Destination Management

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA/Praktik.
Ansökan öppnar feb, 2023. Utbildningsstart aug, 2023.
Utbildningsledare: Kathrine Weil kathrine@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@tec.se

Skapa nya upplevelser och minnesvärda arrangemang

Vill du arbeta med att skapa, producera, paketera och marknadsföra nya attraktiva upplevelser och arrangemang? Då är detta rätt utbildning för dig! Längtar du efter att resa och uppleva saker? Du är inte ensam, behovet av utbildad personal är stor i branschen.

Vad innebär Destination Management?

Utbildningen Destination Management är bred. Du blir specialist på att skapa och paketera nya säljande tjänster inom turist- och besöksnäringen. Självklart får du även lära dig att analysera marknaden och ta fram nya tjänster samt att projektleda och marknadsföra dina koncept.

Hitta nya möjligheter

Din uppgift är att upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa attraktiva paketlösningar. Ett kommersiellt och flexibelt tänkande är viktigt då den ena beställaren inte är den andra lik.

Upplevelseproducent

Som upplevelseproducent producerar och skräddarsyr du olika arrangemang efter beställarens önskemål, behov och förutsättningar. Kunderna kan komma från andra länder men även vår inhemska turism ökar stort. Ord som Svemester och Hemester har kommit för att stanna.

The sky is the limit

Du lär dig att  skapa upplevelser genom att planera och lägga upp olika aktiviteter, skriva avtal med samarbetspartners, sälja och marknadsföra det. Det kan vara allt från naturupplevelser, äventyr och sport, musik och kultur till längre rundresor inom och utom Sveriges gränser. Som vi säger – ”The sky is the limit” när det gäller affärsutveckling.

Vi har fått träffa engagerade människor inom branschen och alla lärare har varit toppen. Jag kan starkt rekommendera er som vill arbeta med utveckling inom besöksnäringen att gå denna utbildning. Ann-Sofie Nordgren, student

Utbildningen ger bred kompetens

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom besöksnäringen. Du lär dig hur man utvecklar produkter för framtidens resande och upplevelser genom exempelvis:

 • Upplevelseproduktion och paketering för nya produkter
 • Skapa hemsida och ta fram marknadsföringsmaterial
 • Analysera och marknadsföra olika affärsmöjligheter med hjälp av olika verktyg
 • Koncept och konceptutveckling,
 • Avtal och offerter, samarbeten & samverkan
 • Ekonomi, kalkylering och dynamisk prissättning
 • Projektledning, affärsutveckling, riskanalyser och åtgärdsplaner

Läs vad en av våra studenter tycker om utbildningen

Andreas Henriksson

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på ett branschföretag. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. En av praktikperioderna kan du, om du vill, göra utomlands.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare, lärare och inspiratörer från bland annat: DMC SNE Northern Europé, DMC Sublutours, Naturturism Catch and relax, REISEbazaar, SJ, Strömma, Viking Line, Vår Gård Saltsjöbaden, Scandic Hotels, Choice Hotels

Utbildningens ledningsgrupp

Det sitter flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp: Visit Roslagen, Ekmanresor/ Ekmanbuss, AC Travel Group London, First Camp, Sabis Mat och möten – Smådalarö gård, Russkie Prostori, American Hospitality Academy och Winberg Worldwide AB

Destination Management är en kostnadsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Den ena av de två LIA-perioderna kan göras utomlands. Detta är möjligt tack vare vårt nära samarbete med branschen.

En av världens största branscher

Längtan och efterfrågan att få träffas, resa och uppleva saker tillsammans igen är stor. Det gör att branschen ser optimistiskt på framtiden och att behovet att anställa utbildade kollegor växer.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


Våra Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Vad kan du arbeta som efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta som:

 • Upplevelseproducent
 • Projektledare produktionsavdelningen
 • Produktutvecklare inom rese och turistindustrin
 • Reseproducent
 • Koordinator inom besöksnäringen
 • Koncept och affärsutvecklare
 • Medarbetare sälj och marknadsavdelningen

Innehåll

Destination Management

400 Yh-poäng

Affärsengelska och kommunikation

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om engelsk branschterminologi inom ramen för besöksnäring och turism för att kunna skapa och läsa avtal. Affärsengelska. Yrkesrollen bygger på att ha många internationella och interkulturella kontakter varför kunskaper, god insyn och förståelse i likheter och skillnader i kommunikation är en viktig beståndsdel för anställda, kunder och samarbetets partners.

Avtal, offerter och ekonomi

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om lagar, regler och försäkringar som omgärdar rese- och turistindustrin samt närliggande branscher. De ska ha kunskap om hur man upprättar budget, offerter och kalkyler utifrån olika momssatser och valutor, skillnad på brutto- och nettopriser, volymkontraktering, leverantörsavtal och GDPR. Den studerande ska kunna hantera allmänna bokningsvillkor samt del- och slutbetalningar samt kunskap hur man upprättar sponsor- och samarbetsavtal kopplat till värdegrundsarbete.

Besöksnäring, turism och innovation

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap och grundläggande orientering om hur turism- och besöksnäring utvecklats, pågående trender i form av internationalisering, konceptualisering, automatisering, digitalisering samt innovativ upplevelseproduktion. Kursen fokuserar på vikten av innovation gällande bland annat natur – och måltidsturism och hållbarhet. Vi fördjupar oss i exportmogna destinationer samt den svenska Nationella Strategin 2030.

Destinationskunskap

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap i destinationsgeografi och djupgående kunskap om Stockholm, Sverige och övriga Norden samt nyckeldestinationer i Baltikum. Den studerande får kunskap för att på egen hand kunna sätta ihop en kommersiell upplevelsepaketering utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar.

Digital marknadsföring och försäljning

45p / 9v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om olika digitala kanaler och verktyg för marknadsföring och försäljning, hur man skapar en webbplats och jobbar med digital kommunikation och Digital Content, vilka lagar och regler som gäller kring bildrättigheter online och upphovsrätt. Olika sökmotorer, användningsområden, skapande och utformande av enkätundersökningar samt QR koder.

Den studerande får även kunskap att analysera olika försäljningskanaler, finna nya marknader, skillnad mellan B2B och B2C försäljning och hur man skapar attraktiva säljpitchar.

Examensarbete

25p / 5v

Den studerande skall fördjupa sig i något ämne/frågeställning som är kopplad till branschen och yrkesrollen.

Hållbarhet och säkerhet och beredskap

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om vad hållbar turismutveckling innebär, vilka hållbarhetskriterier som gäller inom näringen samt tillämpning av internationella standarder, styrsystem och olika märkningar. De gör hållbarhetsanalyser med tillhörande åtgärds- och uppföljningslistor samt känna till olika åtgärder för att motverka trafficking, prostitution och barnsexturism. Inom säkerhet & beredskap kunna arbeta förebyggande och utifrån ett helhetstänk med beredskapshjulets olika delar; riskanalys med åtgärdsplan, beredskapsorganisation, krisplan och uppföljningsarbete.

LIA 1

60p / 12v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2

60p / 12v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Koncept- och produktutveckling

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om hur man utvecklar koncept och produkter med hjälp av verksamhetsmål, marknadsanalys, konkurrensanalys, målgruppsbearbetning och omvärldsbevakning. Kunskap om hur man attraherar marknadens nya önskemål & förbättrar en redan befintlig produkt/ tjänst genom trendspaning och omvärldsbevakning.

Kunskap om hur man identifiera målgrupper och marknadskanaler utifrån företagets USP:ar samt skapar PR och förmedla budskap med t.ex Storytelling, för att skapa nya affärer.

Affärsutveckling och projektledning

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om hur man använder affärs- och organisationsutveckling för att skapa organisationer med fokus på verksamhetsmål, kundnöjdhet, kvalitet, lönsamhet och tillväxt på marknaden. Kunna använda CRM system för att bygga långsiktiga och hållbara kundrelationer. Göra affärsplan och analyser samt upprätta olika styrdokument.

Förändring och utveckling görs ofta i projektform. Genom projektledning och kunskap om olika beteendeprofiler och ledarstilar kunna agera och leda mot resultat. Kunskap om vilka arbetsrättsliga lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden.

Upplevelseproduktion

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande får kunskap om hur man planerar, skapar, producerar och paketerar olika upplevelser till en upplevelseproduktion som är attraktiv, ekonomisk och hållbar för kunden och företaget. Kunskap om research, marknadsanalys och utifrån det ta fram marknadsföringsmaterial, pressrelease och göra en säljpitch.

Kunskap om olika system för att mäta, nå kvalitet, säkra leverans och kundnöjdhet bl. a i form av Service Level Agreement (SLA) och Customer Relationship Management (CRM) dvs reklamationshantering, uppföljningssystem och dialog.

Kunskap inom tillgänglighet för att göra analyser utifrån kunder med särskilda behov med tillhörande åtgärds- och uppföljningslistor. Accessible Tourism.

Kompetensportfölj

10p / 2v

Kursens syfte är att kunna göra en egen kompetensinventering, anpassa och uppdatera CV och personligt brev, känna till branschföreningar, nyhetssidor samt andra viktiga källor för omvärldsbevakning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Destination Management

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Destination Management

År 2021–2023
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 95 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 12/5, 2023, 17 veckor, 85 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05   2023-01-13   19                  95
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-05-10   17                  85

LIA

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-03-28   2022-06-17   12                  60
LIA 2.           2023-02-20   2023-05-12   12                  60

År 2022 – 2024
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2023-03-27   2023-06-16   12                  60
LIA 2.           2024-02-19   2024-05-10   12                  60

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
Apollo / Choice / Easyfairs / Egencia / Ekman Resor / ESS group / First Camp / Gothia Towers / Haman group / Herr Omar / Liseberg / MeetAgain / MeetAgain / MSC Cruiseline / Nazar / PS Ocassion / Ps Occasion / Quality Friends Hotell / ReiseBazaar / Resia / Scandic / Stockholm Live / Stockholm Live / Strömma / Stureplans resebyrå / Ticket / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Roslagen / Visit Stockholm /