Våra utbildningar

YH-utbildningar inom turism, resebranschen, event & mötesbranschen och besöksnäringen. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildning som ger jobb.
Läs mer om yh-utbildningarna >>

 

Stockholm

 

 

Göteborg och Malmö

 

 

Svensk turism blomstrar …

… och antal sysselsatta i turistbranschen ökar konstant Tillväxttakten för den svenska turistnäringen har vuxit stadigt under hela 2000-talet. Det har gått så fort att det kan vara svårt för branschen att hitta kompetent arbetskraft.  Under hela 2000-talet har den svenska turistnäringen haft en stabil uppgång, och samtidigt sysselsatt alltfler personer. Förra året omsatte Sveriges […]

Branschen växer
hur snabbt som helst

Teori och praktik i skönt samspel Lotta Sand har jobbat som utbildningsledare på TEC i åtta år. Hon vet med andra ord allt man behöver veta. Dessutom tycker hon att praktiken är magisk.  Lotta Sand beskriver sin roll som utbildningsledare som komplex. Det gäller att ha koll på många olika saker samtidigt, något hon har utvecklat […]

  • IATA Authorized Training CentreTRAC Travel Academy ABUFTAA MPIVisit Stockholm  Ecpat