Så ansöker du

Så enkelt ansöker du till din utbildning

Så här sker ansökan och antagning till utbildningarna. Tänk på att det finns olika sätt att bli behörig.

Så här går ansökan till!

 1. Välj utbildning
  Läs på ordentligt om utbildningarna och välj sedan vilken du vill söka. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.
 2. Samla ihop ansökningshandlingar
  Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
  • Gymnasiebetyg
  • Arbetsprov (om det anges)
  • Bevis på yrkeserfarenhet (om det anges)
  • Du som ansöker om reell kompetens ska även bifoga kompetenskartläggning, läs mer här nedan.
 3. Skicka ansökan
  Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga de ansökningshandlingar som efterfrågas.
 4. Bekräftelse på ansökan
  När din ansökan är mottagen bekräftar systemet att den är inskickad. När vi har behandlat din ansökan får du information om detta via mail eller sms. Läs igenom informationen och följ instruktionerna – det kan till exempel handla om att du måste komplettera din ansökan eller anmäla dig till behörighetsgivande prov.
 5. Urvalsprov/Särskilt prov
  Ansökningarna behandlas löpande. Alla sökande kallas till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas. Det kan vara olika urvalsprov för de olika utbildningarna. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallats till!Urvalsproven genomförs online under mars-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid! Du skickar ditt mail till antagning@tec.seAntagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.
 6. Antagning till utbildningarna
  När antagningsbesked skickas ut får du reda på om du blivit antagen eller om du fått en reservplats. Om du inte är behörig till den utbildning du sökt kommer ditt antagningsbesked att ange det istället. Du som blivit antagen har ca 7 dagar på dig att svara på ditt antagningsbesked. Om du inte tackar ja via din yh-sida går platsen vidare till första reserv och du förlorar din plats!
 7. Sen anmälan
  Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Reell kompetens

Reell kompetens

Reell kompetens är för dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i ämnen som är särskilda krav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig kunskaperna som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka in:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört (ej individuell studieplan)
·       CV + Arbetsintyg/referensbrev
·       Personligt brev som motiverar varför du vill gå utbildningen
·       Ett myh-kompetenskartlaggning
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Om det är något vi saknar i din ansökan om reell kompetens, kommer vi att kontakta dig.

Exempel: Utbildningen du vill söka har ett krav på Engelska 6. Du har inte läst Engelska 6 på gymnasiet, men du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det tydligt framkommer att du har kunskaper i Engelska.

Läs första sidan och instruktionerna noga innan du fyller i kompetenskartläggningen.
Ladda upp det ifyllda formuläret samt de intyg som styrker din reella kompetens under Reell kompetens/Kompetenskartläggning i din ansökan på yh-antagning.se

Din ansökan om reell kompetens ska vara oss tillhanda senast sista kompletteringsdag.

 

Fri kvot

 

Fri kvot

Om du inte uppfyller behörighetskraven finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. TEC kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta kallar vi Fri kvot. Det här undantaget gäller högst 20% av utbildningens platser.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet, varken genom formella meriter eller reell kompetens, ska du skicka in ett personligt brev. Berätta varför du tror att du kan tillgodogöra dig utbildningen trots att du saknar behörighet.

Bifoga alla dokument du kan styrka på yh-antagning.se.
Ladda upp ditt personliga brev tillsammans med din ansökan. Döp filen till ”Fri kvot”. Ladda också upp CV, arbetsgivarintyg etc.

Omställnings­studiestöd

Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår. Läs mer på sidan nedan.

Omställningsstudiestöd

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /