Internationell Resekonsult TRAC/IATA

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA / Praktik
Nästa utbildning startar HT 2021 och ansökan öppnar i februari
Utbildningsledare: Dennis Björnberg dennis@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Skapa framtidens resande

För dig som vill jobba med planering, försäljning och bokning av resor. Du blir expert inom hållbart resande och får gedigen kunskap om många destinationer. Du tar examen 2022 och då kommer troligtvis vår längtan efter att resa vara större än någonsin. Välkommen!

Vad gör en resekonsult?

Som resekonsult hjälper du företag och privatpersoner att planera sina resor för att de ska få en så bra upplevelse som möjligt. Kort sagt – Du föreslår, anpassar, säljer och bokar resor som möter kundens önskemål.

Hållbart resande och destinationskunskap är idag viktigt för många resenärer och ingår som en naturlig del i utbildningen. Utbildningens bredd gör att du efter examen kan arbeta i de flesta områdena inom resor och turism.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här.

Kunskaper som möter branschens krav

Utbildningen är framtagen för att möta de höga kraven som ställs inom rese- och turistindustrin idag.

Under dina studier kommer du bland annat lära dig:

 • Stödja och vägleda kunden genom hela köp- och bokningsprocessen
 • Boka och sälja resor och destinationer som möter kundens behov och önskemål
 • Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan och andra bokningssystem, inklusive de större researrangörernas chartersystem
 • Skapa merförsäljning under bokningsprocessen
 • Kunna identifiera, tolka och förmedla biljettregler, till exempel vid ombokningar och ändringar
 • Kommunicera i tal och skrift på ett korrekt och affärsmässigt sätt, både på svenska och engelska
 • Använda de vanliga IT-verktygen och andra system som finns inom branschen

”Efter examen blev jag erbjuden ett toppjobb”
Nicklas Carlsson, Team leader på Apollo

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: Airtours, Apollo, Egencia, eTRAVELi, Stureplans resebyrå, Resecity, Royal Carribean Cruiseline, Södertörns högskola, TRAC – Travel Academy, Vuxenutbildningen Norrtälje.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

TRAC och IATA – en stor konkurrensfördel

Att utbildningen är TRAC-diplomerad är ytterligare en kvalitetsstämpel. Vi är stolta över att vara den enda TRAC-utbildningen i Sverige med IATA/UFTAA-diplom.

Av de omkring 220 IATA-auktoriserade skolorna i världen är vi en av de fem skolor som har uppnått högst testresultat på IATA/UFTAA-provet. Ett avklarat IATA-prov är ett kompetensbevis som har stor betydelse inom resebranschen över hela världen.

IATA-provet genomförs av International Air Transport Association (IATA) och diplomet visar att man har kunskap i internationell resekunskap, bokning av flygbiljetter, hotell, hyrbilar etc. (IATA/UFTAA endast Stockholm)

Utbildningen flyttar till Stockholm

Från och med höstterminen 2020 är utbildningen, Internationell Resekonsult TRAC/IATA, förlagd till Tulegatan 41 i Stockholm. Ingen undervisning kommer att ske i Norrtälje längre.

Efter examen kan du bland annat arbeta som:

 • Internationell Resekonsult, TRAC/IATA (IATA endast Stockholm)
 • Resekonsult – privatresor, gruppresor, konferensresor, offentlig upphandling
 • Reseproducent – privatresande, affärsresande, gruppresande
  och konferensresande
 • Resekonsult – kryssningar och paketering av resor inom kryssningsindustrin
 • Travel manager/Key Account Manager
 • Biljettör – resebyrå, flygbolag, back office

Innehåll

Internationell Resekonsult TRAC/IATA

400 Yh-poäng

Bransch- och omvärldskunskap

10p / 2v

Kursen ger en överblick av rese- och turistindustrin i Sverige och internationellt. Vi går igenom historia, utveckling och möjligheter. I kursen ingår också en kort kartläggning av ämnet e-handel.

Destinationskunskap

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande skall få en bred kunskap om olika destinationer och resmål världen över för att kunna sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tid. Karaktär, utbud och målgrupper behandlas. I kursen ingår en översikt av IATA:s trebokstavskoder.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Den studerande fördjupar sig i ett eller flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledaren.

IATA, GDS och andra bokningssystem

80p / 16v

Kursen är uppdelad i två moment. Första momentet är en utbildning framtagen av IATA (International Air Transport Association) samt UFTAA (United Federation of Travel Agents Association). Kursen ger behörighet till resebyråarbete över hela världen tack vare att den studerande får en IATA/UFTAA diplomering. Det andra momentet är att de studerande får övergripande kunskap i GDS (global distribution system) där exempelvis de flesta flygbokningar sker.

Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap

15p / 3v

Kursen utgår från Agenda 21 och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling.

Lärande i Arbete 1

60p / 12v

Den studerande skall i första hand genomföra LIA-perioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDS’er (Global Distribution System), samt paketering och kalkylering.

Lärande i Arbete 2

60p / 12v

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2
 leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de kunskaper som lärts ut under hela utbildningen.

Marknadsföring och försäljning, e – handel

30p / 6v

Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge kunskaper om Online marketing och grundläggande begrepp 
avseende annonsering och internet som säljkanal.

MICE och Travel Management

20p / 4v

Kursen ger kunskaper och redskap för att förstå olika typer av strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt lagar och regler som påverkar denna typ av verksamhet. Kursen ger kunskaper i Travel Management och Key Account Management.

Organisation och ledarskap

10p / 2v

Kursen skall ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Kursen syftar även till att den studerande ska kunna få förmågan att leda, motivera och utveckla inom ramen för en gemensam företagsplattform.

Paketering och offerter

25p / 5v

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor.

 

Presentations- och argumentationsteknik

15p / 3v

Kursen ger den studerande kunskaper i att på ett professionellt och fängslande sätt genomföra presentationer och möten. Den ger den studerande ökad säkerhet att tala och agera inför grupp i olika sammanhang.

Service och interkulturella relationer

15p / 3v

Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Internationell resekonsult TRAC/IATA

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Internationell resekonsult, Stockholm
År 2018-2020
HT 2018 20/8- 16/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 24/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 19/8 – 5/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 6/1-22/5 20 veckor 100 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9- 10/1 19 veckor 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 7/5 17 veckor 85 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8- 8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1 – 6/5, 16 veckor, 80 poäng

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /