Ledningsgrupp för Project Manager, Meetings & Events

Travel Education Centers yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med den bransch som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt vill anställa.

Ledningsgruppen består av representanter från

• Quality Friends Hotell
• Stockholm Live
• Visit Stockholm
• Livebrand
• Just Cruzin Production
• Svenska Möten
• MeetAgain