Interkulturella relationer och affärsengelska

Kort YH-kurs 12 veckor 30 Yh-poäng
Distans
Utbildningsstart: ej planerad
Frågor skickas till kurs@tec.se

Öka din internationella kompetens

En kort YH-kurs som ger kunskap, insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader. Du lär dig att praktiskt tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter. Du lär dig olika typer av engelska och hur du anpassar den till de olika kulturerna.

Turism och besöksnäring globaliseras och yrkesverksamma i branschen har många internationella kontakter. Det är därför viktigt att vara insatt i dynamiken vid interkulturella möten, kunna förstå och tolka olika kulturella uttryck och värderingar i syfte att skapa ett professionellt samarbete. Affärsengelska ingår som en naturlig del av detta och i den här kursen lär du dig engelska som används i olika delar av världen

Kunskaper

Efter avslutad kurs har du kunskaper om och insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader samt exempel på hur man kan arbeta gränsöverskridande och skapa dynamiska möten över kulturgränser.

Vi ser stora förändringar i branschen som kräver ett långsiktigt, tydligt och flexibelt ledarskap med mycket fokus på interkulturalitet och kommunikation på andra språk än svenska. Björn Winberg, Destination Development

Färdigheter

Efter avslutad kurs har du färdigheter i att praktiskt kunna tillämpa den positiva dynamik som uppstår vid interkulturella möten och kontakter. Skapa mervärden, ligga steget före. Att identifiera och analysera utmaningar och skapa bra lösningar. Att använda affärengelska på ett professionellt sätt både skriftligt och muntligt.

Flexibelt upplägg

Utbildningen vänder sig till som har yrkeserfarenhet inom turism- och besöksnäringen och går att kombinera med arbete. Utbildningen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle.

Auktoriserat utbildningsföretag

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetens

 • Efter avslutad kurs har du kompetens att utveckla rekommendationer rörande interkulturella relationer inom en verksamhet.
 • Du kan ta fram turistarrangemang och ta hänsyn till interkulturella skillnader och optimera uppdragsgivarens/kundens upplevelse.
 • Du får större kunskap för att kunna göra bättre affärer.
 • Du får ett utökat ordförråd.

Upplägg

Ingen ny kursstart är planerad. Lämna en intresseanmälan så får du besked om det blir en ny kurs. 

Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet inom branschen. Kursen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning.

Totalt 12 veckor
30 Yhp
Tisdagar kl.18.00 – 20.00 (mellan kl.20.00 – 21.00)
Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Utbildningen innehåller studieuppgifter i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

Behörighet

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Minst Godkänt eller betyget E i engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom turism och/eller besöksnäring i form av minst 1 års erfarenhet av försäljning och paketering av resor (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet).
 • Sök via Reell kompetens
  Saknar du fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i ämnen som är särskilda krav för utbildningen. Då kan du söka via Reell kompetens. Det innebär att du visar att du skaffat dig kunskaperna som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning. Ladda ner kompetenskartläggning här

Ansökan

ANSÖKAN
Utbildningsstart: 22 september 2020
Frågor om antagningen skickar du till kurs@tec.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Dokument som styrker yrkeserfarenhet inom nom turism och/eller besöksnäring i form av minst 1 års erfarenhet av försäljning och paketering av resor (arbetsgivarintyg, arbetsintyg, referenser eller liknande behövs för att styrka kravet). Endast ett CV räcker inte.
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Saknar du gymnasiebetyg fyller du i och bifogar en kompetenskartläggning
Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Sabis/små Dalarö Gård / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /