Värdegrund, hållbarhet, säkerhet och beredskap

Kort kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart hösten 2020
Frågor skickas till kurs@tec.se

Få efterfrågad spetskompetens

Denna korta YH-kurs lär dig att göra en riskanalys samt vidta åtgärder för att kvalitetssäkra olika aktiviteter och arrangemang. En kompetens som kommer att vara extremt efterfrågad i spåren av Covid-19.

Branschen förändras
Många företag måste börja driva sina verksamheter på ett nytt sätt på grund av Covid-19. Det ställer höga krav på  värdegrund, hållbarhet, säkerhet och beredskap. Här är en kort YH-kurs som ger dig spetskompetens inom området.

Den här korta YH-kursen lära dig att göra en riskanalys och utifrån den planera och vidtaga nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra olika aktiviteter och arrangemang. Du lär dig att hantera: omväldsanalys, policys, beredskapsplaner och beredskapsorganisation, internutbildning samt information till samarbetspartners.

Kursen kommer att ge dig verktyg för att bedriva förändringsarbete och utveckling utifrån ett kvalitetsäkringsperspektiv. Du får verktygen för att bedriva ett systematiskt och kvalitativt förändringsarbete som ligger i linje med de nya kraven.

Kursen ger dig kunskaper om

  • Hållbarhetsfrågor i ett brett och globalt perspektiv.
  • Tillgänglighet utifrån olika typer av funktionsvariationer.
  • Hur man gör en riskanalys samt sammanställer en beredskapsplan.
  • Hur man ska hantera reaktioner på plötsliga och oväntade händelser.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom turism- och besöksnäringen och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar Travel Education Centre dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha färdigheter i:

  • Att göra hållbarhetsanalyser utifrån olika kriterier: ekologiska, sociala och ekonomiska.
  • Kvalitetssäkring i form tillgänglighet och utifrån en tydlig värdegrund.
  • Du lär dig att förebygga, hantera och följa upp plötsliga och oväntade händelser.

Kompetenser

Efter avslutat kurs har du kompetens för att planera och genomföra olika typer av möten och events utifrån kvalitetsäkringskriterierna värdegrund, hållbarhet, säkerhet- och beredskap.

 

UPPLÄGG

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Lektion: 2 tim/vecka
Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
”Öppet hus”: 1 tim/vecka
Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)
Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

100 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom turism och/eller besöksnäring i form av minst 1 års erfarenhet av försäljning och paketering av resor (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet).

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2020.

Anmäl dig nedan så får du information när ansökan öppnar


Välj kort YH-kurs

Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /