Interkulturella relationer och affärsengelska

Kort kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart hösten 2020
Frågor skickas till kurs@tec.se

Lär dig att samverka effektivt i internationella sammanhang

En kort YH-kurs som ger kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader. Du lär dig att praktiskt tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter.

Turism och besöksnäring globaliseras. Yrkesverksamma i branschen har många internationella kontakter. Det är därför viktigt att vara insatt i dynamiken vid interkulturella möten, kunna förstå och tolka olika kulturella uttryck och värderingar i syfte att skapa ett professionellt samarbete.  I kursen ingår även affärsengelska.

Kunskaper

Efter avslutad kurs har du kunskaper om och insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader samt exempel på hur man kan arbeta gränsöverskridande och skapa dynamiska möten över kulturgränser.

Vi ser stora förändringar i branschen som kräver ett långsiktigt, tydligt och flexibelt ledarskap med mycket fokus på interkulturalitet och kommunikation på andra språk än svenska. Björn Winberg, Destination Development

Färdigheter

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att praktiskt kunna tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter. Skapa mervärden, ligga steget före. Att identifiera och analysera utmaningar och skapa bra lösningar. Att använda affärengelska på ett professionellt sätt.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till som har yrkeserfarenhet inom turism- och besöksnäringen och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Öppet hus och fysiska träffar

En kväll i veckan ordnar Travel Education Centre dessutom ”Öppet hus” en timme över nätet. Då diskuteras och besvaras aktuella frågor – Ett viktigt inslag för att skapa en social kontext. Diskussioner kursdeltagare emellan är särskilt betydelsefullt vid distansutbildning. Utöver detta anordnas 2 st fysiska träffar (heldagar) samt en projektredovisning.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetens

Efter avslutad kurs har du kompetens för att utveckla rekommendationer rörande interkulturella relationer inom en verksamhet. Du kan ta fram turistarrangemang och skapa samarbetet och kunna ta hänsyn till interkulturella skillnader och optimera uppdragsgivarens/kundens upplevelse.

Upplägg

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom branschen. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Lektion: 2 tim/vecka
Handledartid: ½ tim/vecka per individ/grupp
”Öppet hus”: 1 tim/vecka
Fysiska träffar: 2 heldagar (16 tim)
Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

100 timmar lärar- eller handledarledd tid

Lektioner liksom de fysiska träffarna är planerade till Stockholm,

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom turism och/eller besöksnäring i form av minst 1 års erfarenhet av försäljning och paketering av resor (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet).

Ansökan

Utbildningen startar hösten 2020.

Anmäl dig nedan så får du information när ansökan öppnar


Välj kort YH-kurs

Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /