Så här sker ansökan och antagning till utbildningarna

1. Välj utbildning

Läs på ordentligt om Travel Education Centres utbildningar och välj sedan vilken du vill söka. Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria.

2. Samla ihop ansökningshandlingar

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

  • Slutbetyg från gymnasium
  • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

VIKTIGT! Se till att din ansökan är fullständig!
Eventuella kompletteringar är ditt ansvar.

3. Skicka ansökan

Ansökan görs digitalt på apply.yh-antagning.se. Se till att fylla i alla fält korrekt för att undvika fel som kan uppstå senare i processen. Bifoga alla dokument som nämnts ovan.
När du fyllt i allt korrekt och bifogat filerna så skickar du in din ansökan.

4. Bekräftelse på ansökan

När din ansökan är skickad bekräftar systemet att den är inskickad. När Travel Education Centre behandlar din ansökan får du vidare information om detta via mejl eller sms. Läs igenom informationen.

5. Särskilt prov och antagning

Efter sista ansökningsdatum, behandlas din ansökan. Om du går vidare i processen blir du kallad till ett särskilt prov och informationsmöte.

6. Antagning till utbildningarna

Under maj 2019 sker antagning och urval till våra utbildningar. I början av juni får man besked om antagning.
Kraven på våra utbildningar och på de sökande är höga. Alla klarar inte detta och det uppstår därför restplatser till våra utbildningar.

7. Till ansökan för höstens utbildningar >>