Auktoriserad turistguide i Stockholm

Diplom-utbildning 6 mån
Stockholm Diplomutbildning
Deltid kvällar och vissa helger
Ansökan är öppen. Studieperiod: 28 augusti 2024 --4 april 2025.
Utbildningsansvarig: Lotta Sand lotta@tec.se

Auktoriserad turistguide i Stockholm

Utbildningen för dig som vill bli auktoriserad turistguide i Stockholm.

OBS! Detta är inte en YH-utbildning

Vi har sedan 2013 utbildat mer än 150 auktoriserade Stockholmsguider i samarbete med Visit Stockholm. Nu startar vi ytterligare en utbildning våren/sommaren 2024. 

Som auktoriserad turistguide i Stockholm kan du ta både längre och kortare uppdrag. Utbildningen är 6 månader lång och fokus ligger på guidning i Stockholm med närområden. Att vara auktoriserad guide är i sig inget heltidsjobb men det skapar en rad möjligheter och är en kvalitetssäkring av dina kunskaper. Vi ser för varje år en ökad efterfrågan på auktoriserade guider.

Utbildningen är godkänd av Visit Stockholm

Under utbildning kommer vi att göra studiebesök, ha seminarier i skolan samt göra övningsguidningar till fots och i buss. Du kommer även att göra ett enskilt arbete i form av en paketering. Under utbildningen gör vi löpande kunskapskontroller utifrån faktakunskaper och guidetekniker samt språk. Syftet är att säkra att du får med din den teoretiska och praktiska kunskaperna och färdigheterna. Själva auktorisationen sker i samband med en avslutande uppguidning.

Kursplanen är godkänd av Visit Stockholm enligt kriterierna för auktoriserad Stockholmsguide

Kursplanen är godkänd av Visit Stockholm (VS) och är i enlighet med VSs kriterier för auktoriserad turistguide i Stockholm. En separat utbildning på Stadshuset ingår som en delkurs. Genom den kursen får du ett särskilt tillstånd att guida i Stadshuset.

Auktoriserad turistguide
Som auktoriserad turistguide i Stockholm har du bred och djup kunskap om staden och kan genomföra nischade och skräddarsydda uppdrag utifrån kundens behov.

Kursen innehåller följande moment:

 • Stockholmskunskap, studiebesök och föreläsningar
 • Guideteknik/Story Telling, röstvård samt värdskap
 • Stadshuskursen (separat auktorisation)
 • Hållbarhet, natur- och måltidsturism
 • Digital marknadsföring, SoMe kanaler
 • Paketering av Stockholmsarrangemang
 • Säkerhet och beredskap, HLR
 • ·Politik och social välfärd

Studietakt och kurstillfällen

Studietakt:
Studierna bedrivs på deltid kvällar och vissa helger, totalt 120 timmar. Räkna med ca 10-15 timmars självstudier/vecka. Dina kunskaper kontrolleras på varje kurs/delmoment såväl skriftligt som muntligt.

Kurstillfällen:

 • Onsdagar och vissa torsdagskvällar mellan 18.00 och 21.00
 • En helg (lördag och söndag) per månad
 • Utbildningen genomförs i våra lokaler på Tulegatan 41 i Stockholm samt olika studiebesök enligt anvisning.

Huvudlärare är Åsa Övrelid som bland annat är auktoriserad Stockholmsguide och certifierad Tour Manager i enlighet med IATM´s kriterier. Åsa har en gedigen erfarenhet av guidning i olika sammanhang och har varit verksam som lärare hos TEC i många år.

Detta krävs för att bli godkänd på utbildningen:
För att erhålla auktorisationen så skall du ha varit närvarande minst 85% av schemalagd tid samt fått minst G på alla kunskapskontroller. Vidare skriva, och muntligen redovisa ett, fördjupningsarbete utifrån ett tema samt göra en muntlig uppguidning i buss på det språk du vill auktoriseras på.

Vad krävs för att söka till utbildningen?

För att söka till kursen skall du:

 • Ha gymnasiekompetens eller motsvarande
 • Ha tidigare mints 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet av guideyrke eller liknade
 • Kunna svenska flytande i tal och skrift samt övriga språk motsvarande nivå C1 på Europarådets referensram för språk.

