FAQ

Varför hittar jag inte vissa utbildningar från förra året?

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som bestämmer vilka utbildningar som får starta. En utbildning kan få avslag att starta trots att den uppfyller alla krav eftersom Myndigheten har en begränsad budget och inte kan bevilja alla ansökningar om att starta YH-utbildningar. I år prioriterade Myndigheten bland annat utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Kan Antagningsenheten kolla på mina betyg över mail?

Nej. Vi gör inga bedömningar via mail utan man får ladda upp sina dokument på sin ansökan på yh-antagning.

Kommer ni ha Öppet hus?

Vi kommer ha öppet hus någon gång under mars/april

Hur många platser har ni på utbildningarna?

Det är ca 35-40 platser.

Kan jag söka till flera utbildningar?

Ja, det går bra.
Du kan bli antagen till flera utbildningar samtidigt och själv välja vilken utbildning du vill gå.

Vad är behörighetsgivande prov?

Travel Education Centre  erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov i:

  • Svenska 2/B
  • Engelska 6/B

Om du har sökt en utbildning på Travel Education Centre  som har någon av dessa kurser som särskilt förkunskapskrav, men saknar betyg eller dokumenterat motsvarande kunskaper kan du skriva ett behörighetsgivande test.

Vid godkänt resultat bedöms du ha motsvarande kunskaper och uppfyller det behörighetskravet på de utbildningar du sökt inom Travel Education Centre 2022.

Provet görs online via lärplattformen itslearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internet och legitimera dig med Bank-ID.

Hur funkar undervisningen under Corona?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd under pandemin och anpassar oss till de.
Våra klassrumsbundna utbildningar är distanssäkrade – dvs vi har säkerställt att vi kan undervisa på distans om det krävs.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked för hösten 2022 skickas ut 21 juni.

Måste man göra urvalsprov?

Urvalsprov/Särskilt prov sker om det finns fler behöriga sökande än det finns platser till utbildningen. Det är olika urvalsprov för de olika utbildningarna.

När det är många sökande till en utbildning kallas alla sökande till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallts till.

Urvalsproven genomförs online under mars-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID.

Antagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.

Det är frivilligt att göra urvalsprovet, men poängen du får på urvalsprovet till största del din urvalspoäng och plats i antagningsordningen!

Hur många lektioner i veckan är det?

Alla våra YH-utbildningar är på heltid om inget annat anges.

På våra ortsbundna utbildningar har du i genomsnitt 18 timmar lärarledd tid per vecka. Lärarledd tid är schemalagd och kan till exempel omfatta föreläsningar, lektioner, övningar med handledare, genomgångar eller liknande. Den schemalagda tiden genomförs till största del i klassrum i våra lokaler, men undervisningen kan också ske via Teams eller videolänk.

För heltidsstudier räknar vi med att du ägnar cirka 40 timmar per vecka åt studierna. Under den tid som inte är schemalagd är dina studiemöjligheter flexiblare – ej schemalagd tid är till exempel självstudier, individuella uppgifter och grupparbete.

Intensiteten i utbildningen kan variera en del under terminerna och ändringar kan förekomma. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

Erbjuder Travel Education Centre pedagogiskt stöd?

Alla som kommer in på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Är någon utbildning helt på engelska?

I dagsläget har vi endast utbildningar på svenska. Men viss kurslitteratur kan vara på engelska.

På vilka orter finns TEC?

Vi finns i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Men vi har även en distansutbildning som du kan delta i oavsett var i Sverige du bor någonstans.

Vad är LIA?

LIA är förkortning av Lärande i arbete (LIA) och är ungefär samma sak som praktik. Det innebär att du som studerar praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA.

Hjälper Travel Education Centre till och fixar studentbostad?

Nej. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa till med boende för våra studerande.

Får man jobb efter examen?

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 jobb inom 6 månader efter examen från en yrkeshögskola.

Har ni reservplatser/sen anmälan?

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men på vissa utbildningar tar vi emot ansökningar till reservplatser.

Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Distansutbildningar?

I dagsläget har vi en utbildning som vi har på distans: utbildningen TRAC turism- och resekonsult med IATA

Hur hög är lönen?

Lönespannet är stort, beroende på vilket jobb du får. För mer information, besök  www.unionen.se

Är undervisningen på svenska?

Största delen av utbildningen är på svenska om inte annat anges. Undantaget är IATA-kursen (Internationell Resekonsult) där engelska är det primära språket.

Kan man praktisera utomlands och vem betalar i så fall?

Ja, det går bra och vi har ett stort kontaktnät över hela världen. Kostnader för praktik utomlands står du för själv. Det kan finnas möjlighet att söka stipendier eller ta ett merkostnadslån via CSN

Har ni åldersgräns?

Nej, alla är varmt välkomna att söka

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja du får själv söka din praktikplats, men du får naturligtvis stöd i detta arbete. Läs gärna mer om LIA-processen.

Jag går på gymnasiet/läser upp betyg på Komvux – kan jag ansöka ändå?

Ja, det går bra.

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola är ett fullständigt gymnasiebetyg, men om du tar studenten våren 2022 eller läser upp  en särskild behörighet/ läser upp betyg för att få grundläggande behörighet kan man i samband med sin ansökan begära om att få förlängd kompletteringstid (glöm ej att skriva varför du söker förlängd kompletteringstid). För betyg utfärdade under 2022 kan du komplettera fram till 15 juni.

Du ansöker om förlängd kompletteringstid när du ansöker och ansvarar sedan själv för att komplettera din ansökan med betyg senast 15 juni!

OBS! Alla övriga ansökningar om förlängd kompletteringstid kommer att avslås.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, vi tar ett sommaravbrott några veckor under sommaren. Detta kan dock variera en del mellan olika utbildningar. Inga höstlov, sportlov eller påsklov förekommer på våra utbildningar .

Vad är kraven för att kunna gå era utbildningar?

Läs om den grundläggande behörigheten och särskilda kraven för de olika utbildningarna under behörighet.

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Vad händer efter att jag blivit antagen?

Du kommer att få ett mail med information angående ett  digitalt upprop. Det är viktigt att du svarar på det och tackar ja till din plats.

Behöver jag arbetslivserfarenhet?

Nej från hösten 2018 krävs ingen arbetslivserfarenhet för att söka någon av våra utbildningar, se exakt vad som gäller för  utbildningarna under Behörighet.

Hur ser er antagningsprocess ut?

Vi tittar på ditt betyg i det särskilda behörighetskravet och räknar ett snitt på det. Om du har G/E i betyget får du 1 p för varje betyg delat på 2: 1+1/2=1 Om en sökande har MVG / A betyget får man maxpoäng (10). Utöver detta tittar vi på resultatet av urvalsprovet.

Om det är fler sökanden än platser så kommer det vara ett urvalsprov.

Alla blir kallade till provet, urvalsprovet är inget du kan förbereda dig inför.

Urvalsprovet är inte obligatoriskt att göra. Dock gynnar det dig att göra det eftersom det ökar dina chanser att komma in ju bättre resultat du får på provet. Det läggs ihop med dina betyg i slutbedömningen

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Sabis/små Dalarö Gård / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /