Ledningsgrupp för Reseagent inkommande turism

Travel Education Centres yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med den bransch som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för branschen att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls och att de studerande som examineras har den kompetens som branschen faktiskt vill anställa.

 Ledningsgruppen består av representanter från:

 • AC Travel Group
 • American Hospitality Academy
 • Destination Roslagen
 • C-View
 • Russki Prostori
 • Sea Scape/Stockholm
 • Tourism Service
 • Ekman Buss
 • Tumlare
 • Travel Experience
 • Öppet Hav