Det är även en fördel om du har scen- och mikrofonvana. Vidare är den egna personligheten viktig då den är en guides främsta arbetsredskap. Egenskaper som positiv, flexibel, självständig och organiserad är meriterande.

Det råder just nu ett extra stort behov av guider som kan tala engelska i kombination tyska.

Efter avslutad kurs

 1. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren ha kunskaper om besöksnäringen och dess utveckling, destinationen Stockholm och Sverige, Stockholms och Sveriges historia.
 2. Kursdeltagaren ska ha en bredd och helhetssyn, men också den spetskompetens som branschen kräver.
 3. Kursdeltagaren ska ha kunskaper om yrkesrollen som guide och behärska guide- och presentationsteknik, ha förståelse för kundens kvalitetsupplevelse, kunna paketera och genomföra arrangemang.
 4. Kursdeltagaren ska ha mycket goda kunskaper om Stockholm som besöksmål, kunna leda grupper eller individuella besökare och genomföra olika typer av guidade visningar med korrekt information, ge en positiv bild av Stockholm och anpassa presentationen till sin målgrupp.
 5. Kursdeltagaren ska ha kunskap om service, värdskap och interkulturell kommunikation.

Hur ansöker jag?

Klicka på knappen ”Ansök här” (öppen under ansökningsperioden). Bifoga relevanta betyg och intyg. Du kommer att bli kallad till intervju under maj-aug. I samband med intervjun kommer du att få göra ett kort engelskatest.

Pris: 31.995 kr (inkl. moms) inklusive viss litteratur

Kursplan

Auktoriserad turistguide i Stockholm

Yh-poäng

Stockholmskunskap, studiebesök och föreläsningar, 45 timmar

0p

Övergripande genomgång av Sverige och Stockholm utifrån Visit Sweden och Visit Stockholms arbete. Besöksnäringen och dess utveckling, koncernen Stockholm Business Region, varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia och Stockholms DNA. Visit Stockholm gör gästföreläsning om sin verksamhet.

I momentet ingår även följande: – Destinationskunskap Stockholm med länet, skärgården – Historia Sverige & Stockholm, konst, arkitektur, religion, kultur, seder och bruk – Destinationskunskap Sverige Den studerande ska, utifrån olika perioder, sammanfatta Stockholms utveckling inom arkitektur, kulturhistoria, politik samt religion. Syftet är att säkerställa att den studerande har tillgodogjort sig de teoretiska kunskaperna. Proven lämnas in i Its Learning.

Guideteknik/Story Telling, röstvård samt värdskap, 3 timmar

0p

– I kursen ingår guideträning i buss och promenader samt presentation/pitch av paketeringsuppgift. Ledarskap och organisation, service, värdskap. Även yrkesrollen som guide, entreprenörskap samt starta och driva eget företag, yrkesetik, guideföreningar t.ex. FSAG och Sveguide.

– Guideteknik, presentationsteknik, målgruppsanpassning, övningsturer (vandringar och i buss), museivisningar, studiebesök museer/attraktioner, transfer. Kursdeltagaren ska utifrån utbildningens teoretiska och praktiska kunskaper kunna genomföra en ”rundtur/stadsguidning i Stockholm”. Genom övningsturer som är så verklighetsanpassade som möjligt sker träning som ger kursdeltagaren större säkerhet i framförandet. Övningsturer genomförs både på svenska samt de övriga språk som kursdeltagarna ska guida på efter avslutad utbildning.

Stadshuskursen (separat auktorisation), 6 timmar

0p

– I kursen ingår en separat kunskapskontroll som måste vara minst godkänd (G). Syftet är att säkerställa att den studerande har tillgodogjort sig kunskaperna

Hållbarhet, natur- och måltidsturism, 9 timmar

0p

Sverige satsar på naturturism kopplat till de 17 globala målen. Vi går igenom hållbarhet inom besöksnäring och kopplar det till natur- och måltidsturism. Hållbar turismutveckling, Nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030

Digital marknadsföring, SoMe kanaler, 6 timmar

0p

I spåren av pandemin kommunicerar branschen med kunden via sociala medier/digitala kanaler. Vi går igenom viktiga begrepp och praktiska exempel hur den studerande aktivt kan använda SoMe kanaler i samband med marknadsföring och kommunikation. GDPR, EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation. Även marknadsföring och försäljning, digitalisering (affärsmodell digitala turer).

Paketering av Stockholmsarrangemang, 10 timmar

0p

Kunder efterfrågar skräddarsydda arrangemang. Vi går igenom hur man paketerar, prissätter och offererar en upplevsel/ett arrangemang. Även relevant ekonomiutbildning. Kunskapskontroll i form av en muntlig presentation med stöd som PPT som ska lämnas in. Paketering av arrangemang/upplevelse. Temat för paketeringen av en upplevelse ska utgöra en av Stockholms styrkor utifrån prioriterade områden från för målgruppen relevanta intresseområden: Musik, Mat, Kultur/Arkitektur, Design/Mode/Shopping, Gaming, Urban Natur + Hälsa.

Säkerhet och beredskap, HLR, 5 timmar

0p

HLR (hjärt- och lungräddning), beredskap och säkerhet – förebygga plötsliga och oväntade händelser och hur man kan hantera dem om de skulle uppstå.

Politik och social välfärd, 9 timmar

0p

Stockholm idag, utveckling, infrastruktur, näringsliv, samhällsliv.

 

Auktorisering

För att ha rätt att genomföra auktorisationsprovet ska kursdeltagaren ha fullgjort utbildningen med minst 85% närvaro och lägst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen.

Visit Stockholm utfärdar en guidelegitimation som bevis på erhållen auktorisation.  I kursen ingår tillstånd att guida i Stadshuset.

Auktorisationen innefattar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som kursdeltagaren inhämtat under utbildningens gång. I slutet av utbildningen utförs ett praktiskt prov ”auktorisationsprov i buss” där kursdeltagaren får guida en del av en stadsrundtur i Stockholm på det/de språk som hen ska auktoriseras i. Det är möjligt att auktorisera sig på max tre språk inklusive svenska. Uppguidningen i buss bedöms av censorer (examinatorer). Om kursdeltagaren inte blir godkänd vid första uppguidningstillfället erbjuds ett omprov ca 2 veckor efter det första provtillfället.

Studierna bedrivs på deltid kvällar och vissa helger. Den studerandes kunskaper kontrolleras såväl skriftligt som muntligt. Räkna med självstudier ca 10-15 timmar/vecka.

 

Betygsskala

Betygsskala: VG, G och IG. Obligatorisk närvaro minst 85%

VG – den studerande kan terminologi, teori och metod. Dessutom kan guiden fritt och aktivt tillämpa kunskapen i guiderollen och utifrån olika frågeställningar. I tillägg har hen en fördjupad kunskap inom de olika kurserna. Minst 85% närvaro.

G – den studerande kan tillämpa terminologi, teori och metod. Minst 85% närvaro.

IG – den studerande har inte tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper i terminologi, teori och metod. Den studerande har hög frånvaro.

Behörighet

Antagnings- och urvalsprocessen: 

För att söka till kursen skall du:

Ha gymnasiekompetens eller motsvarande
Ha tidigare mints 1 års dokumenterad yrkeserfarenhet av guideyrke eller liknade
Kunna svenska flytande i tal och skrift samt övriga språk motsvarande nivå C1 på Europarådets referensram för språk.

Det är även en fördel om du har scen- och mikrofonvana. Vidare är den egna personligheten viktig då den är en guides främsta arbetsredskap. Egenskaper som positiv, flexibel, självständig och organiserad är meriterande.

Intervju som testar kunskap och lämplighet, engelskt språktest, svenska flytande i tal och skrift.

 

Hur ansöker jag?

Bifoga ett personligt brev samt  relevanta betyg och intyg. Du kommer sedan att bli kallad till intervju. I samband med intervjun kommer du att få göra ett kort test i engelska.

Pris: 31.995 kr (inkl. moms) inklusive viss litteratur

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata