Hej Erica Lund, konsult på D2o och med en bakgrund som bland annat general manager på olika hotell.

 

Du sitter i ledningsgruppen för vår utbildning
management inom hotell och besöksnäringen. Varför har du valt att göra det?

—  En stor anledning är för att vår bransch idag har mycket svårt att hitta rätt kompetens och välutbildade avdelningschefer. Ska vi lyckas att utveckla och förbättra oss inom hotell krävs att vi har de bästa avdelningscheferna och medarbetarna. Vi behöver därmed säkerställa att de får rätt kompetenser och kunskaper för att hantera sitt chefsjobb på bästa sätt och här tror jag att jag har mycket att bidra med.

Varför tycker du att man ska läsa utbildningen hos oss på Travel Education Centre om man vill ha en framtida karriär i hotellbranschen?

— Kursplanen är framtagen av experter och chefer inom hotellbranschen, och innehåller alla de delar som en person i ledande position behöver för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Som studerande får man också en bra möjlighet att träffa personer inom branschen och skaffa sig bra relationer för framtida jobb.

För de som utbildar sig inom management inom hotell och besöksnäringen kommer det inte vara något problem att hitta jobb, säger Erica Lund.

Vilka behov och utmaningar ser du att hotellbranschen står inför inom de närmaste åren?

— Eftersom hotellbranschen fortsätter att växa rejält under flera år framöver kommer både det företag jag jobbar på och branschen att behöva rekrytera många nya medarbetare. Vi kan redan idag se att det är svårt att hitta kompetenta avdelningschefer. För de som går utbildningen management inom hotell och besöksnäringen kommer det inte vara något problem att hitta jobb.

Har du några råd till de som vill plugga i hösten?

— Se till att ta till vara på den kunskap som du får och använd din praktik för att lära dig så mycket som möjligt. Se även till att du får vara på olika avdelningar om du gör LIA på ett hotell. Tänk på vikten av att skaffa dig bra relationer på din LIA. Även om du inte i första steget får jobb i ledande position så lovar jag att med den utbildning som du gått, och om intresset finns, så dröjer det inte länge