Destination Management

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA/Praktik.
Ansökningsperiod: feb–maj 2022. Utbildningen startar hösten 2022.
Utbildningsledare: Kathrine Weil kathrine@tec.se
Antagningsfrågor: Stängt i juli. Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Skapa nya upplevelser och minnesvärda arrangemang

Destination Management är en kostnadsfri YH-utbildning. Vill du arbeta med att skapa, producera, paketera och marknadsföra nya attraktiva upplevelser och arrangemang? Då är detta rätt utbildning för dig! Längtar du efter att resa och uppleva saker? Du är inte ensam. Arbetslivet planerar för fullt och behovet av utbildad personal kommer snart vara stor.

Vad innebär Destination Management?

Utbildningen Destination Management är bred. Du blir specialist på att skapa och paketera nya säljande tjänster inom turist- och besöksnäringen. Självklart får du även lära dig att analysera marknaden och ta fram nya tjänster men även att projektleda och marknadsföra dina koncept.

Hitta nya möjligheter

Din uppgift är att upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa attraktiva paketlösningar. Ett kommersiellt och flexibelt tänkande är viktigt då den ena beställaren inte är den andra lik.

Upplevelseproducent

Som upplevelseproducent producerar och skräddarsyr du olika arrangemang utefter beställarens önskemål, behov och förutsättningar. Kunderna kan komma från andra länder men även vår inhemska turism ökar stort. Ord som Svemester och Hemester har kommit för att stanna.

The sky is the limit

Du lär dig att  skapa upplevelser genom att planera och lägga upp olika aktiviteter, skriva avtal med samarbetspartners, sälja och marknadsföra det. Det kan vara allt från naturupplevelser, äventyr och sport, musik och kultur till längre rundresor inom och utom Sveriges gränser. Som vi säger – ”The sky is the limit” när det gäller affärsutveckling.

Vi har fått träffa engagerade människor inom branschen och alla lärare har varit toppen. Jag kan starkt rekommendera er som vill arbeta med utveckling inom besöksnäringen att gå denna utbildning. Ann-Sofie Nordgren, Student

Utbildningen ger bred kompetens

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom besöksnäringen. Du lär dig hur man utvecklar produkter för framtidens resande och upplevelser genom exempelvis:

 • Upplevelseproduktion och paketering för nya produkter
 • Skapa hemsida och ta fram marknadsföringsmaterial
 • Analysera och marknadsföra olika affärsmöjligheter med hjälp av olika verktyg
 • Koncept och konceptutveckling,
 • Avtal och offerter, samarbeten & samverkan
 • Ekonomi, kalkylering och dynamisk prissättning
 • Projektledning, affärsutveckling, riskanalyser och åtgärdsplaner

Läs vad en av våra studenter tycker om utbildningen

Andreas Henriksson

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på ett branschföretag. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. En av praktikperioderna kan du, om du vill, göra utomlands.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bland annat: First Camp, Sabis/små Dalarö Gård, DMC SNE Northern Europé, DMC Sublutours, Visit Roslagen, Ekmanresor, Russkie Prostori, Sabis Hotell & Möten, SJ, Strömma, AC Travel Group, American Hospitality Academy, Wingo konsultin.

Destination Management är en kostnadsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Den ena av de två LIA-perioderna kan göras utomlands. Detta är möjligt tack vare vårt nära samarbete med branschen.

En av världens största branscher

Turismen är en betydande och viktig näring för Sverige. När pandemin är över kommer det att vara en stor efterfrågan att få träffas, resa och uppleva saker tillsammans igen. Det gör att branschen ser optimistiskt på framtiden och att behovet att anställa utbildade kollegor växer.

Vi följer riktlinjerna från FHM

Utbildningen sker i klassrum i Stockholm men under pandemin genomförs utbildningen utifrån de riktlinjer och råd som gäller från Folkhälsomyndigheten.

Vad kan du arbeta som efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta som:

 • Upplevelseproducent
 • Projektledare produktionsavdelningen
 • Produktutvecklare inom rese och turistindustrin
 • Reseproducent
 • Koordinator inom besöksnäringen
 • Koncept och affärsutvecklare
 • Medarbetare sälj och marknadsavdelningen

Innehåll

Destination Management

400 Yh-poäng

Affärsengelska och kommunikation

20p / 4v

I framtagandet av turistarrangemang är det viktigt att lära sig hur olika kulturella skillnader och behov är en förutsättning för att skapa lyckade upplevelser och affärer. Vi synliggöra likheter och skillnader både i vår multikulturella arbetsplats och i skapande av positiva dynamiska möten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Avtal, offerter och ekonomi

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll: Den studerande skall ha kunskap om lagar och regler som omgärdar rese- och turistindustrin samt närliggande branscher. Den studerande skall kunna läsa, förstå samt upprätta offerter, kalkyler, leverantörsavtal och kommersiella avtal med paragrafer och klausuler samt kontrakt. Även Revenue Management och kalkylering i Excel.

Besöksnäring, turism och innovation

15p / 3v

Kursens syfte är att få kunskap om rese- och turistindustrins historia, utveckling, pågående trender samt göra framtidsprognoser för en hållbar besöksnäring. Vi fördjupar oss i turistintensiva länder, exportmogna destinationer samt den svenska Nationella Strategin 2030 . Fokus på innovation.

Destinationskunskap

25p / 5v

Kursens syfte är att den studerande skall ha god kunskap i destinationsgeografi, befintliga produkter samt utvecklingsmöjligheter så att hen på egen hand kan sätta ihop ett kommersiellt turistarrangemang, en upplevelsepaketering utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar. Studerande får djupgående kunskap om Stockholm, Sverige och övriga Norden samt nyckeldestinationer i Baltikum ur ett destinationsperspektiv.

Digital marknadsföring och försäljning

45p / 9v

Kursens syfte är att den studeranden ska förstå betydelsen och kunna tillämpa samverkan mellan olika aktörer i marknadsföring och försäljning. Att analysera olika försäljningskanaler för att finna nya marknader och kunna paketera produkten efter kundens och marknadens behov. Att lära sig skillnaden mellan B2B och B2C försäljning. Skapa en webbplats eller blogg med olika system och jobba med dess innehåll. Att lära känna sökordsplaneraren Google AdWords och verktyget för webbanalys Google Analytics.

Examensarbete

25p / 5v

Den studerande skall fördjupa sig i något ämne/frågeställning som är kopplad till branschen och yrkesrollen.

Hållbarhet och säkerhet och beredskap

20p / 4v

Känna till olika åtgärder för att motverka barnsexturism/handel och prostitution. Göra hållbarhetsanalyser med tillhörande åtgärds- och uppföljningslistor. Fokus på UN Sustainability Goals samt hur hållbarhetsfrågorna drivs framåt globalt. Att identifiera, ta hänsyn och implementera helhetstänkande kring säkerhet, risker och beredskap inom verksamheten och upplevelsearrangemanget. Riskanalys med åtgärdsplan samt krisplan. Olika system för att mäta och nå kvalitet och kundnöjdhet, anpassa produkten och säkra leveransen

LIA 1

60p / 12v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2

60p / 12v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Koncept- och produktutveckling

20p / 4v

Hur man utvecklar koncept med hjälp av verksamhetsanalys, marknadsanalys, målgruppsbearbetning och omvärldsbevakning. Hur man identifiera målgrupper och kommunicera med sina kunder för att skapa kundnöjdhet och lönsamhet. Organisatoriskt sker konceptutveckling oftast i projektform.

Affärsutveckling och projektledning

20p / 4v

Syftet med den här kursen är att du ska kunna tillämpa olika organisationsstrukturer utifrån verksamhet och verksamhetsmål som till exempel: leda en arbetsgrupp, arbeta i projekt i matrisorganisation. Även arbetsrätt ingår även i den här kursen.

Upplevelseproduktion

40p / 8v

De studerande lär sig hur olika delar inom paketeringen hänger samman med ett arrangemang och den slutliga produkten. De ska kunna producera, kalkylera, och paketera arrangemang och upplevelser för att på bästa sätt matcha kundens önskemål, behov och förutsättningar med hänsyn till marknadens utbud. De lär sig olika kvalitetsuppföljningar, olika kvalitetssäkringssystem och optimeringssystem.

Kompetensportfölj

10p / 2v

Kursens syfte är att kunna göra en egen kompetensinventering, anpassa och uppdatera CV och personligt brev, känna till branschföreningar, nyhetssidor samt andra viktiga källor för omvärldsbevakning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Destination Management

 • Engelska 6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska 2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Destination Management

År 2020-2022
Termin 1, 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
Termin 2, 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
Termin 3, 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
Termin 4, 17/1 – 13/5 17 veckor 85 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 95 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1, 2023 – 12/5, 2023, 17 veckor, 85 poäng

LIA

År 2020-2022
LIA 1: 30/8-3/12 2021, 14 veckor
LIA 2: 7/3-13/5, 2022, 10 veckor

År 2021-2023
.                     Start              Slut               Veckor          YHP
LIA 1.           2022-03-28   2022-06-17   12                  60
LIA 2.           2023-02-20   2023-05-12   12                  60

 

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / First Camp / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Sabis/små Dalarö Gård / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /