Diplomerad reseledare & turistguide

Diplom-utbildning 1 år
Stockholm
2 dagar/vecka (torsdag och fredag)
Utbildningen startar oktober 2019
Utbildningsansvarig: Lotta Strand lotta@tec.se

Diplomerad reseledare och turistguide

Utbildning för dig som vill bli reseledare och turistguide med spetskompetens i olika guidetekniker samt i paketering och genomförande av rundresor.

OBS! Detta är inte en YH-utbildning

Utbildningen ger dig en gedigen grund att stå på samt tillgång till ett brett branschnätverk. Då kursplanen följer EU´s standard för turistguider är utbildningens innehåll kvalitetsäkrat. Vi samarbetar bl.a. med SWEguide kring att säkerställa kvaliteten hos svenska turistguider. Det här skapar också möjligheter internationellt då standarden används i stora delar av Europa.

Det finns en stor efterfrågan på utbildade reseledare med stationering i utlandet hos de flesta researrangörerna och vi har ett nära samarbete med dem.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • reseledare på olika resmål i världen
 • reseledare på rundresor
 • turistguide i Stockholm

Därefter kan du fördjupa din kunskap och på så sätt nischa dig och bli:

 • Tour Manager
 • Auktoriserad guide

Välkommen med din ansökan!

Nära samarbete med researrangörerna

Vi utbildar i enlighet med EU standarden för turistguider (EN 15565). Det är särskilt intressant om du vill jobba i utlandet. Vi har ett nära samarbeta med de större researrangörerna i Sverige och det finns en stor efterfrågan på yrkesrollen.

Praktikperioden startar i början av april och löper under 4 månader. Du blir ofta anställd med lön under praktiken.

Välkommen med din ansökan.

Ort

 • Den teoretiska delen av kursen hålls i våra lokaler i Stockholm.
 • Lektioner 2 dagar/vecka (torsdag och fredag vid 25 tillfällen)
 • Vi förväntar oss att du själv utöver detta lägger ca 10 h/vecka

Krav för att söka till kursen

Du skall ha gymnasiekompetens, svenska B samt engelska B eller likvärdiga kunskaper. Minst ett års yrkeserfarenhet inom service samt körkort. Ytterligare språk är meriterande liksom erfarenhet från studier, arbete eller resor i utlandet. Du behöver inte ha tidigare guideerfarenhet.

 

Kursplan

Diplomerad reseledare & turistguide

Yh-poäng

Guidetekniker – 6 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande på egen hand och på ett personligt sätt kunna utforma sin guidning. För en turistguide är den egna personligheten och kunskapen de viktigaste arbetsverktygen. Kursen är en fördjupning av ”Ledarskap, gruppdynamik och kommunikation” I blocket ingår teoretisk och praktisk övning av:

 • Framträdande och uttrycksätt
 • Röstvård, mikrofonteknik
 • Kroppsspråk
 • Formulering och ordval
 • Interaktion med kunden och anpassning av material
 • Virtuella hjälpmedel

Destinationskunskap – 6 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande ska hitta relevant information med hjälp av litteratur och internet. Även förstå sammanhang utifrån historiska skeenden samt kulturella strömningar. Arkitektur, litteratur, konst, filosofi, politik och samhällsekonomi.

Kursen innehåller följande moment:

 • söka relevanta källor
 • kunna analysera historiskt material
 • vara väl insatt i följande kunskapsområden: miljö, kultur, ekonomi och samtida samhälle

Hållbarhet, tillgänglighet samt säkerhet och beredskap – 3 veckor

0p

Målet med kursen är att de studerande skall vara väl insatt i och en aktiv del av Hållbar utveckling.

I kursen ingår:

 • bakgrunden till en hållbar turismutveckling utifrån miljö, kultur människor och ekonomi.
 • tillgänglighet, utifrån kunder med särskilda behov
  olika typer av sociala problem som turismen kan vara upphov till och hur dessa kan reduceras.
 • uppförandekoder, styrsystem och märkningar behandlas såsom ISO för möten, Swedish Welcome, Svanen, EU blomman, uppförandekoden för skydd av barn mot kommersiell exploatering etc.
 • hur man jobbar med olika typer av kvalitetssäkringsystem, policys och hållbarhetsanalyser.
 • hur man producerar ett arrangemang utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
 • göra riskanalyser och anpassade beredskapsplaner
 • HLR utbildning

Ledarskap, gruppdynamik, presentationsteknik och kommunikation – 3 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande skall:

 • med hjälp av personprofilering samt interaktion med andra studerande och läraren kartlägga det egna ledarskapet
 • vara väl insatt i hur en grupp fungerar och agerar
 • träna retorik och argumentationsteknik
 • presentationsteknik. Hur fångar man gruppens uppmärksamhet, hur sätts material samman för att väcka intresse
 • strukturera material och optimera tidsplaneringen
  vet hur interkulturella relationer påverkar utförandet. Skapa dynamiska möten

Kundservice, kundnöjdhet och varumärkesbyggande – 2 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande på ett interaktivt och aktivt sätt skall kunna tillämpa kundservice. Kursen innehåller följande moment:

 • affärsidé och policy kopplat till kundens upplevelse
 • vikten av att vara en del av ett varumärke för att stärka upplevelsen
  olika typer av Customer Relations Management (CRM) system
  problemlösning
 • reklamationshantering

Evenemang, mässor, kryssningar och temaarrangemang – 2 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande ska:

 • vara väl insatt i kryssningsverksamheten och dess behov
 • vara väl insatt i MICE (Meetings, Incentives, Congresses and Events). Kunna planera och leda olika specialuppdrag i samband med mässor
 • kunna ta hand om Hospitality Desk samt VIP kunder
 • på ett kreativt sätt kunna ge projektledare innehållsrika förslag på genomförandet av evenemang

Affärsmannaskap, försäljning och marknadsföring – 2 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande ska driva ett eget företag eller kunna ta administrativt ansvar för planläggning av evenemang/evenemang/guidade turer och innehåller följande moment:

 • Företagsekonomi och entreprenörskap (budget, moms etc)
 • Prissättning, täckningsbidrag och Revenue
 • Lagstiftning som är kopplad till resandet samt försäkringar
 • Offerter och säljbrev. Affärsengelska.
 • Marknadsföringsmaterial, produktblad
 • Marknadsföringskanaler, e-handel
 • Säljteknik och merförsäljning
 • Turistguidens arbetsvillkor

Paketering av upplevelser – 4 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande praktiskt ska:

 • utifrån definition av upplevelse ta fram olika paketlösningar till olika målgrupper.
 • prissätta evenemang utifrån säsong, antal, innehåll osv.
 • utifrån bland annat paketreselagstiftningen göra riskanalyser i syfte att ta fram ”säkra” upplevelser.
 • veta vilka säkerhetskrav som skall ställas på uppdragsgivare och underleverantörer samt på det egna genomförandet

Examensarbete – 4 veckor

0p

Målet med kursen är att den studerande skall:

 • kunna skriva en rapport utifrån ett akademiskt format
 • kunna finna och strukturera material på ett korrekt och intressant sätt
 • kunna fördjupa sig, i en för utbildningen, intressant frågeställning
 • visa prov på egen kreativitet och analysförmåga
 • kunna redovisa egen rapport och opponera på någon annans

Praktik – minst 10 veckor

0p

I samband med praktiken omsätter den studerande teori och praktik i verkligheten. Kursen ger den studerande möjligheten att bli en del av en arbetsplats och under handledning. På så sätt fördjupas kunskapen och den studerande mognar i yrkesrollen.

Praktiken utvärderades såväl under pågående som avslutat period.

 • den studerande skall bli en del av arbetsplatsen
 • den studerande skall få återkoppling
 • den studerande skall reflektera och analysera sin egen insats

Så här söker du

Maila eller skicka ditt CV samt ett personligt brev till oss. Bifoga relevanta betyg och intyg.
Vi vill ha din ansökan snarast. Du kommer att bli kallad till intervju under aug/sep.

Pris: 29.995kr inkl moms, kurslitteratur och träningstillfällen i bl.a. buss.

Hitta din utbildning

Här ser du utbildningarna du kan söka till höstterminen 2020. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /

Upplevelser är min drivkraft

Möt multikonstnären Alexandra Aristarhova som blir glad när hon träffar Sveriges konung. Hon går första terminen på Destination Management, incoming tourism och delar gärna med sig av sina upplevelser.
Till våra Stories

Praktik i Australien

Vi träffar Andreas Henriksson som lade en lovande friidrottskarriär på hyllan och nu satsar på en karriär inom turism. Han är lite stressad eftersom han ska åka på praktik i Australien om några dagar.
Till våra Stories