Kursmål för Internationell Resekonsult TRAC med IATA

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

 • Resekonsult privatresor: grupp- och konferens, offentlig
  upphandling
 • Reseproducent: privat-, affärs-, grupp och konferensresande
 • Resekonsult: kryssningar och paketering av resor inom
  kryssningsindustrin
 • Travel Manager/Key Account Manager
 • Biljettör: resebyrå, flygbolag, handlingagent samt back office

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Boknings- och biljetteringsprocessen
 • E-handel. Google AdWords och Analytics
 • Betydelsen av de personliga faktorer som gör en resesäljare till en kompetent, framgångsrik och serviceinriktad medarbetare
 • Den Internationellt diplomerade IATA/UFTAA kursen
 • Resenärers kulturella bakgrund och besöksområdens kultur samt utmana nytänkande. Att en god miljö är grundförutsättningen för rese- och turistindustrin, och att utvecklingen därför måste
  vara hållbar
 • Marknadsföring och försäljning genom internet (online) och sociala medier
 • Redovisning, budgetering och kalkylering relaterad till yrket
 • Affärsmannaskap, marknadsföring, kundservice, presentations- och försäljningsteknik
 • Att förstå och kunna redogöra för rese- och turistindustrin i Sverige och internationellt
 • Spetskompetens i svensk och internationell destinations- och namngeografi
 • Spetskompetens om resebranschens olika produktområden, samt hur man söker information om dessa

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Stödja och vägleda kunden genom hela köp- och bokningsprocessen. Skapa merförsäljning
 • Boka och sälja resor och destinationer som möter kundens behov och önskemål
 • Använda spetskompetens i GDS och andra bokningssystem inklusive de större researrangörernas chartersystem
 • Marknadsföra och sälja via e-handel kanaler
 • Kunna identifiera, tolka och förmedla biljettregler, som t ex vid ombokningar och ändringar
 • Kommunicera i tal och skrift på ett korrekt och affärsmässigt sätt, både på svenska och engelska
 • Använda de vanliga IT-verktygen och andra system som finns inom branschen
 • Arbeta med Travel Management på företag och resebyråer
 • Arbeta på flygplats: incheckning av resenärer samt andra flygplatsrelaterade procedurer
 • Arbeta med Front, Mid och Back Office system för att effektivt kunna utföra arbetsuppgifterna
 • Hantera reklamationer och missnöjda kunder på ett effektivt och korrekt sätt
 • Ha en stark servicekänsla

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • sälja/boka resor med fokus på lönsamhet för alla, inom privat/affär/grupp & konferens
 • självständigt skapa konkurrenskraftiga arrangemang/upplevelser; paketering och prissättning.
 • Förstå olika koncept och hur de kan användas i försäljning
 • försäljning och merförsäljning, även via e-handel. Öka omsättning, lönsamhet och kundens nöjdhetsgrad via merförsäljning
 • arbeta med hjälp av sociala medier
 • arbeta i GDSer och andra bokningssystem. Göra ombokningar och omskrivningar; tariffkunskap
 • tillämpa omvärldskunskap; geografi, destinationskunskap, hållbart resande
 • arbeta med arrangemang för inkommande turism
 • tillämpa affärskunskap: affärssvenska, affärsengelska, ekonomi och Revenue Management samt tillämpa gällande lagstiftning
 • arbeta självständigt/i arbetslag ansvarsfullt och problemlösande med fokus på goda kundrelationer
 • arbeta med de olika arbetsområdena i MICE och Travel Management
 • starta eget företag (som ofta kräver IATA diplomering)