Arbetsprov för utbildningarna

Med din ansökan till utbildningen ska du bifoga ett arbetsprov. Här nedan följer information om arbetsprovet för de olika utbildningarna.

Internationell reseagent, inkommande turism

Svensk besöksnäring väntas växa med ca 6% per år fram till 2020. Redan idag utgör besöksnäringen 3% av Sveriges BNP. Vad ser du får möjligheter och utmaningar med denna tillväxt. Vad betyder den för svensk ekonomi. Ca en A4 sida.

Internationell Resekonsult, TRAC med IATA

Resandet ökar varje år. Bokningar som kunden själv gör via nätet och digitala kanaler ökar. Samtidigt ökar kundens behov av kvalificerade och skräddarsydda arrangemang med sakkunnig vägledning gällande bl.a destinationskunskap. Analysera och reflektera utifrån detta kompetensbehovet hos en framtida resekonsult. Max en A4 sida.

Management inom hotell och besöksnäringen
(Stockholm)

Antalet utländska besökare ökar, främst fritidsresenärer. Personalgrupperna i hotell- och besöksnäringen präglas av mångfald och interkulturalitet. Beskriv möjligheter och utmaningen i detta. Reflektera och analysera vad det innebär för yrkesrollen. Omfång ca 1 A4-sida.

Management inom hotell och besöksnäringen
(Göteborg och Malmö)

Antalet utländska besökare ökar, främst fritidsresenärer. Personalgrupperna i hotell- och besöksnäringen präglas av mångfald och interkulturalitet. Beskriv möjligheter och utmaningen i detta. Reflektera och analysera utifrån parametrarna kund, personal och lönsamhet, vad det innebär för yrkesrollen. Omfång ca 1 A4-sida.

Project Manager Meetings & Events

Välj ut, eller skapa fiktivt,  en aktivitet inom ramen för möten och events. Beskriv kort aktiviteten samt reflektera/analysera hur den kvalitetssäkrats utifrån parametrarna: förberedande, genomförande, uppföljning samt kontakt med kund/uppdragsgivare. Omfång ca 1 A4-sida.