Behörighet till våra utbildningar

Du kan antas till utbildningen på två olika sätt:

1. Behörig till utbildningen

För att vara behörig till utbildning krävs det att du uppfyller Grundläggande behörighet och Särskild behörighet. Läs nedan vad som gäller för respektive utbildning.

2. Reell kompetens eller fri kvot

 • Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
 • Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.
  Vill du söka via reell kompetens eller fri kvot, läs mer här….

 

Grundläggande behörighet

Krävs på alla våra utbildningar. Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom
  kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Du bedöms även som behörig mot de särskilda förkunskapskraven genom annan motsvarande svensk eller utländsk utbildningen eller yrkeserfarenhet. De handlingar som intygar de grundläggande och särskilda förkunskapskraven skickas med i ansökan till utbildningen.

 

Särskild behörighet

Destination Management, incoming tourism

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Resmål och resvägar, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Internationell Resekonsult, TRAC med IATA (Stockholm Norrtälje)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Resmål och resvägar, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Internationell Resekonsult, TRAC (Malmö)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Resmål och resvägar, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Management inom hotell och besöksnäringen
(Malmö och Göteborg)

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper

Project Manager, Meetings & Events

 • Engelska B/6, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Svenska B/2, eller dokumenterat motsvarande kunskaper
 • Matematik A/1, eller dokumenterat motsvarande kunskaper