Kursmål för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

Den här utbildningen ger dig verktyg för att kunna jobba som mellanchef inom hotell och besöksnäring. Om du helt saknar erfarenheter av branschen så använder du den första LIA-perioden till att skaffa den erfarenhet du behöver för att kunna utvecklas inom näringen. Efter utbildningen kan du arbeta som:

•Platsansvarig på mindre anläggning
•Supervisor, Team Leader, Shift leader, Service Manager
•Ansvarig för house keeping
•Driftsansvarig på hotell exempelvis reception, bokning och konferens
•Verksamhetsansvarig på mindre företag

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i:

Praktisk kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Management inom Hotell & Besöksnäringen.

Angränsande yrkes- och kompetensområden såsom omvärldsanalys och trender inom digitala medier och sociala kanaler.

Arbetsprocesser, kvalitetskriterier, kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Management inom Hotell & Besöksnäringen.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha färdigheter i att

Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen som Management inom Hotell & Besöksnäringen.

Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och -ledning i yrkesrollen Management inom hotell och besöksnäringen på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Efter avslutad utbildning ska du att ha kompetenser för att

Självständigt behandla kvalitetssäkring  och verksamhetsorganisering.

Övervaka arbetet med kvalitetssäkring, verksamhetsorganisering och ledning  inom rollen för  Management inom hotell och besöksnäringen.