Project Manager Meetings & Events

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 25 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: stängd
Utbildningsledare: Madeleine Elofsson madeleine@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

En ledande och kreativ yrkesroll

Yh-utbildning som ger dig en unik bredd och kompetens för att arbeta med till exempel mässor, musikevent, sportevenemang och sponsring.

Bli proffs på möten och event både nationellt och globalt

Vill du leda och arrangera konserter, företagsevent och mässor? Välkommen till världens bästa utbildning som kan ge dig världens roligaste arbete. Utbildningen ger en helhetssyn för samspelet mellan olika grenar inom näringsliv, rese- och mötesindustrin. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med möten, events, specialresor, kongresser eller mässor i Sverige och utomlands.

Störst i Sverige

Travel Education Centre är en av Sveriges främsta anordnare inom turism, projektledning och ledarskap för mötesindustrin. Sedan starten har vi byggt upp ett unikt nätverk och kontakter som bland annat: Meetings Proffesionals International, Stockholm Convention Bureau, Stockholm Live och Sponsring & Event Sverige är bara några exempel.

Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

PÅ TEC får du en rolig studietid och lär dig exakt det du behöver för att lyckas i branschen. Under två år möter du professionella föreläsare och gör praktik på branschföretag. En perfekt blandning mellan teori och praktik.

Du kommer exempelvis lära dig:

 • Projektledning med ansvar för personal och budget
 • Varumärkesbyggande och relationsskapande
 • Sponsring som är ett av de växande områdena inom mötesindustrin
 • Säkerhet, hållbarhet och långsiktig kvalitativ utveckling
 • Key Account Management för nyckelkunder
 • Globalt fokus i den snabbt växande mötesindustrin
 • Kompetens inom digital marknadsföring
 • Avtals- samarbetes- och beställarkompetens
 • Konceptutveckling, upplevelseproduktion
 • Juridik inom sponsring och event: publika relationer, extern kommunikation rörande mötesindustrin

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a:  Stockholm Live, Visit Stockholm, MeetAgain.

Project Manager Meetings & Events är en kostnadsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans.


Våra Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Säljande projektledare
 • Eventkoordinator
 • Projektledare
 • Produktionsledare
 • Account Manager
 • Projektassistent
 • Projektkoordinator
 • Eventproducent
 • Eventarrangör

Innehåll

Project Manager Meetings & Events

400 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att du ska utveckla kunskaper om generella kompetenskrav på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din egen kompetensutveckling.

Mötesindustrin

10p / 2v

En introduktionskurs som lägger plattformen för resten av utbildningen. Syftet med kursen är att du får en överblick över olika typer av mötesformer, branschorganisationer/forum, olika aktörer och företag, statistik, trendspaning och internationalisering. Hur mötesindustrin påverkar ekonomisk tillväxt. Möjligheter och hot. Övergripande kunskap om lagstiftning och vikten av kvalitetssäkring.

Säkerhet och beredskap

10p / 2v

En kurs där du lär dig att göra en riskanalys utifrån olika typer av möten och events. Utifrån riskanalysen ska du kunna vidtaga nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra aktiviteten. Det kan handla om beredskapsplaner, utbildning, information, ta in extra resurser osv.

Hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund

15p / 3v

Frågor som rör hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund har blivit en viktig del av kvalitetssäkringen. Många företag väljer sina partners utifrån dessa kriterier som följd av egna policys och uppförandekoder. Inom ramen för yrkesrollen Projektledare möten och events är det därför centralt att ha kunskap om dessa frågor utifrån en bred kontext samt att kunna analysera behovet av dem utifrån olika aktiviteter.

Internationella möten och events

15p / 3v

Kursen ger dig en översikt över den internationella kongress- och mötesindustrin och du lär sig att arbeta med, och på, en internationell arena. Vi besöker internationella mässor och mötesindustrin. En viktig del i kursen är att träna interkulturellt relationsskapande för att skapa nya affärer och utbyten.

Presentationsteknik och försäljning

20p / 4v

I den här kursen lär du dig att koppla kundens behov/önskemål/ide till en konkret, genomförbar lösning, en viktig process för att mål och förväntningar på mötet/eventet/ kongressen ska uppfyllas för bägge parter. Vi jobbar med praktiska övningar då du genomför behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar, förhandlar och återkopplar. Studerande får kunskap om försäljningens delmoment från uppsökande av ny kund till ansvar för nyckelkunder (AM/KAM). Du får också möjlighet att träna muntliga presentationer (pitch, föreläsning, konferencier) med visuellt/audiellt stöd , B2B-säljmöten, säljmaterial, förhandlingsteknik, köpsignaler, avslut, merförsäljning osv.

Marknadsföring och kommunikation

40p / 8v

I den här kursen lär du dig bl.a hur man använder eventmarketing som en del av marknadsföring i olika kanaler. Studerande övas i att skapa integrerade kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta. Delmoment i kursen är: behovsanalys, målgruppsanalys, research och framtagande av koncept, ide, upplevelse, kampanj. Relation och måldialog med kunden. Du får en översikt över hela mediemixen med eventet som nav såsom kampanjplanering, flöden, timing, budskap, räckvidd, målgrupper, mål, budskap m.m.

Sponsring och PR

15p / 3v

En spännande kurs som ger dig kunskaper om sponsring som verktyg och kommunikationsplattform samt sponsringens betydelse i marknadsföringen. Sponsring är ett av de snabbast växande områdena inom mötes- och eventindustrin och är ett viktigt kapitaltillskott till mötes/event/kongressbudgeten. Viktigt att sponsring vilar på en värdegrund och ligger i linje med gällande lagstiftning.

Projektledning och ledarskap

35p / 7v

Kursen är själva hjärtat i utbildningen. Du lär dig att delta i och leda projekt. Generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens specifika system, kontrakt, metoder och modeller. Exempel på delmoment: styrning och styrdokument; avtal, projektplan, projektorganisation, budget/kalkyl, tidsplaner, bemanningsplaner, kommunikationsplaner, aktiviteter, avstämningar, personligt ledarskap, målstyrning, situationsanpassning, problemlösning.

Kongresshantering

10p / 2v

I den här kursen lär du dig att vara del i eller leda genomförandet av kongresser samt få de verktyg som du behöver för att professionellt kunna planera, genomföra och följa upp en kongress. Även hur man skapar förutsättningar för att locka kongresser till ett land eller en stad.

Konceptualisering

15p / 3v

I den här kursen får du verktyg för att självständigt följa utvecklingen och trender inom branschen samt tränas i att utifrån syfte, mål och kundens behov utforma olika upplägg med fokus på en totalupplevelse.

Planering och produktion

35p / 7v

Kursen ger dig kunskap om eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna samt styrning, logistik och akut problemlösning i samband med genomförande och då med fördel i skarpt läge. Fördjupning sker inom praktisk tillämpning av  hållbarhet, tillgänglighet, säkerhet och värdegrund. Även inom områden som eventbudget och kalkylering samt olika typer av tilläggspaketering och olika typer av offerter, lagstiftning, eventlogistik och teknik.

LIA 1

55p / 11v

Målet med LIA 1 är att du får en introduktion till branschen och en översikt över hur mötes och eventindustrin arbetar. Du deltar i de olika processer som ingår i organisationens dagliga drift och du får insyn i hur företaget samarbetar och sluter avtal med de olika partners och aktörer som samverkar för att skapa ett möte, event, kongress eller konferens.

LIA 2

70p / 14v

Under LIA 2 kommer du att arbeta mera självständigt och driva ett eller flera egna project under handledning.  LIA 2 leder ofta till anställning.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med kursen är att du genom att göra en egen undersökning, såväl en kvalitativ som en kvantitativ, undersöker ett specifikt område eller frågeställning och på så sätt fördjupar dig i ett område som ligger inom ramen för yrkesrollen.

Hybridmöten och digitala möten

10p / 2v

Kursen går steg för steg igenom vilka delar man behöver tänka på och vilken kompetens man behöver ta hjälp av för att kunna genomföra ett lyckat hybrid- och digitalt möte. Kursen berör delar inom studioteknik, mötesteknik, plattformar, bildproduktion, evenemangets dramaturgi, tekniska lösningar mm. Kursen tar även upp hur man bör tänka runt dessa möten på internationell basis när det är deltagare från olika kulturer, olika tidszoner, som talar olika språk, och har skiftande nivå både tillgång till och kunskap i teknik och IT.

Offentlig upphandling

10p / 2v

I denna kurs tränas du i att förstå skall-krav och möta en kravställning. Du övas i att förstå hur man behöver tänka angående upphandlingsregler och andra lagar och regler som kan bli aktuella vid en offentlig upphandling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Project Manager, Meetings & Events

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Project Manager, Meetings & Events

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-14     22        110
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-02     16        80

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-13   22                  110
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-01   16                  80

LIA-perioder

År 2022-2024    
.                     Start              Slut                   Veckor YHP
LIA 1.          2023-04-03     2023-06-14       11        55
LIA 2.          2024-01-29    2024-04-29        14        70

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-02   2024-06-14     11                70
2025-01-27   2025-05-02     14                80

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Skicka in din e-postadress så får du tips och råd samt även information när ansökan öppnar för utbildningarna
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata