Kursmål för Management inom Hotell och Besöksnäringen

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta som

 • Avdelningschef på hotell, t ex reception, bokning, konferens
 • Hotellchef mindre företag
 • Assisterande hotellchef
 • Platsansvarig, anläggningsansvarig på mindre anläggning
 • Supervisor, team leader, shift leader, service manager
 • Ansvarig för house keeping, husfru

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 1. Ha god förståelse och insyn i hotellbranschens och besöksnäringens olika delar
 2. Operativt ledarskap, gruppdynamik och dess påverkan på verksamheten
 3. Ledarens roll, ansvar och kommunikation med personalgruppen, feedback
 4. Arbetsuppgifter, processer,rutiner och ansvarsområden inom företagets olika avdelningar
 5. Lagar och avtal som reglerar besöksnäringen
 6. Arbetsrätt, arbetsmarknadens parter och dess samverkan
 7. HRfrågor, rekrytering, introduktion, pedagogik, mänskliga beteenden, psykiska o fysiska funktionshinder
 8. Försäljning, merförsäljning, paketering, affärsplan och kommunikation
 9.  Aktiv problemlösning och förstå vikten av att sätta kundens upplevelse i fokus
 10. värdskap, kundservice och problemlösning-hållbarhet, tillgänglighet och kvalitetssäkring
 11. Brand Management, förstå och förankra varumärket, boknings- och distributionskanaler
 12. Revenue Management, ekonomi, koppling prognos-budget-mål
 13. Säkerhetsarbete, brand, stöld, krishantering

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 1. Arbeta lösningsorienterat i den dagliga driften med gäster och personal
 2. Aktivt arbeta med utveckling av personal, tjänster och produkter med fokus på kundnöjdhet
 3. Använda retorik, argumentationsteknik och presentation i sitt operativa ledarskap
 4. Göra sin personal delaktig i processer och utveckling
 5. Leda sig själv och sina medarbetare mot gemensamma mål
 6. Systematiskt och professionellt hantera mångfald och interkulturella relationer i den dagliga driften, både med gäster och personal
 7. Hantera mänskliga beteenden, förståelse för fysiska och psykiska funktionshinder
 8. Arbeta med att identifiera och förvalta varumärket i det operativa, att göra personalen delaktig
 9. Arbeta med lönsamhet och prisoptimering, använda nyckeltal, kalkylera, analysera, budgetarbete
 10. Tillämpa hållbarhet, arbeta med hållbara produkter och implementera hållbarhetsprocesser i verksamheten
 11. Arbeta med säkra arrangemang, förebygga och hantera oväntade händelser

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 1. Arbeta som avdelningschef, mellanchef inom hotell och besöksnäring
 2. Leda och motivera sina medarbetare i den dagliga driften, vara operativ och aktiv ledare bland gäster och personal, delaktighet
 3. Arbeta som platsansvarig på en mindre anläggning inom besöksnäringen, t ex vandrarhem, camping osv
 4. Arbeta som hotellchef på ett mindre hotell
 5. Ta ansvar och utveckla sina medarbetare till deras bästa potential
 6. Agera med ett helhetstänk på företaget
 7. Driva en lönsam verksamhet med övergripande syn på det ekonomiska flödet
 8. Kunna förklara och involvera medarbetarna i ekonomiska processer
 9. Utveckla och arbeta med merupplevelser för gästen, dvs affärsutveckling och merförsäljning
 10. Tillse att gällande lagar och avtal efterföljs
 11. Aktiv problemlösning
 12. Leverera hållbara produkter och tjänster m professionellt synsätt
 13. Arbeta processuellt med egen och andras kompetensutveckling
 14. Förebygga, bedöma och åtgärda en krissituation som uppstår inom verksamheten