LIA)

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupper bl.a från: Nordic Choice Hotels, Elite Hotels, ESS Group, Got Event, First Hotels, Scandic Hotels, Liseberg, Strömma Turism & Sjöfart, Gothia Towers/Svenska Mässan, Viking Line, Högberga Gård Hotell & Konferens, Skepparholmen Spa & Konferenshotell.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen sker i klassrum på respektive ort, men under pandemin genomförs utbildningen utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Mellanchef inom hotell och besöksnäringen
 • Platsansvarig på mindre anläggning
 • Supervisor, Team Leader, Shift Leader, Service Manager

Innehåll

Management inom hotell och besöksnäringen

300 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

En introduktionskurs där du utvecklar kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din kompetensutveckling.

Besöksnäringen som industri

10p / 2v

Kursen ger dig kunskaper om hur hotell- och turistindustrin fungerar samt pågående trender såsom internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalisering samt Guest Relations Management. Du får också kunskaper om Sverige som destination och vilka planer som finns för framtiden.

Värdegrund, Hållbarhet och Tillgänglighet

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska vara väl insatt i vad hållbar turismutveckling innebär. Under kursen går vi igenom kriterier och styrsystem som gäller för en hållbar turismutveckling samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och märkningar. I kursen ingår även tillgänglighetsturism.

Säkerhet och Krishantering

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska lära dig att göra riskanalyser utifrån olika verksamheters förutsättningar. Du lär dig även att upprätta en beredskapsplan/manual samt kartlägga behovet av olika utbildningsinsatser. Du blir även insatt i de lagar och regler som rör ansvar och säkerhet. I kursen ingår HLR (hjärt-lungräddning).

Guest Relations Management, GRM

20p / 4v

Målet med kursen är att lära dig att arbeta utifrån kunden i centrum. Efter avslutad kurs har du kompetens att analysera kundens behov utifrån service och tillgänglighet. Du vet hur du skapar långsiktiga relationer med kunden med fokus på problemlösning och kommunikation.

Mångfald och interkulturella relationer

10p / 2v

Kursen ger dig en god insyn och förståelse för interkulturella skillnader. Efter avslutad kurs har du kompetens att självständig analysera och driva frågor som är kopplade till mångfald och interkulturalitet och kan möta kunden på ett  professionellt sätt.

Marknadsföring, kommunikation i digitala kanaler

30p / 6v

Du lär dig bland annat att göra olika analyser kopplat till marknadsföring såsom omvärldsbevakning, marknads- och konkurrensanalys. Du lär dig att skapa en marknadsplan och aktivt arbeta med att förvalta ett varumärke internt och externt. Du lär dig också att använda olika digitala kanaler kopplat till marknadsföring, Guest Relations och försäljning.

Affärsutveckling, merförsäljning och paketering

15p / 3v

Målet med kursen är att du ska bli insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva inverkan på kundens upplevelse. Du lär dig att hantera CRM-system och kunddatabaser samt att använda olika försäljningskanaler och hantera sociala medier. Du lär dig att utveckla företagets produkter  med hjälp av olika paketeringar och kombinationer.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management

25p / 5v

Syftet med kursen är att lära dig att lägga en budget, sätta prognoser och mål samt göra uppföljning av dem. Du lär dig prissättning och hur man arbetar med Revenue Management.

Arbetsrätt, lagar och avtal

10p / 2v

Du lär dig vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen samt hur man tillämpar dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv.  Du lär dig också kollektivavtal och dess tillämpning på bland annat arbetstidsregler och schemaläggning.

Human Resources Management

15p / 3v

Du får kunskap i de olika processerna och arbetsområden som ingår i ditt ansvarsområde. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att hantera företagets personalstyrka såväl operativt som strategiskt.

Ledarskap och projektledning

20p / 4v

Kursen ger dig kunskap om olika verktyg och modeller som används inom ledarskap, kommunikation och organisation. I kursen ingår projektledning samt delmoment som retorik- och presentationsteknik.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med fördjupningsuppgiften är att du ska använda den samlade kunskap som utbildningen gett dig. Du fördjupar dig, utifrån en given mall, i ett ämne eller en frågeställning som är kopplad till yrkesrollen.

LIA 1 (Lärande i arbete)

40p / 8v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2 (Lärande i arbete)

50p / 10v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Management inom hotell och besöksnäringen

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Utrustning, kurslitteratur & examinationsform

Dator: För att kunna delta i undervisning, grupparbeten och digitala LIA-ansökningar/intervjuer behöver du ha en bärbar dator med fungerande kamera och mikrofon.
Kurslitteratur: Vi använder oss främst av digitalt material men eventuella utlägg för kurslitteratur kan tillkomma.  Det framgår i kursplanen.
Examinationsform: Kurserna examineras i form av kunskapskontroller samt obligatoriska grupparbeten med skriftliga och muntliga presentationer.

Terminstider

Management inom Hotell och Besöksnäringen

Göteborg
År 2021–2022
Termin 1: 2021-09-06 – 2022-01-14, 19 veckor, 95 yhp
Termin 2: 2022-01-17 – 2022-06-17, 22 veckor, 110 yhp
Termin 3: 2022-08-08 – 2022-12-16, 19 veckor, 95 yhp

Malmö
År 2021–2022
Termin 1: 2021-09-06 – 2022-01-14, 19 veckor, 95 yhp
Termin 2: 2022-01-17 – 2022-06-17, 22 veckor, 110 yhp
Termin 3: 2022-08-08 – 2022-12-16, 19 veckor, 95 yhp

Stockholm
År 2021–2022
Termin 1: 2021-09-06 – 2022-01-14, 19 veckor, 95 yhp
Termin 2: 2022-01-17 – 2022-06-17, 22 veckor, 110 yhp
Termin 3: 2022-08-08 – 2022-12-16, 19 veckor, 95 yhp

LIA-perioder

Stockholm

År 2021-2022
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-04-18   2022-06-10   8                    40
LIA 2.           2022-10-10   2022-12-16   10                  50

Göteborg
År 2020-2021
LIA 1: 26/4–18/6, 2021, 8 veckor
LIA 2: 11/10–17/12, 2021, 10 veckor

År 2021-2022
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-04-25   2022-06-17   8                    40
LIA 2.           2022-10-11   2022-12-16   10                  50

Malmö
År 2021-2022
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-04-18   2022-06-10   8                    40
LIA 2.           2022-10-10   2022-12-16   10                  50

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / First Camp / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Sabis/små Dalarö Gård / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /