Project Manager Meetings & Events

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 25 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: 2 feb –3 maj 2022. Utbildningsstart: hösten 2022.
Utbildningsledare: Madeleine Elofsson madeleine@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@tec.se

En ledande och kreativ yrkesroll

Yh-utbildning som ger dig en unik bredd och kompetens för att arbeta med till exempel mässor, musikevent, sportevenemang och sponsring.

Bli proffs på möten och event både nationellt och globalt

Vill du leda och arrangera konserter, företagsevent och mässor? Välkommen till världens bästa utbildning som kan ge dig världens roligaste arbete. Utbildningen ger en helhetssyn för samspelet mellan olika grenar inom näringsliv, rese- och mötesindustrin. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med möten, events, specialresor, kongresser eller mässor i Sverige och utomlands.

Störst i Sverige

Travel Education Centre är en av Sveriges främsta anordnare inom turism, projektledning och ledarskap för mötesindustrin. Sedan starten har vi byggt upp ett unikt nätverk och kontakter som bland annat: Meetings Proffesionals International, Stockholm Convention Bureau, Stockholm Live och Sponsring & Event Sverige är bara några exempel.

Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

PÅ TEC får du en rolig studietid och lär dig exakt det du behöver för att lyckas i branschen. Under två år möter du professionella föreläsare och gör praktik på branschföretag. En perfekt blandning mellan teori och praktik.

Du kommer exempelvis lära dig:

 • Projektledning med ansvar för personal och budget
 • Varumärkesbyggande och relationsskapande
 • Sponsring som är ett av de växande områdena inom mötesindustrin
 • Säkerhet, hållbarhet och långsiktig kvalitativ utveckling
 • Key Account Management för nyckelkunder
 • Globalt fokus i den snabbt växande mötesindustrin
 • Kompetens inom digital marknadsföring
 • Avtals- samarbetes- och beställarkompetens
 • Konceptutveckling, upplevelseproduktion
 • Juridik inom sponsring och event: publika relationer, extern kommunikation rörande mötesindustrin

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a:  Stockholm Live, Visit Stockholm, Livebrand,  Svenska Möten, MeetAgain.

Project Manager Meetings & Events är en kostnadsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen genomförs utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Säljande projektledare
 • Eventkoordinator
 • Projektledare
 • Produktionsledare
 • Account Manager
 • Projektassistent
 • Projektkoordinator
 • Eventproducent
 • Eventarrangör

Innehåll

Project Manager Meetings & Events

400 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att du ska utveckla kunskaper om generella kompetenskrav på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din egen kompetensutveckling.

Mötesindustrin, olika typer av möten

10p / 2v

En introduktionskurs som lägger plattformen för resten av utbildningen. Syftet med kursen är att du får en överblick över olika typer av mötesformer, branschorganisationer/forum, olika aktörer och företag, statistik, trendspaning och internationalisering. Hur mötesindustrin påverkar ekonomisk tillväxt. Möjligheter och hot. Övergripande kunskap om lagstiftning och vikten av kvalitetssäkring.

Säkerhet och beredskap

10p / 2v

En kurs där du lär dig att göra en riskanalys utifrån olika typer av möten och events. Utifrån riskanalysen ska du kunna vidtaga nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra aktiviteten. Det kan handla om beredskapsplaner, utbildning, information, ta in extra resurser osv.

Hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund

15p / 3v

Frågor som rör hållbarhet, tillgänglighet och värdegrund har blivit en viktig del av kvalitetssäkringen. Många företag väljer sina partners utifrån dessa kriterier som följd av egna policys och uppförandekoder. Inom ramen för yrkesrollen Projektledare möten och events är det därför centralt att ha kunskap om dessa frågor utifrån en bred kontext samt att kunna analysera behovet av dem utifrån olika aktiviteter.

Internationella möten och events

15p / 3v

Kursen ger dig en översikt över den internationella kongress- och mötesindustrin och du lär sig att arbeta med, och på, en internationell arena. Vi besöker internationella mässor och mötesindustrin. En viktig del i kursen är att träna interkulturellt relationsskapande för att skapa nya affärer och utbyten.

Presentationsteknik och försäljning, pitch

20p / 4v

I den här kursen lär du dig att koppla kundens behov/önskemål/ide till en konkret, genomförbar lösning, en viktig process för att mål och förväntningar på mötet/eventet/ kongressen ska uppfyllas för bägge parter. Vi jobbar med praktiska övningar då du genomför behovsanalyser, intervjuer, kundmöten, pitchar, förhandlar och återkopplar. Studerande får kunskap om försäljningens delmoment från uppsökande av ny kund till ansvar för nyckelkunder (AM/KAM). Du får också möjlighet att träna muntliga presentationer (pitch, föreläsning, konferencier) med visuellt/audiellt stöd , B2B-säljmöten, säljmaterial, förhandlingsteknik, köpsignaler, avslut, merförsäljning osv.

Marknadsföring och kommunikation i olika kanaler

40p / 8v

I den här kursen lär du dig bl.a hur man använder eventmarketing som en del av marknadsföring i olika kanaler. Studerande övas i att skapa integrerade kampanjer där eventet är navet i kampanjen och i kundens affärsnytta. Delmoment i kursen är: behovsanalys, målgruppsanalys, research och framtagande av koncept, ide, upplevelse, kampanj. Relation och måldialog med kunden. Du får en översikt över hela mediemixen med eventet som nav såsom kampanjplanering, flöden, timing, budskap, räckvidd, målgrupper, mål, budskap m.m.

Sponsring och marknadsföring

15p / 3v

En spännande kurs som ger dig kunskaper om sponsring som verktyg och kommunikationsplattform samt sponsringens betydelse i marknadsföringen. Sponsring är ett av de snabbast växande områdena inom mötes- och eventindustrin och är ett viktigt kapitaltillskott till mötes/event/kongressbudgeten. Viktigt att sponsring vilar på en värdegrund och ligger i linje med gällande lagstiftning.

Projektledning och ledarskap

35p / 7v

Kursen är själva hjärtat i utbildningen. Du lär dig att delta i och leda projekt. Generell metodik och vedertagna verktyg kopplas till branschens specifika system, kontrakt, metoder och modeller. Exempel på delmoment: styrning och styrdokument; avtal, projektplan, projektorganisation, budget/kalkyl, tidsplaner, bemanningsplaner, kommunikationsplaner, aktiviteter, avstämningar, personligt ledarskap, målstyrning, situationsanpassning, problemlösning.

Kongresshantering

10p / 2v

I den här kursen lär du dig att vara del i eller leda genomförandet av kongresser samt få de verktyg som du behöver för att professionellt kunna planera, genomföra och följa upp en kongress. Även hur man skapar förutsättningar för att locka kongresser till ett land eller en stad.

Mötes- och eventutveckling utifrån konceptualisering

15p / 3v

I den här kursen får du verktyg för att självständigt följa utvecklingen och trender inom branschen samt tränas i att utifrån syfte, mål och kundens behov utforma olika upplägg med fokus på en totalupplevelse.

Planering och produktion av möten och events

35p / 7v

Kursen ger dig kunskap om eventlogistik, administration och dokumentation i samband med förberedelserna samt styrning, logistik och akut problemlösning i samband med genomförande och då med fördel i skarpt läge. Fördjupning sker inom praktisk tillämpning av  hållbarhet, tillgänglighet, säkerhet och värdegrund. Även inom områden som eventbudget och kalkylering samt olika typer av tilläggspaketering och olika typer av offerter, lagstiftning, eventlogistik och teknik.

LIA 1

55p / 11v

Målet med LIA 1 är att du får en introduktion till branschen och en översikt över hur mötes och eventindustrin arbetar. Du deltar i de olika processer som ingår i organisationens dagliga drift och du får insyn i hur företaget samarbetar och sluter avtal med de olika partners och aktörer som samverkar för att skapa ett möte, event, kongress eller konferens.

LIA 2

70p / 14v

Under LIA 2 kommer du att arbeta mera självständigt och driva ett eller flera egna project under handledning.  LIA 2 leder ofta till anställning.

Examensarbete/fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med kursen är att du genom att göra en egen undersökning, såväl en kvalitativ som en kvantitativ, undersöker ett specifikt område eller frågeställning och på så sätt fördjupar dig i ett område som ligger inom ramen för yrkesrollen.

Hybrid och digitala möten

10p / 2v

Kursen går steg för steg igenom vilka delar man behöver tänka på och vilken kompetens man behöver ta hjälp av för att kunna genomföra ett lyckat hybrid- och digitalt möte. Kursen berör delar inom studioteknik, mötesteknik, plattformar, bildproduktion, evenemangets dramaturgi, tekniska lösningar mm. Kursen tar även upp hur man bör tänka runt dessa möten på internationell basis när det är deltagare från olika kulturer, olika tidszoner, som talar olika språk, och har skiftande nivå både tillgång till och kunskap i teknik och IT.

Offentlig upphandling inom möten och event

10p / 2v

I denna kurs tränas du i att förstå skall-krav och möta en kravställning. Du övas i att förstå hur man behöver tänka angående upphandlingsregler och andra lagar och regler som kan bli aktuella vid en offentlig upphandling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Project Manager, Meetings & Events

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Project Manager, Meetings & Events

År 2021-2023
.                           Start                   Slut                 Veckor               YHP
Termin 1             2021-08-30      2022-01-14      20                       100
Termin 2             2022-01-17      2022-06-17      22                       110
Termin 3             2022-08-15      2023-01-13      22                       110
Termin 4             2023-01-16      2023-05-05      16                        80

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-03   16                  80

LIA-perioder

År 2021-2023
.                     Start                                    Slut
LIA 1.           2022-04-04                         2022-06-16
LIA 2.           2023-01-30                         2023-04-28

År 2022-2024    
.                     Start              Slut                   Veckor YHP
LIA 1.          2023-04-03     2023-06-14       11        55
LIA 2.          2024-01-29    2024-04-29        14        70

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Sabis/små Dalarö Gård / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /