Kursmål för Project Manager, Meetings & Events

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

 • Project Manager Meetings & Events
 • Projektledare, Eventbyrå
 • Projektledare, Kongresser
 • Meeting Planning Manager
 • Produktionsledare, Eventbyrå
 • Key Account Manager, Kongresser
 • Projektledare, festival, konsert, utställning, temadagar
 • Eventarrangör

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Hållbarhet och CSR i relation till möten och events, samt relevanta mätningar genom olika verktyg, ex ISO20121
 • Säkerhet, beredskap och krishantering för möten, events, kongresser
 • Sponsring och PR inom möten, events, kongresser
 • Budgetering och kalkylering, roi, tb, styrning och event/projektekonomi
 • Affärsmannaskap, hur affärer utvecklas inom mötes, event-, och kongressindustrin
 • Förhandling, avtal, övrig juridik i samband med planering och genomförande
 • Entreprenörskap
 • Event Marketing som en marknadsföringsmetod i förhållande till andra marknadskanaler
 • Uppbyggnaden av mötes/event/kongressindustrin, hur den fungerar ur ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv
 • Olika typer av projektledningssystem
 • Digitala plattformar för mötesindustrin

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i

 • Skapa väl fungerande team med rätt kompetenser och tydliga roller
 • Skapa och administrera styrdokument för events, möten, kongresser
 • Sälj- och förhandlingsteknik; pitch, presentation, kundmöte för mötesprodukt eller idé
 • Kommunikation och konflikthantering internt och extern i mötesprojektet
 • Arbeta med olika system för planering, genomförande och uppföljning av möten, events, kongresser
 • Använda olika IT-verktyg kopplade till events, möten, kongresser
 • Skapa enklare och ha beställarkompetens för sälj- och presentationsmaterial
 • Genomföra hybridevents och digitala möten
 • Förlänga och förstärka mötets/eventets effekt genom närvaro i digitala/sociala medier

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Planera, arrangera, leda och genomföra möten, events och kongresser, från planeringsstadiet till uppföljning/utvärdering
 • Projektleda och produktionsleda events och möten
 • Koordinera och delproducera större kongresser
 • Arbeta på event/mötesföretag, på både kund- och leverantörssidan, med events, arrangemang, incentives, möten och kongresser
 • Ansvara för ekonomisk löpande kontroll i projektet; Budgetuppföljning, kostnadskontroll, kalkylering,TB, ROI. Följa upp utfall och resultat.
 • Genomföra målgruppsanpassade presentationer, pitchar och kundmöten såväl muntligt som skriftligt
 • Ta emot internationella möteskunder
 • Självständigt bygga nationella och internationella nätverk
 • Använda eventmarketing som en marknadsföringskanal och förstå dess position i mediemixen