Vill du arbeta i ledande position inom hotellbranschen?

Management inom hotell och besöksnäringen är utbildningen som utbildar dig till en karriär i en av våra mest växande industrier. Efter examen kan du arbeta som exempelvis avdelningschef eller platsansvarig.

 

Efterfrågan på operativa ledare med kunskap och erfarenhet inom ledarskap, ekonomi, projektledning och medarbetarfrågor är stort. Vi ger dig den spetskompetens du behöver för att göra framsteg i branschen!

Under studieåren kommer stort fokus att vara på värdskap, ledarskap och försäljning och marknadsföring i digitala kanaler. Även ämnen som interkulturella relationer, hållbar utveckling och säkerhet gör att utbildningen ligger i framkant.

Majoriteten av föreläsarna på utbildningen arbetar själva inom branschen. Utbildningsledarna har många års erfarenhet bakom sig med ett stort kontaktnät i branschen. Detta ger dig kontakter i branschen och en verklighetsskildrande studietid.

Läs gärna mer om kunskaper och färdigheter efter avslutad utbildning och titta gärna närmare på utbildningens innehåll.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

  • arbeta som avdelningschef, mellanchef inom hotell och besöksnäringen
  • leda och motivera medarbetare i den dagliga driften, operativ och aktiv ledare bland medarbetarna
  • arbeta som platsansvarig på mindre anläggning inom besöksnäringen, t ex vandrarhem, camping
  • arbeta som hotellchef på ett mindre hotell
  • arbeta som teamleader eller supervisor på ett hotell
  • arbeta inom andra verksamhetsformer inom besöksnäringen

Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö

Nytt för i år, som vi är väldigt glada över, är att vi finns på tre orter i Sverige: Stockholm, Göteborg och Malmö.

I Stockholm har vi bedrivit undervisningsverksamhet under många år med goda resultat. Vi ser det därför som naturligt att växa geografiskt.

Observera att det behörighetskraven skiljer sig lite åt beroende på var du vill plugga.

Turism- och hotellnäringen växer och engagerar sig

Kompetensbrist är ett hot mot ökad tillväxt och utveckling inom näringen. Branschen behöver ett professionellt mottagande av engagerade och serviceinriktade medarbetare.

Sverige som besöksland attraherar fler och fler utländska besökare som behöver boende och service. Det finns ca 2000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler. Nya företag inom turism skapas på basis av att turismen, enligt Tillväxtverket, beräknas mer eller mindre fördubblas till år 2020.