TRAC turism- och resekonsult med IATA

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökan till Distans sär stängd, men platser finns till YH-Flex.
Utbildningsledare Distans : Lotta Sand lotta.sand@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Få hela världen som arbetsplats

Turism- och resekonsult är en unik YH-utbildning med både TRAC- OCH IATA-certifiering. Den är självklart avgiftsfri och framtagen för dig som vill jobba med planering, försäljning och bokning av resor i världens roligaste bransch! Välkommen!

Vad gör en resekonsult?

Som resekonsult hjälper du företag och privatpersoner att planera sina resor för att de ska få en så bra upplevelse som möjligt. Kort sagt – Du föreslår, anpassar, säljer och bokar resor som möter kundens önskemål.

Hållbart resande och destinationskunskap är idag viktigt för många resenärer och ingår som en naturlig del i utbildningen. Utbildningens bredd gör att du efter examen kan arbeta i de flesta områdena inom resor och turism.

Kunskaper som möter branschens krav

Utbildningen är framtagen för att möta de höga kraven som ställs inom rese- och turistindustrin idag.

Under dina studier kommer du bland annat lära dig:

 • Stödja och vägleda kunden genom hela köp- och bokningsprocessen
 • Boka och sälja resor och destinationer som möter kundens behov och önskemål
 • Amadeus och Sabre samt andra bokningssystem, inklusive de större researrangörernas chartersystem
 • Skapa merförsäljning under bokningsprocessen
 • Kunna identifiera, tolka och förmedla biljettregler, till exempel vid ombokningar och ändringar
 • Kommunicera i tal och skrift på ett korrekt och affärsmässigt sätt, både på svenska och engelska genom att läsa den internationella IATA-kursen Foundation in Travel and Tourism. TEC är den enda skolan inom YH som erbjuder det i Sverige.
 • Använda de vanliga IT-verktygen och andra system som finns inom branschen

”Efter examen blev jag erbjuden ett toppjobb”
Nicklas Carlsson, Team leader på Apollo

Här kan du läsa vad en nuvarande studerande tycker om utbildningen 

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kan behövas för LIA-praktik på vissa arbetsplatser som exempelvis flygplatser.

YH-programmet på distans har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan tillgodoräkna dina tidigare kunskaper och därför hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

På distans

Utbildningen som startar hösten 2024 sker på distans och du kan ansöka oavsett var i landet du bor.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: Nazar, Maxli Travel Group, Discover the World , Novasol, Apollo, Egencia, Silverrail, MSC Cruises.

Ger de kvalifikationer som branschen efterfrågar

Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) som företräder cirka 300 reseföretag och är huvudägare av TRAC Travel Academy AB (TRAC) och som även står bakom utbildningen säger: ”Rese- och turismnäringen har under många år varit en av världens snabbast växande branscher och kommer fortsättningsvis vara så även efter Covid-19. Däremot kommer det att ställas ännu högre krav på affärsmässighet, kompetens och färdigheter. Utbildningen till TRAC Turism- och Resekonsult med IATA ger studeranden de kvalifikationer som branschen efterfrågar”.

CSN-berättigad

Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

TRAC och IATA – en stor konkurrensfördel

Att utbildningen är TRAC-diplomerad är ytterligare en kvalitetsstämpel. Vi är stolta över att vara den enda TRAC-utbildningen i Sverige med fullständigt IATA-innehåll. Ett avklarat IATA-prov är ett kompetensbevis som har stor betydelse inom resebranschen över hela världen.

IATA-certifieringen

IATA-provet genomförs av International Air Transport Association (IATA) och diplomet visar att man har kunskap i internationell resekunskap, bokning av flygbiljetter, hotell, hyrbilar etc. Det kostar inget att gå utbildningen. Men om du vill ha den internationella IATA-certifieringen sker den centralt av IATA mot en kostnad. Du kan köpa ditt IATA-material via skolan till ett reducerat pris om 575 USD. Att bli IATA-certifierad förutsätter att du blir minst godkänt (Passed) på det internationella provet. Från och med hösten 2024 betalar skolan IATA-certifieringen.

En av världens största branscher

Turismen är en betydande och viktig näring för Sverige. När pandemin är över kommer det att vara en stor efterfrågan att få träffas, resa och uppleva saker tillsammans igen. Det gör att branschen ser optimistiskt på framtiden och att behovet att anställa utbildade kollegor växer.


Våra Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kan du bland annat arbeta som:

 • Internationell resekonsult med spetskompetens inom IATA
 • Resekonsult – privatresor, gruppresor, konferensresor, offentlig upphandling, kryssningar och paketering av resor inom kryssningsindustrin
 • Reseproducent – privatresande, affärsresande, gruppresande
  och konferensresande
 • Travel Manager/Key Account Manager
 • Biljettör – resebyrå, flygbolag, back office

Innehåll

TRAC turism- och resekonsult med IATA

400 Yh-poäng

Bransch- och omvärldskunskap

10p / 2v

Kursen ger en överblick av rese- och turistindustrin i Sverige och internationellt. Vi går igenom historia, utveckling och möjligheter. I kursen ingår också en kort kartläggning av ämnet e-handel.

Destinationskunskap

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande skall få en bred kunskap om olika destinationer och resmål världen över för att kunna sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tid. Karaktär, utbud och målgrupper behandlas.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Den studerande fördjupar sig i ett eller flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledaren.

IATA, GDS och andra bokningssystem

70p / 14v

Kursen är uppdelad i två moment. Första momentet är en utbildning framtagen av IATA (International Air Transport Association). Kursen ger behörighet till resebyråarbete över hela världen tack vare att den studerande får en IATA-diplomering. Det andra momentet är att de studerande får övergripande kunskap i GDS (global distribution system) där exempelvis de flesta flygbokningar sker.

Kvalitetssäkring: värdegrund, hållbarhet, säkerhet och beredskap

20p / 4v

Kursen utgår från Agenda 21 och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling.

Lärande i Arbete 1

60p / 12v

Den studerande skall i första hand genomföra LIA-perioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDS’er (Global Distribution System), samt paketering och kalkylering.

Lärande i Arbete 2

60p / 12v

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2
 leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de kunskaper som lärts ut under hela utbildningen.

Marknadsföring och försäljning i digitala kanaler

35p / 7v

Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge kunskaper om Online marketing och grundläggande begrepp avseende annonsering och internet som säljkanal.

 

MICE - Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition

10p / 2v

Kursen MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition) ger den studerande kunskaper och redskap för att förstå olika typer av möten, strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt regler som påverkar den typen av verksamhet.

Paketering och offerter

25p / 5v

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor.

 

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att kunna göra en egen kompetensinventering, anpassa och uppdatera CV och personligt brev, känna till branschföreningar, nyhetssidor samt andra viktiga källor för omvärldsbevakning.

Kommunikation, retorik och interkulturella relationer

25p / 5v

Den studerande tränas i och får kunskap om sambandet mellan det talade ordet, kroppsspråket och användandet av olika hjälpmedel i presentationer. I kursen ingår även försäljningsteknik samt argumentation och hur det kan användas i interkulturella relationer.

Organisation, ledarskap samt affärskunskap

20p / 4v

Kursen ska ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Den studerande får redskap för en effektiv dialog och för att stärka den egna kompetensen. Genom rätt kommunikation jobba med Revenue Management samt få inblick i olika företagsformer och hur dessa hanteras för att på bäst sätt generera vinst.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Internationell resekonsult TRAC/IATA

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Distans

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-10-10   2023-01-13   14                  70
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-10-09     2024-01-12     14        70
2024-01-15     2024-06-21      23     115
2024-08-12     2025-01-10      22     110
2025-01-13     2025-06-06      21     105

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-24   15                  75

LIA Distans

År 2022-2024
.                     Start              Slut               Veckor     YHP
LIA 1.           2023-09-18    2023-12-08     12          60
LIA 2.           2024-03-25    2024-06-14     12          60

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-16   2024-12-06     12                60
2025-03-24   2025-06-13     12                60

Stockholm

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-25     15        75

LIA
Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut                   Veckor         YHP
2023-08-28    2023-11-17     12                 60
2024-02-05     2024-04-26    12                 60

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-08-26   2023-11-15     12                60
2025-01-27   2025-04-18     12                60

YH-Flex

Ansökan stänger tors 4 juli, 2024, men utbildningen är öppen för Sen anmälan.

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för TRAC turism- och resekonsult med IATA, Distans


 

Ansökan

Frågor: antagning@tec.se

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Ansök nu

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata