TRAC turism- och resekonsult med IATA

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans | Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA / Praktik
Öppen för sen anmälan till Stockholm. Distansutbildningen är full.
Utbildningsledare Stockholm : Dennis Björnberg dennis@tec.se
Utbildningsledare Distans :Sanja Ring sanja@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@tec.se

Få hela världen som arbetsplats

Turism- och resekonsult är en unik YH-utbildning med både TRAC- OCH IATA-certifiering. Den är avgiftsfri och framtagen för dig som vill jobba med planering, försäljning och bokning av resor. Välkommen!

Vad gör en resekonsult?

Som resekonsult hjälper du företag och privatpersoner att planera sina resor för att de ska få en så bra upplevelse som möjligt. Kort sagt – Du föreslår, anpassar, säljer och bokar resor som möter kundens önskemål.

Hållbart resande och destinationskunskap är idag viktigt för många resenärer och ingår som en naturlig del i utbildningen. Utbildningens bredd gör att du efter examen kan arbeta i de flesta områdena inom resor och turism.

I klassrum eller på distans

Till hösten 2022 startar det två klasser; en på plats i Stockholm (start augusti, 2022) och en på distans med 5 träffar i Malmö (start 10 oktober, 2022). Innehållet i utbildningarna är identiska. Utbildningen i Stockholm (ej distans) kräver dock inte lika mycket disciplin och fokus som distansklassen.

Kunskaper som möter branschens krav

Utbildningen är framtagen för att möta de höga kraven som ställs inom rese- och turistindustrin idag.

Under dina studier kommer du bland annat lära dig:

 • Stödja och vägleda kunden genom hela köp- och bokningsprocessen
 • Boka och sälja resor och destinationer som möter kundens behov och önskemål
 • Amadeus och Sabre samt andra bokningssystem, inklusive de större researrangörernas chartersystem
 • Skapa merförsäljning under bokningsprocessen
 • Kunna identifiera, tolka och förmedla biljettregler, till exempel vid ombokningar och ändringar
 • Kommunicera i tal och skrift på ett korrekt och affärsmässigt sätt, både på svenska och engelska genom att läsa den internationella IATA-kursen Foundation in Travel and Tourism. TEC är den enda skolan inom YH som erbjuder det i Sverige.
 • Använda de vanliga IT-verktygen och andra system som finns inom branschen

”Efter examen blev jag erbjuden ett toppjobb”
Nicklas Carlsson, Team leader på Apollo

Här kan du läsa vad en nuvarande studerande tycker om utbildningen 

Besök i London

De studerande i klasserna Destination Management incoming Tourism och Internationell Resekonsult erbjuds varje år möjlighet att besöka World Travel Market i London.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: Drottning Blanka Gymnasieskola, Nazar, Maxli Travel Group, Discover the World , Novasol, Apollo, Egencia, Silverrail, Norrtälje vuxenutbildning, MSC Cruises

Ger de kvalifikationer som branschen efterfrågar

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) som företräder cirka 300 reseföretag och är huvudägare av TRAC Travel Academy AB (TRAC) och som även står bakom utbildningen säger: ”Rese- och turismnäringen har under många år varit en av världens snabbast växande branscher och kommer fortsättningsvis vara så även efter Covid-19. Däremot kommer det att ställas ännu högre krav på affärsmässighet, kompetens och färdigheter. Utbildningen till TRAC Turism- och Resekonsult med IATA ger studeranden de kvalifikationer som branschen efterfrågar”.

TRAC turism- och resekonsult med IATA är en avgiftsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker och certifieringar kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

TRAC och IATA – en stor konkurrensfördel

Att utbildningen är TRAC-diplomerad är ytterligare en kvalitetsstämpel. Vi är stolta över att vara den enda TRAC-utbildningen i Sverige med fullständigt IATA-innehåll. Ett avklarat IATA-prov är ett kompetensbevis som har stor betydelse inom resebranschen över hela världen.

IATA-provet genomförs av International Air Transport Association (IATA) och diplomet visar att man har kunskap i internationell resekunskap, bokning av flygbiljetter, hotell, hyrbilar etc.

En av världens största branscher

Turismen är en betydande och viktig näring för Sverige. När pandemin är över kommer det att vara en stor efterfrågan att få träffas, resa och uppleva saker tillsammans igen. Det gör att branschen ser optimistiskt på framtiden och att behovet att anställa utbildade kollegor växer.

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kan du bland annat arbeta som:

 • Internationell resekonsult med spetskompetens inom IATA
 • Resekonsult – privatresor, gruppresor, konferensresor, offentlig upphandling, kryssningar och paketering av resor inom kryssningsindustrin
 • Reseproducent – privatresande, affärsresande, gruppresande
  och konferensresande
 • Travel Manager/Key Account Manager
 • Biljettör – resebyrå, flygbolag, back office

Innehåll

TRAC turism- och resekonsult med IATA

400 Yh-poäng

Bransch- och omvärldskunskap

10p / 2v

Kursen ger en överblick av rese- och turistindustrin i Sverige och internationellt. Vi går igenom historia, utveckling och möjligheter. I kursen ingår också en kort kartläggning av ämnet e-handel.

