Kursplan för Internationell Resekonsult

Övergripande kursplan för Internationell Resekonsult TRAC med IATA, Stockholm Norrtälje

Kurs Poäng
Bransch- och omvärldskunskap 10
Destinationskunskap 25
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
IATA/UFTAA diplomering, andra bokningssystem 90
Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap 15
Lärande i Arbete 1 60
Lärande i arbete 2 60
Marknadsföring och försäljning, e – handel 30
MICE, affärsresande och Travel Management 20
Organisation och ledarskap 10
Paketering, prissättning och offerter 30
Presentations- och försäljningsteknik 15
Service och försäljning, interkulturella relationer 10
TOTALT 400

 

Övergripande kursplan för Internationell Resekonsult TRAC, Malmö

Kurs Poäng
Bransch- och omvärldskunskap 15
Destinationskunskap och världens geografi 40
Ekonomi och Revenue Management 15
Examensarbete, fördjupningsuppgift 25
Global Distribution Systems (GDS) och andra bokningssystem 40
Kvalitetssäkring: hållbarhet, säkerhet och beredskap 15
Lärande i Arbete 1 60
Lärande i Arbete 2 60
Marknadsföring och försäljning, e – handel 40
MICE, affärsresande och Travel Management 20
Organisation och ledarskap 10
Paketering, prissättning och offerter. Lagstiftning 40
Presentations- och försäljningsteknik 10
Service och försäljning, interkulturella relationer 10
TOTALT 400