Internationell Resekonsult TRAC

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Malmö
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod 1 feb-3 maj 2020. Skolstart hösten 2020.
Utbildningsledare: Thomas Palmberg, thomas@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (09.00-15.00 vardagar, lunch 12.00-13.00) antagning@tec.se

En snabb karriär i resebranschen

Perfekt för dig som vill jobba med planering, försäljning och bokning inom resebranschen med expertkunskap inom hållbart resande.

Vad gör en resekonsult?

Som resekonsult hjälper du företag och privatpersoner att planera sina resor för att de ska få en så bra upplevelse som möjligt. Kort sagt – Du föreslår, säljer och bokar resor som möter kundens önskemål.

Hållbart resande och destinationskunskap är idag viktigt för många resenärer och ingår som en naturlig del i utbildningen. Utbildningens bredd gör att du kan arbeta i de flesta områdena inom resor och turism.

Stort rekryteringsbehov

Det globala resandet beräknas öka med cirka fyra procent per år. Tillväxten går på högvarv och resebyråer, flygplatser och researrangörer har ett mycket stort behov av kompetenta medarbetare.

Svenska Resebyråföreningen SRF har genomfört en kartläggning av det framtida rekryteringsbehovet. Undersökningen visar att drygt 1250 resekonsulter behöver rekryteras. Samma undersökning visar att hela 80% av företagen vill anställa TRAC utbildad personal.

”Efter examen blev jag erbjuden ett toppjobb” Nicklas Carlsson, Team leader på Apollo

Aktuell kompetens

Utbildningen är framtagen för att möta de höga kraven som ställs inom rese- och turistindustrin idag.

Under dina studier kommer du bland annat lära dig:

 • Stödja och vägleda kunden genom hela köp- och bokningsprocessen
 • Boka och sälja resor och destinationer som möter kundens behov och önskemål
 • Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan och andra bokningssystem, inklusive de större researrangörernas chartersystem
 • Skapa merförsäljning under bokningsprocessen
 • Kunna identifiera, tolka och förmedla biljettregler, till exempel vid ombokningar och ändringar
 • Kommunicera i tal och skrift på ett korrekt och affärsmässigt sätt, både på svenska och engelska
 • Använda de vanliga IT-verktygen och andra system som finns inom branschen (till exempel Linkonline)

Du får en stor konkurrensfördel på arbetsmarknaden

Att utbildningen är TRAC-diplomerad är ytterligare en kvalitetsstämpel. Auktorisationen delas ut av den svenska resebranschen som har kontrollerat att utbildningens genomförande och kursplaner håller hög kvalitet.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bl.a: Apollo, Big Travel Sweden, Citadellresor AB, Egencia, Fieldwood Travel AB, HRG Nordic AB, Kulturresor Europa AB, Rubinresor AB, SEMBO, Winbergs Resebyrå i Eslöv AB.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer bland annat att kunna arbeta som:

 • Internationell Resekonsult, TRAC/IATA (IATA endast Norrtälje)
 • Resekonsult – privatresor, gruppresor, konferensresor, offentlig upphandling
 • Reseproducent – privatresande, affärsresande, gruppresande
  och konferensresande
 • Resekonsult – kryssningar och paketering av resor inom kryssningsindustrin
 • Travel manager/Key Account Manager
 • Biljettör – resebyrå, flygbolag, back office

Innehåll

Internationell Resekonsult TRAC

400 Yh-poäng

Bransch- och omvärldskunskap

15p / 3v

Kursen ger en överblick av rese- och turistindustrin i Sverige och
internationellt. Historia, utveckling och dynamik, Hot och möjligheter.
I kursen ingår också en kort kartläggning av ämnet e-handel. Vi tittar på olika aktörer samt branschens omfattning och tillväxt. Även vilka faktorer som styr besöksnäringen, nationellt och internationellt, och e-handeln inom branschen. Vi studerar också framgångsrika företag inom besöksnäringen och reflekterar kring var framgången ligger.

Destinationskunskap och väldens geografi

40p / 8v

Syftet med kursen är att den studerande skall få en bred kunskap om olika destinationer och resmål världen över för att kunna sälja rätt produkt till rätt kund vid rätt tid. Karaktär, utbud och målgrupper behandlas. Även klimat/väderförhållanden och aktivitetsutbud samt boende. I kursen ingår en översikt av IATA:s trebokstavskoder.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Syftet med examensarbetet är att den studerande skall träna på att skriva en strukturerad rapport. Den studerande fördjupar sig i ett eller flera av de kunskapsområden som behandlats under utbildningen. Uppgifterna, genomförandet, presentation och opponering skall ske i samarbete med handledaren.

Global Distribution Systems (GDS) och andra bokningssystem

40p / 8v

Spetskompetensen för en resekonsult är att kunna de förekommande bokningsystem som resebyråer och liknande verksamheter använder. Oftast arbetar företagen med minst två GDS’er. Vanligast är Amadeus och Sabre samt Galileo och i viss mån Worldspan. Systemen är både lika och olika. Det är viktigt att en resekonsult kan systemen. Resekonsulter arbetar även i andra system då kyssnings- och bussföretag har sina egna bokningsystem liksom tåg- och hyrbilsbokning och charterbokning. I kursen ingår även IATA tariffer och biljettering. Syfte och mål med kursen är att den studerande skall lära sig systemen och ha en översikt över hur de används i branschen.

Kunskaper: Att hantera de vanligaste förekommande GDS’er och andra bokningssystem

Färdigheter: Att använda de vanligaste GDS´’erna såsom Amadeus, Sabre, Galileo och Worldspan. Även att använda de vanligast förekommande kryssning-, buss-, charter-, hyrbil- och tågbokningssystemen. Även ställa ut biljetter samt omboka och göra ändringar.

Kompetenser: Att boka resor, ställa ut biljetter och sätta samman arrangemang med hjälp av olika bokningssystem.

Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap

15p / 3v

Kursen utgår från Agenda 21 modellen och ger den studerande kunskap om begreppet hållbar turismutveckling. Kursen innehåller en genomgång av olika styr- och märkningssystem som finns i branschen med fokus på hållbar utveckling.

Lärande i Arbete 1

60p / 12v

Den studerande skall i första hand genomföra LIA-perioden på resebyrå, flygbolag eller turoperatör för att kunna dra nytta av och utveckla sina IATA- och bokningskunskaper. LIA’n kan även genomföras utomlands under förutsättning att LIA’n till innehållet uppfyller kursplanens mål. Tillsammans med den fasta personalen skall den studerande delta i alla förekommande aktiviteter, och tränas i att självständigt kunna genomföra dessa. En bit in i LIA-perioden skall den studerande ta eget ansvar för genomförandet av olika arbetsuppgifter. Under LIA skall den studerande framför allt praktiskt arbeta med kundkontakt, GDS’er (Global Distribution System), samt paketering och kalkylering.

Lärande i Arbete 2

60p / 12v

Under denna LIA-period skall den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. LIA 2 leder i de flesta fall till anställning. Här växer den studerande in i yrkesrollen och kan använda de kunskaper som lärts ut under hela utbildningen.

Marknadsföring och försäljning, e – handel

40p / 8v

Den studerande får träna på att göra en konkurrensanalys, studera målgrupper samt arbeta med kvalitetsuppföljning. Kursen ger den studerande kunskaper i att använda olika format för marknadsföring inklusive sociala medier och online. Vidare får den studerande kunskap om E-handel inom resebranschen. Kursen omfattar olika affärsmodeller och skall ge tillämpbara kunskaper om; Online marketing och grundläggande begrepp 
avseende annonsering och internet som säljkanal. Även koncept samt 
lojalitetsprogram, sk CRM system, som används inom ramen för marknadsföring och försäljning.

MICE, affärsresande och Travel Management

20p / 4v

MICE (Meetings, Incentives, Congresses & Exhibitions) är en viktig och ökande del av resebyråns arbete. Kursen ger kunskaper och redskap för att förstå olika typer av möten, strategier för mötesplanering, budgetering, arbete med grupper samt lagar och regler som påverkar denna typ av verksamhet. Genomförande av möten och uppföljning är viktiga funktioner. Kursen ger den studerande kunskaper och redskap för att finna aktuella fakta om viktiga konferensmöjligheter och resmål i hela världen. Kursen ger kunskaper i Travel Management och Key Account Management.

Organisation och ledarskap

10p / 2v

Den studerande får göra en yrkesrelaterad personprofil som sätts i relation till individ och gruppdynamik. Kursen skall ge den studerande kunskap om hur beteenden och kommunikationsstil påverkar samarbete och dynamik i en arbetsgrupp. Den studerande får redskap för en effektiv dialog och för att stärka den egna kompetensen. Den studerande ges också insikten om vikten att skapa en god självkännedom och att kunna hantera stress på ett konstruktivt sätt. Kursen syftar även till att den studerande ska kunna få förståelse för ledarskapet vad gäller förmågan att leda, motivera och utveckla inom ramen för en gemensam företagsplattform.

Paketering, prissättning och offerter samt lagstiftning

40p / 8v

Kursen ger den studerande kunskaper om hur man paketerar/skräddarsyr en resa och hur man skall prissätta produkter så att de är ekonomiskt hållbara med hänsyn till hotell och transportbolags prispolicy och säsongsvariationer. Likaså kunskap om resegarantifrågor, passagerarnas rättigheter och övriga allmänna villkor.

Resebranschen är hårt reglerad av bl.a. Paketreselagen och Resegarantilagen. Genom flera praktiska övningar får den studerande kunskap om hur man för olika målgrupper bygger upp en resa, ett resmål, en destination med dess olika beståndsdelar. I kursen får man träning i att paketera olika typer av resor för affärs och privatresenärer i kombination med konferenser, studieresor och turistresor med olika inriktningar på storstad, natur, äventyr, tema etc vidare hur olika nätbaserade verktyg kan används för att skapa tilltalande presentationer och ta fram intresseväckande broschyrer och marknadsföringsmaterial samt att skriva offerter.

Presentations- och försäljningsteknik

10p / 2v

Kursen ger den studerande kunskaper i att på ett professionellt och fängslande sätt genomföra presentationer och möten. Den ger den studerande ökad säkerhet att tala och agera inför grupp i olika sammanhang. Den studerande tränas i och får kunskap om sambandet mellan det talade ordet, kroppsspråk och användandet av olika media i presentationer. Detta sker framför allt genom framförandeteknik, retorikteori och praktisk träning. Inom ramen för kursen tränas även försäljning och argumentation. Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.

Service och försäljning, interkulturella relationer

10p / 2v

Antingen man jobbar direkt mot kund eller via digitala kanaler är service och försäljning centrala begrepp. Yrkesrollen Internationell resekonsult handlar om att utifrån kundens behov kunna sätta ihop olika typer av transportlösningar och researrangemang som ligger i linje med kundens förväntningar. Även kunna hjälpa en kund som bokat online och som behöver assistans. Service och försäljning sker oftast online och telefon varför vi tränar olika tekniker utifrån kommunikation via dessa kanaler. I kursen ingår även interkulturella relationer dvs skapa dynamiska möten utifrån kunders olika kulturella bakgrunder.

Ekonomi och Revenue Management

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap om budget och Revenue Management; hur man säljer rätt produkt till rätt kund vid rätt tid och till rätt pris. Att förstå ekonomiska flöden och de affärsmodeller som används inom branchen.

Kunskaper:

 • Om de olika affärsmodeller som används inom branschen.
 • Hur man räknar provisioner och olika påslag.
 • Hur man jobbar med budget och budgetmål.
 • Om hur olika säsonger samt tillgång och efterfrågan styr priser.

Färdigheter:

 • Att arbeta mot budget och budgetmål.
 • Förstår hur olika typer av provsioner, tillägg, påslag osv. tillämpas.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Internationell Resekonsult TRAC

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Internationell resekonsult – TRAC (Malmö)
År 2018-2020
HT 2018 27/8- 1/6, 19 veckor, 95 poäng
VT 2019 7/1 – 7/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2019 19/8 – 5/1, 20 veckor, 100 poäng
VT 2010 6/1 – 17/5, 19 veckor, 95 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9- 10/1, 19 veckor, 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1, 21 veckor, 105 poäng
VT 2021 11/1 – 7/5, 17 veckor, 85 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8- 8/1 2021, 19 veckor, 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022 17/1 – 6/5, 16 veckor, 80 poäng

 

Ansökan

Ansökningsperioden är 1 feb-3 maj 2020
Besked om antagningen skickas ut 18-21 juni 2020
Frågor om antagningen skickar du till antagning@tec.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Inget arbetsprov
  Du behöver inte bifoga något arbetsprov för att söka utbildningen. Men om vi har fler sökande än antal platser kommer du bli kallad till ett särskilt prov när ansökningsperioden är avslutad.

 

Hitta din utbildning

Här ser du utbildningarna du kan söka till höstterminen 2020. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Upplevelser är min drivkraft

Möt multikonstnären Alexandra Aristarhova som blir glad när hon träffar Sveriges konung. Hon går första terminen på Destination Management, incoming tourism och delar gärna med sig av sina upplevelser.
Till våra Stories

Praktik i Australien

Vi träffar Andreas Henriksson som lade en lovande friidrottskarriär på hyllan och nu satsar på en karriär inom turism. Han är lite stressad eftersom han ska åka på praktik i Australien om några dagar.
Till våra Stories