Destinationskunskap

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande skall få en bred kunskap om olika destinationer och resmål världen över för att kunna sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tid. Karaktär, utbud och målgrupper behandlas.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Den studerande fördjupar sig i ett eller flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledaren.

IATA, GDS och andra bokningssystem

80p / 16v

Kursen är uppdelad i två moment. Första momentet är en utbildning framtagen av IATA (International Air Transport Association). Kursen ger behörighet till resebyråarbete över hela världen tack vare att den studerande får en IATA-diplomering. Det andra momentet är att de studerande får övergripande kunskap i GDS (global distribution system) där exempelvis de flesta flygbokningar sker.

Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap

20p / 4v

Kursen utgår från Agenda 21 och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling.

Lärande i Arbete 1

60p / 12v

Den studerande skall i första hand genomföra LIA-perioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDS’er (Global Distribution System), samt paketering och kalkylering.

Lärande i Arbete 2

60p / 12v

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2
 leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de kunskaper som lärts ut under hela utbildningen.

Marknadsföring och försäljning i digitala kanaler

30p / 6v

Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge kunskaper om Online marketing och grundläggande begrepp 
avseende annonsering och internet som säljkanal.

MICE och Travel Management

20p / 4v

Kursen ger kunskaper och redskap för att förstå olika typer av strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt lagar och regler som påverkar denna typ av verksamhet. Kursen ger kunskaper i Travel Management och Key Account Management.

Organisation och ledarskap

10p / 2v

Kursen skall ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Kursen syftar även till att den studerande ska kunna få förmågan att leda, motivera och utveckla inom ramen för en gemensam företagsplattform.

Paketering och offerter

25p / 5v

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor.

 

Kommunikation och retorik

10p / 2v

Kursen ger den studerande kunskaper i att på ett professionellt och fängslande sätt genomföra presentationer och möten. Den ger den studerande ökad säkerhet att tala och agera inför grupp i olika sammanhang.

Service och interkulturella relationer

15p / 3v

Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att kunna göra en egen kompetensinventering, anpassa och uppdatera CV och personligt brev, känna till branschföreningar, nyhetssidor samt andra viktiga källor för omvärldsbevakning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Internationell resekonsult TRAC/IATA

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

 Stockholm

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 20 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-08-29   2022-11-18   12                  60
LIA 2.           2023-02-14   2023-05-06   12                  60

År 2022-2024
.                   Start              Slut                   Veckor         YHP
LIA 1.          2023-08-28    2023-11-17     12                 60
LIA 2.          2024-02-05     2024-04-26    12                 60

Malmö

År 2020-2022
HT 2020 31/8- 8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1 – 6/5, 16 veckor, 80 poäng

Distans

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 20 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 5/5, 2023, 16 veckor, 80 poäng

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-10-10   2023-01-13   14                  70
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110

LIA

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1.           2022-09-05   2022-11-25     12            60
LIA 2.           2023-02-13   2023-05-05       9            45

År 2022-2024
.                     Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1.           2022-09-18    2023-12-08     12          60
LIA 2.           2024-03-25    2024-06-14     12          60

 

Distansupplägg

Utbildningen har samma kursinnehåll oavsett om du läser distansklassen eller den som är på plats i klassrum i Stockholm. Se under: Innehåll

Bunden utbildning i Stockholm
Utbildningen sker på plats i Stockholm på Tulegatan 41, ej på distans.

Utbildning på Distans

YH-poäng: 400Yh-poäng
Längd: 2 år
Fart: 100 %
Undervisning: 80 veckor, varav ca 24 veckor LIA/Praktik
Terminsstart: 10 oktober, 2022

Fysiska träffar
Cirka 5 tillfällen i Malmö. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis.

Distansupplägget
TECs distansutbildningar har i genomsnitt 10 timmar lärarledd tid i den skolförlagda undervisningen per vecka. Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

LIA (Lärande i arbete)
Praktikperioderna kommer inte vara på distans utan på plats på ett branschföretag

Detta behöver du
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:
• nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
• tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
• tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
• kunna avsätta tid för studier
• LIA (Lärande i arbete)

Travel Education Centre finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer vi att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Ansökan

Ansökningsperiod: Distansutbildningen är full. Öppen för sen anmälan till Stockholm.
Antagningsbesked: Stockholm 21 juni (2022), Distans aug (2022).
Utbildningsstart:
Stockholm aug (2022), Distans okt (2022).
Frågor: antagning@tec.se

Sen anmälan
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Sabis/små Dalarö Gård / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /