Auktoriserad turistguide i Stockholm

Diplom-utbildning 6 mån
Stockholm
Deltid kvällar och vissa helger
Utbildningen startar någon gång under 2022
Utbildningsansvarig: Lotta Sand lotta@tec.se

Auktoriserad Turistguide i Stockholm

Utbildningen för dig som vill bli auktoriserad turistguide i Stockholm.

OBS! Detta är inte en YH-utbildning

Vi har sedan 2013 utbildat mer än 150 auktoriserade Stockholmsguider i samarbete med Visit Stockholm. Nu planerar vi att starta ytterligare en utbildning med start någon gång under 2022. 

Som auktoriserad turistguide i Stockholm kan du ta både längre och kortare uppdrag. Utbildningen är 6 månader lång och fokus ligger på guidning i Stockholm med närområden. Att vara auktoriserad guide är i sig inget heltidsjobb men det skapar en rad möjligheter och är en kvalitetssäkring av dina kunskaper. Vi ser för varje år en ökad efterfrågan på auktoriserade guider.

Utbildningen är godkänd av Visit Stockholm

Under utbildning kommer vi att göra studiebesök, ha seminarier i skolan samt övningsguidningar. Du kommer även att göra ett enskilt fördjupningsarbete i syfte att träna inför specialguidningar. Du kommer löpande att kunskapskontrolleras utifrån faktakunskaper och guidetekniker samt språk. Auktorisationen sker i samband med avslutande uppguidning.

Kursplanen är godkänd av Visit Stockholm enligt kriterierna för auktoriserad Stockholmsguide

Kursplanen är godkänd av Visit Stockholm (VS) och är i enlighet med VSs kriterier för auktoriserad Stockholmsguide. En specialutbildning på Stadshuset ingår som en delkurs. Du får ett särskilt tillstånd att guida där. Du kommer också att erbjudas möjlighet att frivilligt valideras, och till en extra kostnad,  i enlighet med Sweguides kriterier för Sverigeguide

Som auktoriserad turistguide i Stockholm har du bred och djup kunskap om staden och kan genomföra nischade och skräddarsydda uppdrag utifrån kundens behov. Guiden är:

 • En marknadsförare av staden
 • Professionell och inspirerande i sitt sätt att bemöta kunden
 • Väl insatt i profileringen av Stockholm bland annat hållbarhet
 • Förmedlar stadens värden såsom innovativ, säker, öppen och välkomnande
 • Flexibel

Studietakt och kurstillfällen

Studietakt:
Studierna bedrivs på deltid kvällar och vissa helger, totalt 120 timmar. Räkna med ca 10-15 timmars självstudier/vecka. Dina kunskaper kontrolleras på varje kurs/delmoment såväl skriftligt som muntligt.

Kurstillfällen:

 • Onsdagar och vissa torsdagskvällar mellan 18.00 och 21.00
 • En helg (lördag och söndag) per månad
 • Första och inledande kurstillfället är den 11 juni mellan kl.18.00-20.00. Då får du litteraturlistan, förberedande uppgifter, visst kursmaterial samt en ”Stockholmsnyckel” från Visit Stockholm. Nyckeln ger dig fri entré till Stockholms muséer och till sightseeingturer.
 • Utbildningen genomförs i våra lokaler på Tulegatan 41 i Stockholm samt olika studiebesök enligt anvisning.

Huvudlärare är Åsa Övrelid som bland annat är auktoriserad Stockholmsguide och certifierad Tour Manager i enlighet med IATM´s kriterier. Åsa har en gedigen erfarenhet av guidning i olika sammanhang och har varit verksam som lärare hos TEC i många år.

Detta krävs för att bli godkänd på utbildningen:
För att erhålla auktorisationen så skall du ha varit närvarande minst 85% av schemalagd tid samt fått minst G på alla kunskapskontroller. Vidare skriva, och muntligen redovisa ett, fördjupningsarbete utifrån ett tema samt göra en muntlig uppguidning i buss på det språk du vill auktoriseras på.

Vad krävs för att söka till utbildningen?

För att söka till kursen skall du:

 • Ha gymnasiekompetens eller motsvarande
 • Ha tidigare yrkeserfarenhet av guideyrke eller liknade
 • Kunna svenska flytande i tal och skrift samt övriga språk motsvarande nivå C1 på Europarådets referensram för språk.

Det är även en fördel om du har scen- och mikrofonvana. Vidare är den egna personligheten viktig då den är en guides främsta arbetsredskap. Egenskaper som positiv, flexibel, självständig och organiserad är meriterande.

Det råder just nu ett extra stort behov av guider som kan tala engelska i kombination med tyska, litauiska, turkiska, norska, ryska, indonesiska, kinesiska (mandarin och kantonesiska), serbiska, kroatiska och hindi.

Hur ansöker jag?

Mejla eller skicka ditt CV samt ett personligt brev till oss (info@tec.se) med rubriken ”Ansökan auktoriserad turistguide i Stockholm ”. Bifoga relevanta betyg och intyg. Du kommer att bli kallad till intervju under april-juni. I samband med intervjun kommer du att få göra ett kort engelskatest.

Pris: 30.995 kr (inkl. moms) inklusive viss litteratur

Kursplan

Auktoriserad turistguide i Stockholm

Yh-poäng

Branschkunskap, 5 timmar

0p

Branschkunskap med fokus på den svenska nationella strategin, projektet hållbar besöksnäring samt destination och varumärket Stockholm
Den studerande skall ha en god kunskap om turismens utveckling i allmänhet och i Sverige med fokus på Stockholm i synnerhet.  Även skärgården och närområden för att kunna ”leva” varumärket och bli en tydlig representant för dess värden. En fördjupning i hållbar turismutveckling som är en viktig del i Stockholmsstrategin.

Historia, 35 timmar

0p

Historia i Sverige i allmänhet. Stockholm med närområden inklusive Skärgården
Kursen fokuserar på litteratur, arkitektur, befolkningsutveckling,  konst och samhällskunskap med fokus på en svensk kultur och traditioner. Vi fördjupar oss i Stockholm.

Följande delkurser ingår:

 • Historia – politisk, social och ekonomisk historia, arkeologi, konsthistoria och arkitektur.
 • Miljö – geografi och geologi, naturskydd ex. ekosystem och fridlysta områden. Flora och fauna, ekologi, industrins och jordbrukets inverkan på miljön, väder och klimat. EKO parken.
 • Kultur – konst (teater och visuell konst) och litteratur. Seder och bruk, fornminnesforskning, traditioner och mytologi, berömda historiska personligheter på riksplanet och lokalt.
 • Ekonomi – jordbruk, skogsbruk, fiske, ekologisk odling, viltvård.
 • Tillverkningsindustrin – Sveriges basindustri, tjänsteproduktion.
 • Samtida samhälle – lagstiftning och politiska system, social välfärd, utbildning och sjukvård. Vetenskap. Mångkulturella frågeställningar. Mat och dryck. Fritid och rekreation. Kända personer.

Värdskap, kundservice och försäljning, 10 timmar

0p

När kunden söker upp en guide är det inte bara information hon/han vill ha. Guiden skall förhålla sig till kunden på ett coachande sätt genom att ställa rätt frågor, lyssna och anpassa arrangemanget efter kundens önskemål. Även aktivt jobba med problemlösning och merförsäljning.

Guideteknik och guidefärdigheter, 30 timmar

0p

Kursen har som mål att den studerande på egen hand skall kunna utforma sin guidning. För guiden är den egna personligheten och kunskapen det viktigaste arbetsverktyget. I blocket ingår teori och praktisk övning av:

 • Presentationsteknik, framträdande och uttrycksätt
 • Mikrofonteknik, hörbarhet och andningsteknik
 • Kroppsspråk inkl. hållning och ögonkontakt
 • Röst- och talvård, uppförande och personligt uppträdande samt stil och ordval
 • Frågehantering och tidsplanering
 • Urval, struktur och presentation av information, tydliga förklaringar och beskrivningar av tydliga mål
 • Stress
 • Transferövningar
 • Kännedom om den Europeiska Standarden för EN 15565 för turistguider.

Guideteknik och guidefärdigheter, fördjupning 25 timmar

0p

Ledarskap och gruppdynamik. Interkulturella relationer. Guidning av personer med särskilda behov. Säkerhet och beredskap
Vi jobbar med ledarskap utifrån yrkesrollens förutsättningar och behov samt olika aspekter av gruppdynamik. Viktigt att förstå interkulturella skillnader för att skapa dynamiska möten och möjligheter. Kursen omfattar även hur olika turistarrangemang anpassas till kunder med särskilda behov. Vidare tränas den studerande i att lägga upp säkra arrangemang, beredskapsplaner, att förebygga risker samt utbildas i HLR för att bättre kunna förebygga och hantera plötsliga och oväntade händelser. Kursen är en fördjupning i blocket ”Guideteknik och guidefärdigheter”.

Affärsmannaskap, marknadsföring i digitala kanaler 15 timmar

0p

Målet med kursen är att de studerande skall lära sig hur man startar och driver ett eget företag inom turistbranschen. Även kunna paketera olika typer av turistarrangemang samt marknadsföra dem med hjälp av olika medier bland annat digitala kanaler. I kursen ingår också yrkesestetik, kunskap om guideföreningar, guidens arbetsvillkor. Även viss baskunskap i ekonomi samt kunskap om den lagstiftning som är relevant inom ramen för turism.

Diplom

Efter fullgjord utbildning med minst 85% närvaro och lägst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen utfärdas ett diplom. Visit Stockholm utfärdar en guidelegitimation som bevis på erhållen auktorisation. Guidelegitimationen bär både Stockholm stads logotype S:t Erik och varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. I kursen ingår tillstånd att guida i Stadshuset.

Studierna bedrivs på deltid kvällar och vissa helger. Den studerandes kunskaper kontrolleras såväl skriftligt som muntligt. Räkna med självstudier ca 10-15 timmar/vecka.

 

Betygsskala

Betygsskala: VG, G och IG. Obligatorisk närvaro minst 85%

VG – den studerande kan terminologi, teori och metod. Dessutom kan guiden fritt och aktivt tillämpa kunskapen i guiderollen och utifrån olika frågeställningar. I tillägg har hen en fördjupad kunskap inom de olika kurserna. Minst 85% närvaro.

G – den studerande kan tillämpa terminologi, teori och metod. Minst 85% närvaro.

IG – den studerande har inte tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper i terminologi, teori och metod. Den studerande har hög frånvaro.

Ansökan/intresseanmälan

Intresseanmälan

I dagsläget på grund av Corona är det svårt att säga exakt när nästa kursstart blir, men vi siktar på att börja en utbildning någon gång under 2022. Skicka gärna din intresseanmälan så får du information när nästa utbildningen startar.

Ansökan

Mejla ditt CV samt ett personligt brev till lotta@tec.se med rubriken ”Ansökan auktoriserad turistguide i Stockholm ”. Bifoga relevanta betyg och intyg. Du kommer sedan att bli kallad till intervju u. I samband med intervjun kommer du att få göra ett kort test i engelska.

Pris: 30.995 kr (inkl. moms) inklusive viss litteratur

Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / First Camp / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Sabis/små Dalarö Gård / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /