Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller för respektive utbildning.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Grundläggande behörighet

Krävs på alla våra utbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Särskild behörighet

Internationell reseagent, inkommande turism

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Arbetslivserfarenhet eller yrkeserfarenhet

2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid.
Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom
turism, service, försäljning eller likartade funktioner inom andra områden. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete

 

Internationell Resekonsult, TRAC med IATA

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Arbetslivserfarenhet eller yrkeserfarenhet

2 års arbetslivserfarenhet på heltid eller 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid.
Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom
turism, service, försäljning eller likartade funktioner inom andra områden. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete

 

Management inom hotell och besöksnäringen
(Stockholm)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Yrkeserfarenhet

 • 1 års yrkesrelaterad erfarenhet på heltid

Den yrkesrelaterade erfarenheten ska vara från samma bransch eller arbetsuppgifter relaterade till yrkesrollen. Den yrkesrelaterade erfarenheten ska bestå av arbete som gett kunskaper inom hotell, turism eller likartade funktioner inom eller liknande verksamheter. Någon av arbetsuppgifterna arbetsledning/eget ansvar/budget bör ha ingått. Deltidsarbete räknas om till heltid, t ex 2 års 50% deltidsarbete motsvarar 1 års heltidsarbete

 

Management inom hotell och besöksnäringen
(Malmö och Göteborg)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

 

Project Manager, Meetings & Events

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper