Arbetsprov för utbildningarna

Med din ansökan till utbildningen ska du bifoga ett arbetsprov. Här nedan följer information om arbetsprovet för de olika utbildningarna.

Destination Management, incoming tourism

Inget arbetsprov behöver bifogas med ansökan.

Internationell Resekonsult, TRAC med IATA (Stockholm Norrtälje)

Inget arbetsprov behöver bifogas med ansökan..

Internationell Resekonsult, TRAC (Malmö)

Inget arbetsprov behöver bifogas med ansökan.

Management inom hotell och besöksnäringen
(Göteborg och Malmö)

Antalet utländska besökare ökar, främst fritidsresenärer. Personalgrupperna i hotell- och besöksnäringen präglas av mångfald och interkulturalitet. Beskriv möjligheter och utmaningen i detta. Reflektera och analysera utifrån parametrarna kund, personal och lönsamhet, vad det innebär för yrkesrollen. Omfång ca 1 A4-sida.

Project Manager Meetings & Events

Välj ut, eller skapa fiktivt,  en aktivitet inom ramen för möten och events. Beskriv kort aktiviteten samt reflektera/analysera hur den kvalitetssäkrats utifrån parametrarna: förberedande, genomförande, uppföljning samt kontakt med kund/uppdragsgivare. Omfång ca 1 A4-sida.