TEC Travel Education Centre

Travel Education Centre startade sin verksamhet 1985 med kurser för resebeställare och blev det första Auktoriserade IATA/UFTAA Training Centret i Sverige. 1998 blev vi Travel Education Centre för att bättre markera skolans inriktning på Rese- och Turismindustrin.

TEC Travel Education Centre är idag ledande inom utbildning för turism och besöksnäring. Vi är den enda yrkeshögskolan med endast inriktning på utbildningar inom besöksnäringen, turism, event och mötesindustrin. Vi har skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi är ett av tre ATC (Autorized Training Centre) i Sverige.

Yrkeshögskoleutbildning

Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår inom yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen. Läs mer om yh-utbildning.

Utbildningar med goda resultat

Våra utbildningar är erkända i branschen för hög kvalitet, och de flesta av våra elever får erbjudande om arbete redan innan kurserna är avslutade.

Utbildning med praktik i Sverige och utomlands

Utbildningen genomförs tillsammans med branschföretag. En del av utbildningen sker utomlands och praktik/LIA ingår. Läs mer om LIA-processen.

Auktoriserad yrkeshögskola

Travel Education Centre är en av ytterst få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:
Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer om våra yh-utbildningar >>

 

Kompetensutveckling för dig eller ditt företag

Travel Education Centre har lång erfarenhet av utbildning och tillgång till ett stort antal duktiga lärare och föreläsare inom området resor och turism. Vi kan skräddarsy en utbildning för dig eller ditt företag men vi har också öppna kurser. Vi kompetensutvecklar bland annat inom:

Försäljning och kundservice. Vi går också igenom de lagstiftningar som omgärdar resandet. Du gör en marknadsplan med fokus på försäljning och kommersialitet.

Hållbar turismutveckling. I takt med att branschen växer ställs högre krav på företagets hållbarhetsprofil. Vi tar tillsammans fram en hållbarhetsanalys och åtgärdsplan för ditt företag. Vi tittar på styrsystem och märkningar.

Säkerhet och beredskap är numera ett måste inom branschen. Vi tar gemensamt fram en riskanalys och en handlingsplan för ditt företag. Vi titta på behovet av en beredskapsorganisation och intern utbildning. I kursen ingår även mediaträning.