Hållbarhet, säkerhet och beredskap

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: ingen planerad
Frågor skickas till kurs@tec.se

Spetskompetens för att genomföra möten och events

En kort YH-kurs som lär dig att göra en riskanalys samt vidta säkerhetsåtgärder för att kvalitetssäkra olika aktiviteter och arrangemang. En kompetens som kommer att vara extremt efterfrågad i spåren av Covid-19.

Branschen förändras
Många företag måste börja driva sina verksamheter på ett nytt sätt på grund av Covid-19. Det ställer höga krav på  värdegrund, hållbarhet, säkerhet och beredskap. Här är en kort YH-kurs som ger dig spetskompetens inom området.

Den här korta YH-kursen lära dig att göra en riskanalys och utifrån den planera och vidtaga nödvändiga åtgärder för att kvalitetssäkra olika aktiviteter och arrangemang. Du lär dig att hantera: omväldsanalys, policys, beredskapsplaner och beredskapsorganisation, internutbildning samt information till samarbetspartner.

Kursen kommer att ge dig verktyg för att bedriva förändringsarbete och utveckling utifrån ett kvalitetsäkringsperspektiv. Du får verktygen för att bedriva ett systematiskt och kvalitativt förändringsarbete.

Kursen ger dig kunskaper om

 • Hållbarhetsfrågor i ett brett och globalt perspektiv.
 • Tillgänglighet utifrån olika typer av funktionsvariationer.
 • Hur man gör en riskanalys samt sammanställer en beredskapsplan.
 • Hur man ska hantera reaktioner på plötsliga och oväntade händelser.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom turism- och besöksnäringen och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Efter utbildningen kommer du ha färdigheter i:

 • Att göra hållbarhetsanalyser utifrån olika kriterier: ekologiska, sociala och ekonomiska.
 • Kvalitetssäkring i form tillgänglighet och utifrån en tydlig värdegrund.
 • Du lär dig att förebygga, hantera och följa upp plötsliga och oväntade händelser.

Kompetenser

Efter avslutat kurs har du kompetens för att planera och genomföra olika typer av möten och events utifrån kvalitetsäkringskriterierna värdegrund, hållbarhet, säkerhet- och beredskap.

 

Upplägg

Ingen ny kursstart är planerad. Lämna en intresseanmälan så får du besked om det blir en ny kurs. 

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har branscherfarenhet. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.Totalt 12 veckor
30 Yhp
Onsdagar kl.18.00 – 20.00 (mellan 20.00 – 21.00)
Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom turism, event, konferens eller besöksnäringen (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet).
 • Sök via Reell kompetens
  Saknar du fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i ämnen som är särskilda krav för utbildningen. Då kan du söka via Reell kompetens. Det innebär att du visar att du skaffat dig kunskaperna som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning. Ladda ner kompetenskartläggning här

Ansökan

ANSÖKAN
Utbildningsstart 23 september 2020
Frågor om antagningen skickar du till kurs@tec.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker arbetslivserfarenhet inom turism, event, konferens eller besöksnäringen (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Saknar du gymnasiebetyg fyller du i en kompetenskartläggning och bifogar din ansökan
Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Sabis/små Dalarö Gård / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /