Utbildning i arbetslivet

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att kursen sker på en arbetsplats med en handledare från arbetslivet.

TEC Travel Education Centres yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med arbetslivet och den bransch den studerande kommer möta i sin yrkesroll. Det gör att vi har ett stort kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot studenter inom LIA.

Läs gärna mer om hur LIA-processen går till…

På LIA-arbetsplatsen utbildas den studerande i skarpt läge. Tillsammans med arbetsplatsen vidareutvecklas kunskaper från skolan i en verklig miljö. Den studerande får arbetslivserfarenhet och får känna på den kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Är ert företag intresserade av att ta emot LIA-studenter?

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats och fördelarna är flera

  • Initialt att få en första introduktion till branschen och få en förståelse för yrkesrollerna, samt vilka krav på kompetens som finns.
  • Utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning, vilket ger värdefulla färdigheter och kompetens som behövs för den framtida yrkesrollen.
  • Få djupgående förståelse för den egna yrkesrollen och hur branschen fungerar, för att bli väl förberedd och konkurrenskraftig i det kommande arbetslivet.
  • Stärka nätverket och branschkontakter inför den framtida yrkesrollen.
  • Att få kontakter som ger jobb efter avslutad utbildning
  • Företagen visar sitt intresse för dig under utbildningen

Läs mer om utbildning inom Yrkeshögskolan här…