management inom hotell och besöksnäringen

Erica Lund
ledningsgrupps-representant

Hej Erica Lund, konsult på D2o och med en bakgrund som bland annat general manager på olika hotell.   Du sitter i ledningsgruppen för vår utbildning management inom hotell och besöksnäringen. Varför har du valt att göra det? —  En stor anledning är för att vår bransch idag har mycket svårt att hitta rätt kompetens och […]

Emma Kimby, Event Manager Frantzén Group

Emma Kimby
Event Manager

Hej Emma Kimby, event manager på Av Frantzén Du pluggade Project Manager Meetings & Events (PME) hos oss på TEC och tog examen 2015. Vad var det som lockade med utbildningen? — Året då jag sökte utbildningen jobbade jag som restaurangchef på en herrgård som även arrangerade många bröllop. Det var också där som mitt […]

  • IATA Authorized Training CentreTRAC Travel Academy ABUFTAA MPIVisit Stockholm  Ecpat