FAQ

TRAC Internationell turism- och resekonsult med IATA i Malmö?

Den nya distansklassen för TRAC Internationell turism- och resekonsult med IATA ersätter den som tidigare var knuten till Malmö. Har du redan sökt till Malmö kommer vi kontakta dig för att lyfta över dig till den nya distansklassen om du vill.

Distanssäkrad utbildning

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer under pandemin och all teoretisk undervisning sker nu på distans. När vi får klartecken återgår de ortsbundna utbildningarna till undervisning i klassrum.

Antagningsbesked?

Generellt kommer antagningsbeskedet ca 3-4 veckor innan utbildningsstart. För de korta YH-kurserna kan beskeden komma senare. För det långa utbildningarna som börjar på hösten kommer antagningsbeskedet i juni-juli.

Urvalsprov?

Om det är fler behöriga än det finns platser till en utbildning sker ett så kallat Urvalsprov. Det innebär att du gör ett prov som mäter dina kunskaper i svenska, engelska och matematik. Mer information får du när du ansökt till utbildningen.

Hur många lektioner i veckan?

Alla längre YH-utbildningar är på heltid. Det innebär att i varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två till tre dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt och gruppuppgifter eller egna studier. När du har LIA (Lärande i arbete) följer du LIA-platsens tider.

Pedagogiskt stöd

Alla som kommer in på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Undervisning på engelska?

I dagsläget har vi endast utbildningar på svenska. Men viss kurslitteratur kan vara på engelska.

På vilka orter finns TEC?

Vi finns i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Men vi har även vissa distansutbildningar som du kan delta i oavsett var i Sverige du bor någonstans.

Vad är LIA?

LIA är förkortning av Lärande i arbete (LIA) och är ungefär samma sak som praktik. Det innebär att du som studerar praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA.

Bostad?

Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa till att fixa boende för våra studerande.

Får man jobb?

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 jobb inom 6 månader efter examen från en yrkeshögskola.

Reservplatser/Sen anmälan

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men vi tar emot ansökningar till reservplatser. Det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Distans?

I dagsläget erbjuder vi inga distansutbildningar.

Har ni studentbostäder?

Skolan har inga bostäder men du kan vända dig till Campus Roslagen AB i Norrtälje (7 mil norr om Stockholm) info@campusroslagen.se.

Den som studerar på Campus har en bostadsgaranti. I mån av plats hyr Campus Roslagen även ut till dig som inte studerar på Campusområdet. Läs mer på www.campusroslagen.se

Hur hög är lönen?

LÖnespannet är stoprt, beroende på vilket jobb du får. För mer information, besök  www.unionen.se

Är undervisningen på svenska?

Största delen av utbildningen är på svenska om inte annat anges. Undantaget är IATA-kursen (Internationell Resekonsult) där engelska är det primära språket.

Kan jag söka efter att ansökningstiden gått ut?

Det kan gå om inte utbildningen är stängd. Är ansökan fortfarande öppen hamnar du på  vår reservlista.

Kan man praktisera utomlands och vem betalar i så fall?

Ja, det går bra och vi har ett stort kontaktnät över hela världen. Kostnader för praktik utomlands står du för själv. Det kan finnas möjlighet att söka stipendier eller ta ett merkostnadslån via CSN

Har ni åldersgräns?

Nej, alla är varmt välkomna att söka

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja du får själv söka din praktikplats, men du får naturligtvis stöd i detta arbete. Läs gärna mer om LIA-processen.

Om man inte har färdiga betyg i samband med ansökan – kan man komplettera senare?

Ja, det går bra. I vårt webbaserade ansökningssystem så kan du begära att få komplettera senare. I de flesta fall har du ett underlag (ej fullständigt) som du kan skicka med direkt.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, vi tar ett sommaravbrott några veckor under sommaren. Detta kan dock variera en del mellan olika utbildningar. Inga höstlov, sportlov eller påsklov förekommer på våra utbildningar .

Vad är kraven för att kunna gå era utbildningar?

Läs om den grundläggande behörigheten och särskilda kraven för de olika utbildningarna under behörighet.

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Vad händer efter att jag blivit antagen?

Behöver jag arbetslivserfarenhet?

Nej från hösten 2018 krävs ingen arbetslivserfarenhet för att söka någon av våra utbildningar, se exakt vad som gäller för  utbildningarna under Behörighet.

Hur stor del av utbildningen är praktik / LIA

Cirka en tredjedel av utbildningen är praktik och kallas Lärande i arbete (LIA).

Hur går ansökningsprocessen till?

Processen från att du ansöker till en utbildning till att du får svar om du erhållit plats eller inte sker i fler steg. Läs ordentligt igenom alla stegen längst ner under ansökningsinformation.

Får jag jobb efter avslutade studier?

Vi kan naturligtvis inte lämna några garantier men statistiken ser bra ut. Vi mäter vad de examinerade studenterna arbetar med sex månader efter examen, och då brukar det stämma överens med Myndigheten för Yrkeshögskolans mätningar att ca 9 av 10 studenter får jobb.

Redan då du går ut en YH-utbildning ÄR DU en del av branschen, du kanske har haft den blivande arbetsgivaren som föreläsare eller rent av som representant i ledningsgruppen, kanske är du redan LIA-praktikant då du får ett jobberbjudande från din praktikplats, som då redan vet vad du går för.

Är era Yh-utbildningar verkligen kostnadsfria?

Ja, våra yrkeshögskoleutbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigade med CSN.

Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / First Camp / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Sabis/små Dalarö Gård / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /