Destination Management

Yh-utbildning 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm
80 veckor heltid varav 24 veckor LIA/Praktik.
Ansökningsperiod: 10 feb–2 maj 2021. Utbildningen startar hösten 2021.
Utbildningsledare: Kathrine Weil kathrine@tec.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00) antagning@tec.se

Skapa nya upplevelser och minnesvärda arrangemang

Destination Management är en kostnadsfri YH-utbildning. Bli specialist på att skapa, paketera och marknadsföra nya attraktiva upplevelser och arrangemang. Du som börjar studera nu i höst kommer att ta examen 2023 och då kommer troligtvis vår längtan efter att resa vara större än någonsin.

Vad innebär Destination Management?

Utbildningen Destination Management är bred. Du blir specialist på att skapa och paketera nya säljande tjänster inom turist- och besöksnäringen. Självklart får du även lära dig att analysera marknaden och ta fram nya tjänster men även att projektleda och marknadsföra dina koncept.

Din uppgift är att upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa attraktiva paketlösningar. Ett kommersiellt och flexibelt tänkande är viktigt då den ena beställaren inte är den andra lik.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här.

Upplevelseproducent

Du är en upplevelseproducent och skräddarsyr olika paket och arrangemang utifrån beställarens behov. Då många av kunderna är utländska arrangörer kommer du vara deras lokala representant som hjälper dem med paketering, kontraktsskrivning, upplägg av aktiviteter och utflykter etc. Det kan vara allt från sportarrangemang och musikhändelser till heldagsprogram och större helhetskoncept. Bland bland annat får du lära dig projektledning, analys och marknadsföring med fokus på affärsutveckling.

Utbildningen ger bred kompetens

Du lär dig hur man utvecklar produkter för framtidens resande och hur man skapar affärer. Du kommer exempelvis få lära dig:

 • Ta fram marknadsföringsmaterial samt kompetens att skapa en hemsida
 • Verktyg som AdWords och Google Analytics i syfte att analysera och marknadsföra olika affärsmöjligheter
 • Olika designverktyg
 • Kalkylering, dynamisk prissättning, offerter och Revenue Management
 • Projektledning, konceptutveckling och organisationsutveckling
 • Dynamisk organisation med fokus på kund, kvalitet och försäljning
 • Upprätta policys och arbeta med hållbarhetsfrågor
 • Ta fram olika typer av juridiskt bindande avtaL
 • Skapa riskanalyser, åtgärdsplaner, beredskapsmanualer samt system för uppföljning.
 • Flexibel paketering av nya produkter.

Läs vad en av våra nuvarande studenter tycker om utbildningen

Andreas Henriksson

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på ett branschföretag. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. En av praktikperioderna kan du, om du vill, göra utomlands.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

Travel Education Centre har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp bland annat: C-View DMC, Visit Roslagen, Tumlare DMC, Stockholm Adventures, Ekmanresor, Norrtälje Kommun Vuxenutbildningar, Russkie Prostori, AC Travel Group, American Hospitality Academy, Wingo konsultin.

Destination Management är en kostnadsfri YH-utbildning

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Den ena av de två LIA-perioderna kan göras utomlands. Detta är möjligt tack vare vårt nära samarbete med branschen.

En av världens största branscher

Turismen är en betydande näring. När den här pandemin är över kommer det behövas nyanställas i stora mängder. Många av turistföretagen ser optimistiskt på branschens utveckling på sikt. Sverige har stor potential att utvecklas som besöksdestination. Här finns unika platser för upplevelser året runt.

Vad kan du arbeta som efter utbildningen?

Efter avslutad utbildning kommer du till exempel kunna arbeta som:

 • Destination Manager, incoming tourism
 • Internationell reseagent, inkommande turism
 • Researrangör (DMC)
 • Reseproducent
 • Säljare på hotell, anläggningar och turistkontor
 • Produktutvecklare inom rese- och turistindustrin

Innehåll

Destination Management

400 Yh-poäng

Avtals – och offerter

20p / 4v

Syftet med kursen är att ge dig kunskap om vilka lagar och regler som gäller för rese- och turismindustrin samt närliggande branscher. Du lär dig att förstå samt själv kunna upprätta avtal och kontrakt med paragrafer och klausuler.

Destinationskunskap

30p / 6v

Kursen ger dig djupgående kunskap om Sverige och övriga Norden samt nyckeldestinationer i Baltikum ur ett destinationsperspektiv. Du får djupgående kunskap om befintliga produkter samt utvecklingsmöjligheter. Du lär dig att på egen hand sätta ihop ett kommersiellt turistarrangemang utifrån uppdragsgivarens behov.

Examensarbete, fördjupningsuppgift

25p / 5v

Examensarbetet är till för att du ska visa prov på de samlade kunskaper som du fått under utbildningen. Du ska under handledning och i projektform genomlysa en problematik eller möjlig utveckling som är kopplad till en turismprodukt eller ett branschföretag. 

Hållbarhet och tillgänglighet

15p / 3v

Kursen ger dig kunskap om vilka kriterier och styrsystem som gäller för hållbar turismutveckling. Du lär dig att arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån ett kvalitetssäkringsperspektiv. Du får kunskap om hur man lägger upp arrangemang för personer med särskilda behov.

Interkulturella relationer och kommunikation

15p / 3v

Kursen ger dig god insyn och förståelse för interkulturella likheter och skillnader. Efter avslutad kurs har du kompetens att självständig ta fram turistarrangemang med hänsyn till interkulturella skillnader.

Internationell turism och svensk besöksnäring

15p / 3v

Kursen ger dig kunskaper om hur turistindustrin fungerar samt pågående trender såsom internationalisering, konceptualisering, automatisering och digitalisering..

Koncept och konceptutveckling

20p / 4v

I den här kursen får du lära dig projektledning i samband med konceptutveckling. Fokus ligger på kommersialisering, produktförädling och inte minst lönsamhet.

LIA 1

70p / 14v

Lia betyder Lärande i arbete och genomförs på ett företag i branschen. Du kommer genom LIA 1 få insikt och förståelse för yrkesrollen. Under LIA-perioden kommer du  att utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning. Praktiken utformas individuellt tillsammans med dig utifrån en personlig studieplan.

LIA 2

50p / 10v

Lia betyder Lärande i arbete. I dagligt tal säger vi ofta praktik och denna genomförs på ett företag i branschen.

Efter LIA 2 ska du ha färdigheter i:
– att tillämpa teoretisk och praktisk erfarenhet utifrån utbildningen
– att välja uppdragsgivare och arbetsuppgifter som ligger i linje med den egna profilen/intresse
– att nätverka och på så sätt skapa möjligheter.

Eter LIA 2 har du kompetens att självständigt arbeta inom ditt verksamhetsområde. Du kan driva egna projekt samt ta initiativ till utveckling på arbetsplatsen.

Marknadsföring, försäljning, merförsäljning

45p / 9v

Syftet med kursen är att du ska kunna tillämpa marknadsföring i olika kanaler och forum inklusive sociala medier och online. I kursen ingår att skapa en hemsida samt aktivt jobba med dess innehåll. I kursen kommer du bland annat bli insatt i e-handel och hur den bidrar till en ökad försäljning samt lära dig använda Google AdWords och Google Analytics

Organisationsutveckling, projektledning och affärsmodeller

20p / 4v

Syftet med den här kursen är att du ska kunna tillämpa olika organisationsstrukturer utifrån verksamhet och verksamhetsmål som till exempel: leda en arbetsgrupp, arbeta i projekt i matrisorganisation. Även arbetsrätt ingår även i den här kursen.

Produktion, paketering, prissättning och Revenue Management

55p / 11v

Målet med kursen är att lära dig att producera, kalkylera och paketera ett turistarrangemang. Du lär dig att förstå hur produkt och paketering hänger samman.  Du lär dig arbeta med kvalitetsuppföljning (olika system för kvalitetssäkring) och optimeringssystem, exempelvis Revenue Management.

Säkerhet och beredskap, kvalitetssäkring och kundnöjdhet

15p / 3v

Kursen går ut på att den studerande aktivt skall kunna välja och implementera olika typer av system för kvalitetssäkring i syfte att kunna mäta kundnöjdheten. På så sätt kan man fokuserat arbeta med att anpassa produkten utifrån kundgrupp och säkra leveransen i alla steg.

Kompetensportfölj

5p / 1v

Kursens syfte är att kunna göra en egen kompetensinventering, anpassa och uppdatera CV och personligt brev, känna till branschföreningar, nyhetssidor samt andra viktiga källor för omvärldsbevakning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Destination Management, Incoming Tourism

 • Engelska B/6, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Svenska B/2, eller svenska som andra språk (100p), eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Destination Management incoming tourism

År 2018-2020
HT 2018 20/8 – 6/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 24/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 12/8 – 29/12 20 veckor 100 poäng
VT 2020 30/12 – 15/5 20 veckor 100 poäng

År 2019-2021
HT 2019 9/9 – 10/1 18 veckor 90 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 14/5 18 veckor 90 poäng

År 2020-2022
HT 2020 7/9 – 8/1 2021 18 veckor 90 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 13/5 17 veckor 85 poäng

LIA

År 2019-2021
LIA 2: 8/3-14/5, 2021, 10 veckor

År 2020-2022
LIA 1: 30/8-3/12 2021, 14 veckor
LIA 2: 7/3-13/5, 2022, 10 veckor

 

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
Airtours / Apollo / Egencia / Ekman Resor / eTRAVELi / Livebrand / MeetAgain / Quality Friends Hotell / Royal Carribean Cruiseline / Stockholm Adventures / Stockholm Live / Stureplans resebyrå / Svenska Möten / TRAC – Travel Academy / Travel Experience / Visit Stockholm /