Kursmål för Project Manager, Meetings & Events

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

Project Manager Meetings and Events
Projektledare, Eventbyrå
Projektledare, Kongresser
Produktionsledare, Eventbyrå
Key Account Manager, kongresser
PCO, Professional Congress Organizer

Efter avslutad utbildning kommer du att ha:

Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Projektledare möten och event
Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom omvärldsanalys och trender inom digitala medier och sociala kanaler.
Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Projektledare möten och event

 

Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att

Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Projektledare möten och event
Lösa sammansatta problem inom arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och – ledning i yrkesrollen som Projektledare möten och event
Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen Projektledare möten och event på såväl svenska som ytterligare ett språk.

 

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kompetenser för att

Självständigt behandla teoretisk och praktisk kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och –
ledning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen Projektledare möten och event
Övervaka arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning samt slutföra förelagda projekt inom Projektledare möten och event