Kursmål för Destination Management, incoming tourism

Du kommer kunna arbeta som

 • Destination Management, incoming tourism
 • Internationell reseagent, inkommande turism
 • Researrangör (DMC)
 • Reseproducent

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Affärsmässighet. Snabb och effektiv i hantering av uppdrag från uppdragsgivare.
 • E-handels kompetens. Försäljning och marknadsföring i digitala kanaler.
 • Kalkylering och prissättning samt offerter
 • Dynamisk prissättning och Revenue Management Systematisk kvalitetutveckling och kvalitetssäkring av produkter och utbud
 • Implementing av hållbarhet, säkerhet och beredskap i  turistarrangemang
 • Samverka med internationella aktörer och stärka Sverige i konkurrensen
 • Innovativ och flexibel paketering för en internationell marknad
 • Arbeta mot flera marknader såväl privat- som grupp och  konferens
 • Skapa merförsäljning genom att affärsutveckla

Du kommer att ha kunskaper om

 • Att teoretiskt och praktiskt producera och kvalitetssäkra, paketera, prissätta, marknadsföra samt sälja i yrkesrollen som Internationell Destination Management, incoming tourism.
 • Angränsande yrkes-och kompetensområden såsom destinationsutveckling, trender och resandeströmmar.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk produktion och kvalitetssäkring, paketering, prissättning, marknadsföring samt försäljning i yrkesrollen som
  Destination Management, incoming tourism.

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom produktion och kvalitetssäkring, paketering prissättning, marknadsföring samt försäljning i yrkesrollen som Destination Management, incoming tourism.
 • Lösa sammansatta problem inom yrkesrollen.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande produktion och kvalitetssäkring, paketering prissättning, marknadsföring samt försäljning i yrkesrollen Destination Management, incoming tourism Besöksnäringen på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla produktion och kvalitetssäkring, paketering prissättning, marknadsföring samt försäljningpå ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen Destination Management, incoming tourism.
 • Övervaka produktion och kvalitetssäkring, paketering prissättning, marknadsföring samt försäljning.