Management inom hotell och besöksnäringen

Yh-program 1,5 år 300 Yh-poäng
Stockholm Malmö Göteborg Distans
60 veckor heltid varav 18 veckor LIA (Praktik). Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Studiestart: STHLM, GBG, MMÖ augusti 2024. Distans: start november 2024.
Utbildningsledare Göteborg: Bibbi Corlija bibbi@tec.se
Utbildningsledare Malmö: Sanja Ring sanja@tec.se
Utbildningsledare Stockholm: Lotta Sand lotta.sand@tec.se
Utbildningsledare Distans: Sanja Ring sanja@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Lär dig att leda, inspirera och motivera

För dig som siktar på en ledande roll inom hotell- och besöksnäringen. Branschen satsar för fullt efter pandemin och behovet av utbildad personal är enormt stort. Välkommen!

Det är hög efterfrågan på operativa ledare med kunskap om ekonomi, projektledning och medarbetarfrågor. Bland annat så har hotellkoncernen Strawberry meddelat att de behöver anställa 60 000 personer de närmaste 10 åren.

Hos oss får du exakt den spetskompetens som branschen efterfrågar. Det här är vägen till en snabb karriär, har du dessutom tidigare erfarenheter från branschen går det ännu snabbare.

Leda och motivera

Utbildningen fokuserar bland annat på ledarskap, Guest Relations samt försäljning och marknadsföring i digitala kanaler. Du får även lära dig efterfrågade kunskaper som interkulturella relationer, hållbar utveckling och säkerhet. Du lär dig helt enkelt hur man leder och motiverar medarbetare i den dagliga driften, parallellt med budget- och värdegrundsarbete. Det kan vara världens roligaste och mest stimulerande arbete.

Yrkesverksamma lärare

Majoriteten av föreläsarna på utbildningen arbetar själva inom branschen och har ett stort kontaktnät. Detta ger dig massor av kontakter i branschen och kunskaper som verkligen efterfrågas. En unik möjlighet att lära av de bästa.

Turism- och hotellnäringen växer

Branschen behöver engagerade och serviceinriktade medarbetare. Sverige som besöksland attraherar fler och fler utländska besökare som även behöver boende och service. Det finns ca 2 000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler. Efter pandemin har trycket på besöksnäringen varit enormt. Det saknas mängder med utbildad personal över hela Sverige.

Global arbetsmarknad

Hotell- och besöksnäringen är en global bransch, vilket innebär att det finns goda möjligheter att arbeta över hela världen. Det är bara din fantasi som sätter gränserna. Så om du är en person som älskar att arbeta med människor, är kreativ och gillar utmaningar är management inom hotell och besöksnäringen definitivt en karriär som du borde överväga.

Tänker tillbaka på tiden på TEC med värme i hjärtat, så glad att jag tog chansen.
Åsa Gustafson, tidigare student.

Här kan du läsa vad den tidigare studenten Netti Artz tycker om utbildningen
Här kan du läsa vad näringslivet tycker om utbildningen

Praktikperioder (LIA)

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. Du kan även göra din praktik utomlands om du önskar.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupper bl.a från: Nordic Choice Hotels, Elite Hotels, ESS Group, Got Event, First Hotels, Scandic Hotels, Liseberg, Strömma Turism & Sjöfart, Gothia Towers/Svenska Mässan, Viking Line, Högberga Gård Hotell & Konferens, Skepparholmen Spa & Konferenshotell.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

YH-programmet på distans har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan tillgodoräkna dina tidigare kunskaper och därför hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Flexplatser finns till distansutbildningen (ansökningsstart aug 2024)
Så här går det till att söka YH–Flex

Du kan även ansöka om omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet är ett alternativ till CSN som dels består av ett bidrag på max 80 procent av din lön, dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Läs mer här

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum i respektive ort. Det är endast den renodlade distansutbildningen som kan läsas på distans.


Glädjande är att även YH-programmet Management inom hotell och besöksnäringen i Malmö fick högsta möjliga beslut i den senaste kvalitetsgranskningen som genomfördes av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Chef inom hotell och besöksnäringen
 • Mellanchef inom hotell och besöksnäringen
 • Platsansvarig på konferensanläggningar
 • Supervisor, Team Leader, Shift Leader, Service Manager

Innehåll

Management inom hotell och besöksnäringen

300 Yh-poäng

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

En introduktionskurs där du utvecklar kunskaper om de generella kompetenskraven för yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för din kompetensutveckling.

Besöksnäringen som industri

10p / 2v

Kursen ger dig kunskaper om hur hotell- och turistindustrin fungerar samt pågående trender såsom internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalisering samt Guest Relations Management. Du får också kunskaper om Sverige som destination och vilka planer som finns för framtiden.

Värdegrund, Hållbarhet och Tillgänglighet

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska vara väl insatt i vad hållbar turismutveckling innebär. Under kursen går vi igenom kriterier och styrsystem som gäller för en hållbar turismutveckling samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och märkningar. I kursen ingår även tillgänglighetsturism.

Säkerhet och Krishantering

10p / 2v

Syftet med kursen är att du ska lära dig att göra riskanalyser utifrån olika verksamheters förutsättningar. Du lär dig även att upprätta en beredskapsplan/manual samt kartlägga behovet av olika utbildningsinsatser. Du blir även insatt i de lagar och regler som rör ansvar och säkerhet. I kursen ingår HLR (hjärt-lungräddning).

Guest Relations Management, GRM

20p / 4v

Målet med kursen är att lära dig att arbeta utifrån kunden i centrum. Efter avslutad kurs har du kompetens att analysera kundens behov utifrån service och tillgänglighet. Du vet hur du skapar långsiktiga relationer med kunden med fokus på problemlösning och kommunikation.

Mångfald och interkulturella relationer

10p / 2v

Kursen ger dig en god insyn och förståelse för interkulturella skillnader. Efter avslutad kurs har du kompetens att självständig analysera och driva frågor som är kopplade till mångfald och interkulturalitet och kan möta kunden på ett  professionellt sätt.

Marknadsföring, kommunikation i digitala kanaler

30p / 6v

Du lär dig bland annat att göra olika analyser kopplat till marknadsföring såsom omvärldsbevakning, marknads- och konkurrensanalys. Du lär dig att skapa en marknadsplan och aktivt arbeta med att förvalta ett varumärke internt och externt. Du lär dig också att använda olika digitala kanaler kopplat till marknadsföring, Guest Relations och försäljning.

Affärsutveckling, merförsäljning och paketering

15p / 3v

Målet med kursen är att du ska bli insatt i försäljning och merförsäljning och dess positiva inverkan på kundens upplevelse. Du lär dig att hantera CRM-system och kunddatabaser samt att använda olika försäljningskanaler och hantera sociala medier. Du lär dig att utveckla företagets produkter  med hjälp av olika paketeringar och kombinationer.

Ekonomi, affärsmannaskap och Revenue Management

25p / 5v

Syftet med kursen är att lära dig att lägga en budget, sätta prognoser och mål samt göra uppföljning av dem. Du lär dig prissättning och hur man arbetar med Revenue Management.

Arbetsrätt, lagar och avtal

10p / 2v

Du lär dig vilka lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden inom besöksnäringen samt hur man tillämpar dessa utifrån ett personalansvarsperspektiv.  Du lär dig också kollektivavtal och dess tillämpning på bland annat arbetstidsregler och schemaläggning.

Human Resources Management

15p / 3v

Du får kunskap i de olika processerna och arbetsområden som ingår i ditt ansvarsområde. Kursen ger dig de verktyg du behöver för att hantera företagets personalstyrka såväl operativt som strategiskt.

Ledarskap och projektledning

20p / 4v

Kursen ger dig kunskap om olika verktyg och modeller som används inom ledarskap, kommunikation och organisation. I kursen ingår projektledning samt delmoment som retorik- och presentationsteknik.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med fördjupningsuppgiften är att du ska använda den samlade kunskap som utbildningen gett dig. Du fördjupar dig, utifrån en given mall, i ett ämne eller en frågeställning som är kopplad till yrkesrollen.

LIA 1 (Lärande i arbete)

40p / 8v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2 (Lärande i arbete)

50p / 10v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng).
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1.
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Management inom hotell och besöksnäringen

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Utrustning, kurslitteratur & examinationsform

Dator: För att kunna delta i undervisning, grupparbeten och digitala LIA-ansökningar/intervjuer behöver du ha en bärbar dator med fungerande kamera och mikrofon.
Kurslitteratur: Vi använder oss främst av digitalt material men eventuella utlägg för kurslitteratur kan tillkomma.  Det framgår i kursplanen.
Examinationsform: Kurserna examineras i form av kunskapskontroller samt obligatoriska grupparbeten med skriftliga och muntliga presentationer.

Terminstider/LIA

Management inom Hotell och Besöksnäringen

Göteborg

År 2022–2023
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05   2023-01-13   19                  95
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-07   2023-12-15   19                  95

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2024-12-06     17        85

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2025-12-05   17                  85

Malmö

År 2022–2023
Start              Slut               Veckor       YHP
2022-09-05   2023-01-13     19              95
2023-01-16   2023-06-16     22            110
2023-08-07   2023-12-15     19              95

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor       YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2024-12-06     17          85

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2025-12-05   17                  85

Stockholm

År 2022–2023
Start              Slut               Veckor     YHP
2022-09-05   2023-01-13   19             95
2023-01-16   2023-06-16   22           110
2023-08-07   2023-12-15   19              95

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2024-12-06     17        85

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2025-12-05   17                  85

Distans

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-11-06     2024-01-12     10        50
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-05     2025-01-31     26        130

LIA-perioder

Stockholm

År 2022-2023
Start                Slut                 Veckor   YHP
2023-04-17   2023-06-09      8           40
2023-10-09   2023-12-15      10         50

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor    YHP
2024-04-01   2024-06-14     8             40
2024-09-30   2024-12-06     10           50

Göteborg

År 2022-2023
Start                Slut                 Veckor   YHP
2023-04-24   2023-06-16      8           40
2023-10-09   2023-12-15      10         50

År 2023-2024
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-22   2024-06-14     8                  40
2024-09-30   2024-12-06     10                50

Malmö

År 2022-2023
Start                Slut              Veckor     YHP
2023-04-24    2023-06-16     8             40
2023-10-09    2023-12-15     10           50

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-22   2024-06-14     8                  40
2024-09-30   2024-12-06     10                50

Distans

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-29   2024-06-21     8                  40
2024-11-25   2025-01-31     10                50

 

Distansupplägg

Utbildningen har samma kursinnehåll oavsett om du läser distansklassen eller den som är på plats i klassrum i Stockholm, Göteborg eller Malmö. De utbildningarna som är knutna till en ort kan inte läsas på distans.

Utbildning på Distans

Terminsstart: 6 nov, 2024
Ansökningsperiod: HT 2024
YH-poäng:
300 Yh-poäng
Längd: 1,5 år
Fart: 100 %

Fysiska träffar
Cirka 5 tillfällen. Dessa planeras utifrån LIA (Lärande i arbete). Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan och kan i stor utsträckning genomföras gruppvis.

Distansupplägget
TECs distansutbildningar har i genomsnitt 10 timmar lärarledd tid i den skolförlagda undervisningen per vecka. Utöver den lärar- och handledarledda tiden består undervisningen av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Detta behöver du
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:
• nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
• tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
• tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
• kunna avsätta tid för studier
• LIA (Lärande i arbete)

Ansökan

Frågor: antagning@tec.se

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / Elite / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Naturturismföretagen / Nazar / PS Ocassion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strawberry / Strömma / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Travel Education Centre, orgnr. 556549-8937 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata