Omställningsstudiestöd

Byt spår eller vidareutveckla dig

Omställningsstudiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställningsstudiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

Var, när och hur?

Omställningsstudiestödet är helt nytt. Det är faktiskt så nytt att inte alla berörda organisationer vet hur de ska hantera det. Du kan söka omställningsstudiestöd från och med den 1 oktober 2022. Det är inte vi på Travel Education Centre som hanterar Omställningsstudiestödet, utan vi hänvisar till din omställningsorganisation (se lista nedan) och till CSN (se nedan).

Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till det nya stödet

Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till CSN och du kan därför ansöka om Omställningsstudiestödet för precis alla våra utbildningar. Dock kan du max få stödet i 44 veckor om du studerar på heltid. Det är inte Travel Education Centre utan din omställningsorganisation som bestämmer om du har rätt till omställningsstudiestödet. Läs nedan vilka kriterier som behöver uppfyllas.

Omställningsstudiestöd

Det nya omställningsstudiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan och då kan du söka omställningsstudiestöd för studier i Sverige som börjar 1 januari–30 juni 2023.
Det kan finnas möjlighet att få omställningsstudiestöd för utbildning som är påbörjad tidigare. Detta får du kolla med CSN.

Vad är en omställningsorganisation?

Många arbetsgivare har kollektivavtal som talar om vilka villkor och rättigheter du har som anställd. Genom kollektivavtalet kan du i vissa fall få stöd och vägledning av en omställningsorganisation om du blir uppsagd, behöver kompetensutveckling eller står inför en karriärväxling.
Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal, eller om du är egenföretagare, kan du vända dig till den offentliga omställningsorganisationen som finns hos Kammarkollegiet.Se listan på omställningsorganisationer nedan

Vad innebär omställningsstudiestödet?

Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.
Omställningsstudiestödet är en del av ett större paket som riktar sig till dig som står inför nästa steg i arbetslivet. Paketet innefattar även omställnings- och kompetensstöd från en omställningsorganisation.

Vilkor för att få omställningsstudiestöd

 • Du ska vara mellan 27 och 62 år
 • Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden
 • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
 • Alla utbildningar i Sverige som ger rätt till studiemedel, ger också rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på yrkeshögskola, universitet, högskola, komvux och folkhögskola.
 • Även utbildningar som en omställnings¬organisation finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Några villkor är speciella för omställnings-studiestödet:

 • Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov av kompetens.
 • Till och med året du fyller 39 år får inte utbildningen vara längre än 80 heltidsveckor (cirka två år) eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Från och med året du fyller 40 år finns ingen begränsning på utbildningens längd.
 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställnings-studiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.

Bra att veta

 • Oavsett utbildningens längd kan du inte få omställningsstudiestöd för mer än 44 veckors studier på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid.
 • Du måste uppfylla villkoren för att få omställnings-studiestöd, till exempel måste du ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden. Det innebär att du ska ha arbetat i minst 12 månader av de senaste 24 månaderna, och i genomsnitt i minst 16 timmar per vecka varje månad.
 • När CSN prövar hur mycket bidrag du kan få i omställnings¬studiestöd hämtar de uppgifter om din årliga inkomst från Försäkringskassan. Den har sin utgångspunkt i hur förhållandena såg ut den dag ansökan kom in till CSN. Studiemedel räknas inte som en inkomst.

Bidrag och lån

Omställningsstudiestöd består av ett bidrag och ett lån. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du kan få i bidrag och lån beror på vilken inkomst du har. Pengarna betalas ut månadsvis i efterskott.

Bidrag – pengar som du får

Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet 21 298 kronor per månad, före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 26 625 kronor i månaden eller mer före skatt.
Bidraget är skattepliktigt och CSN kommer att dra av preliminärskatt innan de betalar ut pengarna. Bidraget är också pensionsgrundande.
En del omställningsorganisationer har möjlighet att erbjuda ett kompletterande bidrag, beroende på hur deras kollektivavtal ser ut.

Lån – pengar som du ska betala tillbaka

Utöver bidraget kan du ta ett omställningsstudielån, om du vill. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst, och även här finns ett maxbelopp. År 2022 är maxbeloppet för lånet är 12 514 kronor per månad.

Om omställningsstudiestödet inte räcker för hela utbildningen?

 • När dina veckor med omställningsstudiestöd är förbrukade kan du inte få mer omställningsstudiestöd.
 • Du kan få omställningsstudiestöd i upp till 44 veckor om du studerar på heltid, men om du tar ut omställningsstudiestöd för en lägre studietakt räcker stödet längre. Du kan alltså exempelvis ta ut omställningsstudiestöd på 50 procent även om du läser heltid och då kan stödet räcka i 88 veckor.
 • Om ditt omställningsstudiestöd tar slut kan du också välja att fortsätta studera med studiemedel, om du inte redan har förbrukat dina veckor med studiemedel.
 • Tänk på att om du har haft inkomster när du studerat med omställningsstudiestöd, så kan de påverka hur mycket studiemedel du kan få.
  Du kan också undersöka om det finns några andra alternativ att finansiera studierna, till exempel via din omställnings¬organisation.

Texterna är hämtade från csn.se

Läs mer om omställningsstudiestödet på CSN

Här hittar du våra YH-program

Lista omställningsorganisationer

Lista över omställningsorganisationer

Här ser du vilka omställnings­organisationer som finns och deras beskrivning av vilka sektorer de representerar. Är du osäker på vilken omställnings­organisation du tillhör kan du fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund.

Många av omställnings­organisationerna har inte fått klart med sina uppdrag när det gäller omställningsstudiestödet. Därför kanske de inte har möjlighet att svara på frågor ännu.

Hitta din omställningsorganisation

Klicka här och fyll i ditt företags organisationsnummer så ser du vilken omställningsorganisation du tillhör. 

CIKO
För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

Den offentliga omställningsorganisationen
För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.nysteget.se

KFS-företagens Trygghetsfond
För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden
Omfattar sjömän. Avtalsparter är SEKO Sjöfolk och Sveriges redareförening.

Kyrkans Trygghetsråd
För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se

Omställningsfonden
För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

TRS Trygghetsrådet
För anställda på företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd. De omfattas av TRS omställningsavtal genom sina kollektivavtal. www.trs.se

TRR Trygghetsrådet
För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet
För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. www.trygghetsfonden-bao-finansforbundet.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO
För arbetare inom LO-området på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo och LO. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden TSL
För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Trygghetsstiftelsen
För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Trygghetsrådet Fastigo
Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och Akademikerförbundet SSR. www.trygghetsfonderna.se

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata