Kursmål för Internationell Resekonsult

Du kommer att kunna arbeta som

 • Internationell Resekonsult, TRAC/IATA (IATA endast Norrtälje)
 • Resekonsult – privatresor, gruppresor, konferensresor, offentlig upphandling
 • Reseproducent – privatresande, affärsresande, gruppresande
  och konferensresande
 • Resekonsult – kryssningar och paketering av resor inom kryssningsindustrin
 • Travel manager/Key Account Manager
 • Biljettör – resebyrå, flygbolag, handlingagent, back office

Du kommer ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk och med hjälp av för branschen gällande bokningssystem sätta samman, kvalitetssäkra och sälja turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper i yrkesrollen Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom omvärldsanalys, säkerhet och beredskap och trender.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk och med hjälp av för branschen gällande bokningssystem sätta samman, kvalitetssäkra och sälja turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper i yrkesrollen som Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)

Du kommer ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med hjälp av för branschen gällande bokningssystem, sammansättning, kvalitetssäkring och försäljning av turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper i yrkesrollen som Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med för branschen gällande bokningssystem, sammansättning, kvalitetssäkring och försäljning av turistarrangemang till enskilda resenärer och
  grupper i yrkesrollen som Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med för branschen gällande bokningssystem, sammansättning, kvalitetssäkring och försäljning av turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper i yrkesrollen Internationell Resekonsult TRAC/IATA (IATA endast Norrtälje) på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer ha kompetenser för att

 •  Självständigt behandla teoretisk och praktisk och med hjälp av för branschen gällande bokningssystem, sätta samman, kvalitetssäkra och sälja turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)
 • Övervaka arbete med för branschen gällande bokningssystem, sammansättning, kvalitetssäkring och försäljning av turistarrangemang till enskilda resenärer och grupper samt slutföra förelagda projekt inom Internationell Resekonsult TRAC/IATA. (IATA endast Norrtälje)