Management inom hotell och besöksnäringen

Yh-utbildning 1,5 år 300 Yh-poäng
Göteborg Malmö Stockholm
60 veckor heltid varav 18 veckor LIA (Praktik)
Utbildningsstart 07 09 2020
Utbildningsledare Göteborg: Karin Åman karin@tec.se
Utbildningsledare Malmö: Lotta Sand lotta@tec.se
Utbildningsledare Stockholm: Lotta Sand lotta@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Lär dig att leda, inspirera och motivera

För dig som siktar på en snabb karriär inom hotell- och besöksnäringen. Här är utbildningen som på sikt kan ge dig en ledande roll med stort ansvar. Välkommen!

Efterfrågan på operativa ledare med kunskap om ekonomi, projektledning och medarbetarfrågor är stor. Hos oss får du exakt den spetskompetens som branschen efterfrågar. Har du dessutom tidigare erfarenheter från branschen kan detta vara vägen till en snabb karriär.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här.

Leda och motivera

Utbildningen fokuserar på värdskap och ledarskap samt försäljning/marknadsföring i digitala kanaler. Även ämnen som interkulturella relationer, hållbar utveckling och säkerhet gör att utbildningen ligger i framkant. Du lär dig leda och motivera medarbetare i den dagliga driften.

Yrkesverksamma lärare

Majoriteten av föreläsarna på utbildningen arbetar själva inom branschen och har ett stort kontaktnät. Detta ger även dig kontakter i branschen och en verklighetsskildrande undervisning.

Turism- och hotellnäringen växer

Branschen behöver engagerade och serviceinriktade medarbetare. Sverige som besöksland attraherar fler och fler utländska besökare som behöver boende och service. Det finns ca 2 000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler.

Tänker tillbaka på tiden på TEC med värme i hjärtat, så glad att jag tog chansen.
Åsa Gustafson, tidigare student.

Praktikperioder (LIA)

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: SCR Svensk Camping, Radisson Blu Hotels, First Hotels, Scandic Hotels, Högberga Gård, Hilton Hotel, D2O – Hospitality Performance Management, Vuxenutbildningen/Norrtälje, Gigger – digitala bemanningslösningar, Caliber Hospitality.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Avdelningschef eller mellanchef inom hotell och besöksnäringen
 • Platsansvarig på mindre anläggning
 • Supervisor, Team Leader, Shift Leader, Service Manager
 • Ansvarig för housekeeping
 • Driftansvarig på hotell exempelvis reception, bokning och konferens
 • Verksamhetsansvarig på mindre företag

Innehåll

Management inom hotell och besöksnäringen

300 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

En introduktionskurs där du utvecklar kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din kompetensutveckling.

Besöksnäringen som industri

10p / 2v

Kursen ger dig kunskaper om hur hotell- och turistindustrin fungerar samt pågående trender såsom internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalisering samt Guest Relations Management. Du får också kunskaper om Sverige som destination och vilka planer som finns för framtiden.

Hållbarhet och tillgänglighet

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska vara väl insatt i vad hållbar turismutveckling innebär. Under kursen går vi igenom kriterier och styrsystem som gäller för en hållbar turismutveckling samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och märkningar. I kursen ingår även tillgänglighetsturism.

Säkerhet och beredskap

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska lära dig att göra riskanalyser utifrån olika verksamheters förutsättningar. Du lär dig även att upprätta en beredskapsplan/manual samt kartlägga behovet av olika utbildningsinsatser. Du blir även insatt i de lagar och regler som rör ansvar och säkerhet. I kursen ingår HLR (hjärt-lungräddning).

Guest Relations Management, GRM

20p / 4v

Målet med kursen är att lära dig att arbeta utifrån kunden i centrum. Efter avslutad kurs har du kompetens att analysera kundens behov utifrån service och tillgänglighet. Du vet hur du skapar långsiktiga relationer med kunden med fokus på problemlösning och kommunikation.

Mångfald och interkulturella relationer

10p / 2v

Kursen ger dig en god insyn och förståelse för interkulturella skillnader. Efter avslutad kurs har du kompetens att självständig analysera och driva frågor som är kopplade till mångfald och interkulturalitet och kan möta kunden på ett  professionellt sätt.

Marknadsföring, digitala kanaler

30p / 6v

Du lär dig bland annat att göra olika analyser kopplat till marknadsföring såsom omvärldsbevakning, marknads- och konkurrensanalys. Du lär dig att skapa en marknadsplan och aktivt arbeta med att förvalta ett varumärke internt och externt. Du lär dig också att använda olika digitala kanaler kopplat till marknadsföring, Guest Relations och försäljning.

Försäljning, merförsäljning och paketering

15p / 3v

Målet med kursen är att du ska bli insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva inverkan på kundens upplevelse. Du lär dig att hantera CRM-system och kunddatabaser samt att använda olika försäljningskanaler och hantera sociala medier. Du lär dig att utveckla företagets produkter  med hjälp av olika paketeringar och kombinationer.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management

25p / 5v

Syftet med kursen är att lära dig att lägga en budget, sätta prognoser och mål samt göra uppföljning av dem. Du lär dig prissättning och hur man arbetar med Revenue Management.

Arbetsrätt, lagar och avtal

10p / 2v

Du lär dig vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen samt hur man tillämpar dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv.  Du lär dig också kollektivavtal och dess tillämpning på bland annat arbetstidsregler och schemaläggning.

Human Resources Management

15p / 3v

Du får kunskap i de olika processerna och arbetsområden som ingår i ditt ansvarsområde. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att hantera företagets personalstyrka såväl operativt som strategiskt.

Ledarskap och projektledning

20p / 4v

Kursen ger dig kunskap om olika verktyg och modeller som används inom ledarskap, kommunikation och organisation. I kursen ingår projektledning samt delmoment som retorik- och presentationsteknik.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med fördjupningsuppgiften är att du ska använda den samlade kunskap som utbildningen gett dig. Du fördjupar dig, utifrån en given mall, i ett ämne eller en frågeställning som är kopplad till yrkesrollen.

LIA 1 (Lärande i arbete)

40p / 8v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2 (Lärande i arbete)

50p / 10v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Management inom hotell och besöksnäringen

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Management inom Hotell och Besöksnäringen
Göteborg
År 2018-2019
HT 2018 20/8 – 6/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 31/5 21 veckor 105 poäng
HT 2019 6/8 – 15/12 19 veckor 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 9/8 – 17/12 19 veckor 95 poäng

LIA-perioder Göteborg
LIA 1: 26 april–18 juni, 2021
LIA 2: 11 oktober–17 december, 2021

Management inom Hotell och Besöksnäringen
Malmö
År 2018-2019
HT 2018 20/8 – 6/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 2/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 5/8 – 15/12 20 veckor 95 poäng

År 2019-2020
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 10/8 – 18/12 19 veckor 95 poäng

År 2020-2021
HT 2020 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 9/8 – 17/12 19 veckor 95 poäng

Management inom Hotell och Besöksnäringen
Stockholm
År 2020-2021
HT 2020 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 9/8 – 17/12 19 veckor 95 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /